18.04.2012 | 04:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti levného chlazení prostředí ve skleníku

V řadě případů v provozu skleníků je nutné je využívat v průběhu celého roku. V době letních maximálních teplot nestačí již ke snížení teploty využívání větrání a stínovek a je třeba pomoci si v provozu chlazením. Pouhým prohledáním domácích stránek na internetu či v zahraničí lze nalézt celou řadu zajímavých řešení na klimatizaci skleníků v průběhu celé vegetace.

Jedná se však o cenově nákladná a většinou v současné ekonomické situaci cenově nedostupná zařízení. Cílem tohoto článku je upozornit na možná originální řešení dané problematiky.
První řešení spočívá ve využití chlazení vodou s minimálními náklady na energii. Tento princip, i když pokaždé s jinou technickou úpravou, je využívám v celé jižní a jihozápadní Evropě a v Turecku při chlazení různých provozů, ale i bytů. V přírodě jej využívají i různé živočišné druhy.

Chlazení pomocí výparu vody
Obrátíme-li pozornost na první řešení, které je možno efektivně využít od konce února do října (záleží na průběhu počasí) lze jeho systém popsat následujícím způsobem:
Jednodušší způsob
Vychází se z dosavadních podobných zařízení pro chlazení skleníků používaných v jižní Evropě, které v různých formách slouží jako stacionární jednotky pro chlazení vzduchu pomocí vody. Základem je chladicí jednotka z celulózových, pro vzduch propustných a k vnějšímu prostředí velmi odolných panelů, na kterých se odpařuje voda pomocí proudu vzduchu z ventilátoru. Voda cirkuluje z nádržky pod panelem pomocí malého čerpadla na horní část panelu, odkud stéká zpět do nádržky. Doplňování vody je regulováno pomocí plovákového systému. Pro každý typ skleníku lze vyrobit vlastní chladící jednotku podle kapacity regulovaného prostoru nebo je možno použít komerčně vyráběné chladicí jednotky. Na obrázcích 1, 2, 3 jsou ukázky chladících jednotek ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze 6-Ruzyni, které se skládají ze základní jednotky (vany) s vodou s čerpadlem, které trubičkou odvádí vodu do jeho vrchní části, odkud stéká zpět přes chladící rošt. Ventilátor protlačuje vzduch skrz rošt a zvyšuje odpar vody. Ta stéká zpět do vaničky. Odpařená voda je doplňována do nádržky z vodovodu a hladina je regulována plovákem. Panely pracují na adiabatickém principu. Tím se vzduch zároveň vlhčí a vytváří se tak příznivé prostředí pro rostliny. Samotné rošty na odpařování mají díky své konstrukci plochu několika metrů čtverečných.
Existuje zde možnost řídit regulaci prostředí ručně – tj. natrvalo nastavenými parametry – nebo automaticky přes příslušná čidla, přičemž ruční řízení je vždy nadřazeno automatickému regulování. Nutnou podmínkou je dostupnost vody.
Nedostatkem většiny dosavadních zařízení je buď jejich energetická a finanční náročnost v případě chlazení elektrickými agregáty či nekomplexnost zařízení v případě chlazení vodou, což má za následek zvýšení spotřeby energie.
Jak je uvedeno chladicí jednotka může pracovat naprosto samostatně, bez jakékoliv dodatečné regulace – buď prostým zapnutím či spínáním pomocí čidel. Spotřeba vody je minimální, a to včetně energie. Podobné systémy lze spatřit i v Jižní Evropě, kde mohutný ventilátor dokáže uchladit celé rychlírny na přípravu sadby v jarních a v podzimních měsících
Optimálním postupem například při jarním chlazení skleníku či jeho části je naprogramovaný postup, při kterém se nejprve vypne topení. Pokud teplota neklesne na požadovanou hodnotu za stanovený čas, otevřou se (automaticky/ručně) větrací okna, pak pokud se opět nedosáhne požadované teploty, začne skrze chladicí rošt profukovat vzduch a na závěr, pokud je nutné, se spustí chlazení vodou. Možné je též přidat další krok, automaticky zatahovatelné žaluzie. Tento uzpůsob představuje energeticky šetrné využití daného zařízení. Výhody takovéhoto postupu spočívají v malé spotřebě energie a v malé spotřebě vody.
Podstatou postupu při vytápění je postup opačný – tj. postupné ukončování jednotlivých funkcí při chladném počasí a v závěrečném kroku spuštění topení. V případě, že nastavené parametry se pohybují v požadovaném rozpětí, je vše vypnuto.
Při automatickém řízení pomocí malého programu (zařízení MPC 302 Programmable logic controller) se vylučuje poškození chybným nastavením tak, že je dána hierarchie kroků při zapínání a vypínání jednotlivých částí chlazení. Jednotlivé prvky zařízení lze objednat u specializovaných firem. Jedná se o dostupný materiál.

Text a foto Ing. Ladislav Bláha, CSc., VÚRV, v. v. i , Praha

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 10/2011.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. Dobrý den,
    děkuji za kvalitní článek, existují prosím v ČR nějací výrobci těchto adiabatických chlazení?
    Předem děkuje za odpověď
    Adam Hrňa

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down