Mrazuvzdornost japonských azalek

Ve druhé polovině května nás každý rok drobnolisté azalky potěší bohatstvím květů v široké škále barev pastelových tónů. Zákazníci jsou zcela unešení jejich krásou, vznáší ale řadu dotazů a mnozí z nich mají pochybnosti o jejich mrazuvzdornosti. V pěstovaném sortimentu lze najít odrůdy velmi odolné a samozřejmě i citlivější, které jsou ovšem pěstovány z důvodů jiných vlastností – velikost, barva či tvar květu, zajímavý habitus atd.

Drobnolisté japonské azalky představují širokou skupinu zahradních kříženců. Jejich základem je křížení druhů Rhododendron obtusum x Rhodendron yedoense. Počátky šlechtění sahají v západní Evropě do druhé poloviny 19. stol. Křížení bylo doplňováno dalšími druhy Rhododendron simsii, kaempferi a další. Byly prováděny introdukce japonských hybridů a šlechtění postupně zvyšovalo nejprve barevnou škálu a posléze i mrazuvzdornost odrůd. U nás se křížením zabývá VÚOZ v Průhonicích, kde byl jako dárce mrazuvzdornosti použit druh Rhododendron yedoense, původem z Koreje, známý svou vysokou mrazuvzdorností až –32°C.
U většiny japonských azalek se uvádí mrazuvzdornost v rozsahu –20 až –24 °C. Na přezimování má velký vliv výběr stanoviště, výška sněhové pokrývky a přirozený zimní stín. Rostliny vyžadují stanoviště chráněné v závětří s orientací na jihozápad až severozápad. Mladší rostliny je nutné chránit zimní přikrývkou chvojím nebo stínovací sítí proti zimnímu slunci, které působí největší škody koncem zimy. Citlivější odrůdy je potřebné chránit i v pozdějším věku.
V letech 2002 až 2006 jsme ověřovali přezimování vybraného sortimentu japonských azalek pěstovaných ve volné půdě. Rostliny byly vysazeny do rašelinového záhonu ve sponu 40 x 60 cm, minimálně tři rostliny od odrůdy. Na zimu je záhon chráněn 50 % stínovkou a jednou vrstvou chvojí. Na přelomu dubna a května bylo hodnoceno poškození listů, ročních výhonů a přezimování květních pupenů. Odrůdy pak byly celkově hodnoceny známkami (1 až 5). Známka 1 představuje přezimování zcela bez poškození, známka 5 představuje silné poškození rostliny, opad listů, vymrznutí květních pupenů a často poškození i víceletého dřeva. Během hodnoceného období byl od listopadu do března prováděn záznam teplot. Několikrát došlo krátkodobě ve výšce 5 cm nad zemí k poklesu teploty až pod –25°C.
Výsledky hodnocení ukazuje tabulka. Mezi nejodolnější odrůdy lze zařadit skupinu s hodnotou 1 až 1,5 bodu. Jejich poškození po přezimování je minimální a spolehlivě nakvétají. Velmi odolná je odrůda ´Ledicanense´ (Kavka a Opatrná, 1945), která přezimuje výborně, je spíše opadavá a má velké světle fialové květy s kresbou. Zajímavá je odolnost odrůdy ´Geisha Orange´ (syn. Satschiko) (Arends, 1971), která má kompaktní habitus a neobvyklou pastelově oranžovou barvu květů. Odrůda ´Allotria´ (Hachmann, 1981) patří mezi nejodolnější odrůdy s červeným květem.
Mezi středně odolné můžeme zařadit odrůdy s hodnocením 1,6 až 2,5 bodu. Při silnějších mrazech dochází obvykle k poškození listů a jejich opadu, namrzání výhonů je omezeno na bujné přírůstky se špatným vyzráním dřeva. U mladších rostlin může dojít k poškození květních pupenů. Mezi zajímavé odrůdy z této skupiny patří ´Ann Frank´, ´Florida´, ´Vltava´. Zmínit je třeba novější odrůdu ´Fridoline´ (Hachmann, 1987), která má výraznou svítivě červenou barvu květů a odrůdu ´Maruschka´ (Hachmann, 1988) s pastelově červeným květem a pěkným lesklým zimním olistěním s bronzovým vybarvením.
Jako citlivé k mrazovému poškození lze zařadit odrůdy s hodnocením 2,6 až 3 body. Častěji trpí poškozením listů, namrzají více bujnější přírůstky a při teplotách pod –22 °C dochází k častějšímu poškození květních pupenů. Vyžadují důkladný výběr stanoviště a pečlivé zazimování, minimálně do stáří pěti až šesti let.
Odrůdy s hodnocením pod 3,1 bodu jsou velmi citlivé, často namrzají i ve starším dřevě a po silnějších mrazech pod –20°C déle regenerují a nekvetou. Zajímavé jsou spíše pro sbírkový sortiment a pro další šlechtění. Například odrůda ´Marilee´ zaujme svým poléhavým habitem a velmi pozdním kvetením.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *