25.09.2005 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti nechemické ochrany rostlin

Biologická ochrana se u nás uplatňuje především ve velkých zahradnictvích a sadech, do malých podniků proniká jen pomalu. V zahrádkářské praxi se vzhledem k obtížné distribuci zatím prosadila málo, ale šíří se.

Makroorganizmy
Velké využití má dravý roztoč Phytoseiulus persimilis proti sviluškám ve sklenících, na druhém místě je parazitická vosička Encarsia formosa proti molicím, dále dravý roztoč Typhlodromus pyri proti sviluškám na ovocných stromech, vinné révě a na jahodníku roztoč Amblyseilus cucumeris proti úpornému škůdci třásněnce a mšicomar Aphidius colemaní proti mšicím. V menší míře je využívána dravá ploštice Orius, hlístice Heterorhabditis proti lalokonosci (Otiorhinchus) a pokusně se hlístice nasazují i proti slimákům a plzákům. V ochraně rostlin jsou dále používány slunéčka Cryptolaemus a Hippodamia a řadu dalších.

Mikroorganizmy
S úspěchem se již řadu let používají mikrobiální přípravky Supresivit s účinnou složkou spórami houby Trichoderma harziánum k ošetření substrátu ve sklenících proti padání klíčních jedinců a k moření.
Bakteriální přípravek Ibefungin s Bacilus subtilis se užívá k ochraně krmiv při silážování, ošetřování zeleniny a bulevnin při skladování, desinfekci substrátů.
Polyversum, jehož účinnou složkou jsou oospory houby Pythium oligandrim je účinné na moření semen. Dále se provádí zálivka 0,05% suspensí. Bacilus thuringiensis je i součástí známých přípravků Biobit proti housenkám škodlivých motýlů, píďalkám ožírajícím listí na stromech a červivosti jablek. Novodor proti mandelince bramborové, květopasu jabloňovému a dalším škůdcům má momentálně prošlou registraci.
Povoleny jsou i některé další přípravky i na bázi virů – Biolavirus, Forat aj.

Lepové desky
Dalšími u nás používanými prostředky biotechnické ochrany (dříve označované jako fyzikální či mechanická ochrana rostlin) jsou lepové desky, které lákají škodlivý hmyz svou atraktivní barvou.
V ČR se vyrábí tyto typy desek určené k signalizaci a v menších prostorách též v boji proti řadě škůdců:
Žluté lepové desky
* Skleníkové desky jsou určené na ochranu rostlin ve sklenících a fóliovnících. proti molicím – bílé „mušky“, náletům mšic, smutnicím, krytonoscům a některým dalším.
* Proti červivosti třešní: složí k signalizaci výskytu, odchytu a určení vhodného termínu příp. postřiku proti vrtuli třešňové, zobonosce a náletům mšic. U osamělých stromů lze dosáhnout i podstatného snížení škod.
* Na ochranu zeleniny: především košťálové (brukvovité) proti blýskáčkům, dřepčíkům, krytonoscům způsobujícím vyslepování květáku a praskání kedlubnů i proti pochmurnatce mrkvové (červivost).
* Na ochranu pokojových a balkónových rostlin: proti molicím, náletům mšic, smutnicím aj. Univerzální desky lze použít k více účelům.

Bílé lepové desky
* Na ochranu ovocných stromů – slivoní, úspěšně se užívají v menších zahradách v boji proti pilatce švestkové a žluté, které způsobují neplodnost bohatě kvetoucích slivoní a červivost malých plůdků.
* Proti červivosti jablek a hrušek, používají se na signalizaci výskytu pilatky jablečné, způsobující tzv. časnou červivost jablek.
* Na ochranu zeleniny, především koštálové proti květilkám - larvy ožírají kořenové krčky, dále plodomorkám aj.

Světle modré desky
Vyrábějí se dva typy do skleníků a pro pokojové rostliny. Modrá barva je nejatraktivnější pro malého čárkovitého škůdce třásněnku.

Další prostředky biotechnické ochrany
* Lepové pásy na kmeny stromů – chrání proti lezoucím škůdcům (mravenci, píďalky, štítenky).
* Plašiče ptáků se u nás vyrábí z hliníkové fólie opatřené blýskavou holografickou kresbou, která ptáky děsí.
* Feromonové lapače na bázi pohlavních hormonů se vyrábí proti více než 20 škůdcům sadů, polí, skladů a domácností. Mezi nejznámější patří obaleč jablečný a švestkový, obaleč hrachový a obilní, zavíječ skladištní /červivění potravin/ nově na šatní moly.

Výhody použití
Hlavní přednosti uvedených přípravků přímo vyplývají z jejich složení:
1. Přípravky jsou rychle a prakticky beze zbytku biologicky rozkládány.
2. Jsou nejedovaté a z toho plyne možnost použít je kdykoli, třeba i v době dozrávání plodů. To je obzvlášť důležité u mšic na rajčatech, padlí na okurkách aj.
3 Nezanechávají rezidua (= nebezpečné škodliviny).
4. Nemají žádnou ochrannou lhůtu.
5. Při aplikaci nemusíme používat ochranné pomůcky.
6. Lze je využít v organickém zemědělství i biozahrádkaření.
Co se týče účinnosti, jsou přípravky v řadě případů stejně účinné jako chemické a v některých případech je i překonávají (viz výsledky Ústředního zkušebního a kontrolního ústavu zemědělského v Praze). Při aplikaci je však nutné pracovat velice pečlivě a rostlinu či škůdce dokonale smáčet, neboť se jedná o přípravky kontaktní. Pečlivá a důsledná práce je nutnou podmínkou úspěchu.

Biofungicidy a bioinsekticidy
Biool je insekticid účinný proti řadě škůdců, z nichž nejvýznamnější jsou mšice. Dále působí na molice, třásněnky, řada roztočů, puklice, částečně i mery. Dobře ničí nižší vývojová stadia housenek a píďalek, jakož i larev a vajíček mandelinky. Podmínkou je zasažení a smáčení škůdce, který se v těchto vývojových stádiích vyskytuje především na spodní části listu – z tohoto důvodu je nutný kvalitní postřikovač. Biool lze použít i proti přezimujícím škůdcům na ovocných stromech ve stadiu zeleného poupěte až myšího ouška. Na mladé listy stříkáme navečer či za oblačného počasí. Používáme ho v koncentraci 1,5 až 4 %. Pro užitečné brouky a včely je přípravek téměř neškodný a rovněž pro hospodářská zvířata. Podobnou účinnost mají i Frutapon, Foliol, Neudosan a zřejmě Azadiraktin.
Bioan a Bioton jsou fungicidy s velmi dobrou účinností především proti padlí.
S úspěchem jsou používány proti této chorobě na okurkách, rajčatech, tykvích, dále růžích, vinné révě, čekance, gerberách, salátu a jiných plodinách a okrasných rostlinách. Překvapivou účinnost vykazují proti úpornému padlí americkému na angreštu a rybízu. Z praxe jsou hlášeny i určité úspěchy při preventivních postřicích proti plísni na rajčatech. Podobně bylo zjištěno i prodloužení vegetační doby u okurek při napadení plísní okurkovou. Účinek se projeví zřejmě pouze tehdy pokud jej použijeme v době náletu či klíčení spór.
Bioan je určený pro ochranu rostlin zejména při současném použití biologické ochrany (= živých organismů) a pro citlivé a mladé rostliny. Přípravky se aplikují v koncentraci 0,2 až 2 %. Podobně jako u Bioolu a Biotonu je důležité, aby ošetřované rostliny byly dokonale smáčeny. U Bioblatu je účinnou složkou lecitín.
Nejisté účinky mají různě doporučované výluhy např. z vratiče, kopřiv či křídlatky.
Již několik let je úspěšně používán přípravek Bioformatox. Ve formě postřiku či zálivky působí velice rychle a specificky pouze proti mravencům, pro ostatní organismy je neškodný. V přírodě se velice rychle rozkládá a nezanechává škodlivá rezidua. Je též složen z nejedovatých potravinářských surovin. Přípravek se nesmí používat ve volné přírodě proti užitečným mravencům.
Vzhledem k rozsahu článku samozřejmě nebylo možno uvést všechny prostředky a náležitě se jim věnovat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down