Možnosti biologického hubení slimáků

Biologické přípravky zaujímají v České republice v ochraně rostlin, zvláště zelenin, významné místo. Ucelené systémy biologické ochrany rychlené zeleniny jsou dlouhodobě zemědělskou praxí p1ně využívány.

I řada zahrádkářů používá ve sklenících a fóliovnících dravého roztoče Phytoseiulus persimilis proti sviluškám, dravou vosičku Encarsia formosa proti molici skleníkové, mšicomara Aphidius colemani proti mšicím. Ovocnáři a vinaři dobře znají dravého roztoče Typhlodromus pyri proti sviluškám, řada okrasných školek hubí lalokonosce rýhovaného pomocí dravých hlístic Heterohabditis megidis, okrasné zahradnictví používá k hubení smutnic parazitické hlístice Steínemema feltiae.
Ti, kteří již biologické prostředky na ochranu rostlin používají, vědí, že jde o živé organismy, které je třeba určitým specifickým způsobem transportovat (podchlazené ), skladovat i vysazovat.
Jedním z nových přípravku biologické ochrany jsou parazitické hlístíce Phasmarhabditis hermaphrodita, jež budeme moci po zaregistrování u SRS používat k biologickému hubení slimáků, kteří v posledních letech silně poškozují zemědělské a zahradnické plodiny. Tento mimořádný produkt je založen na speciálně vybraném kmeni hlístic Phasmarhabditis hermaphrodita, parazitujících na měkkýších, který aktivně prohledává půdu a hledá v ní slimáky, aby je zničil.
Slimáci potřebují k životu vlhké prostředí. Asi 90 % populace slimáků žije v půdě, jen 10 % v noci vylézá na povrch a ožírá rostlinný materiál. Většina slimáků je hermafroditní, čili oboupohlavní. Vajíčka kladou ve shlucích po 15 až 50 do půdy. nebo odpadu rostlinného původu. Vajíčka se za příznivých podmínek vylíhnou okamžitě, za nepříznivých .přežijí i dlouhé období a teprve za příznivých podmínek se vylíhnou. Běžně se líhnou 2 generace slimáků za rok, ve vlhkých letech může být generací víc.
Slimáci za 24 hodin dokážou pozřít ekvivalent poloviny své tělesné váhy. Škody mohou působit nad i pod zemí.
U velmi mladých plodin vyžírají semena, listy i kořeny. U starších rostlin ničí květy, hlízy a kořeny, což vede k výraznému snížení kvality těchto rostlin. Poškozená místa jsou vstupní branou k napadení rostlin houbovými chorobami. Kvalitu, především u květin a salátů, také snižuje jejich hlenitý sekret. K největším škodám dochází při teplém a vlhkém počasí, kdy jsou podmínky pro slimáky optimální a jejich žravost je maximální.
Jak Phasmarhabditis-systém funguje?
Hlístice jsou mikroskopičtí červíci, kteří jsou na slimácích schopni účinně parazitovat a zabíjet je. Aplikuji se na povrch půdy v zálivce. Hlístice aktivně vyhledávají svoji kořist a pronikají do ní dýchacím otvorem. Speciální bakterie, žijící s hlísticemi v symbióze, se uvolňují, rychle se množí a jsou pro hlístice krmivem. Napadený slimák přestane během 3 až 5 dnů žrát a oteče. Hlístice se ve slimákovi rozmnožují a když se začne rozkládat, začne si nová generace hlístic hledat další oběť.
Phasmarhabditis-systém nejlépe funguje při teplotě půdy kolem 15 0C (min. 5 a max. 20 0C). Na venkovních plochách je to od března do listopadu, ve sklenících a fóliovnících je to prakticky po celý rok. Hlístice po aplikaci chrání porost proti slimákům minimálně 6 týdnů. Po 6 týdnech již muže být aktivita hlístic omezena, protože je sežerou přirozeně se vyskytující hlístice a parazitické houby.
Výhody této biologické ochrany:
* Účinný a čistě biologický způsob hubení slimáků přípravkem Phasmarhabditis-systém je bezpečný pro lidi, zvířata i životní prostředí.
* Funguje při nízkých teplotách (od 5 0C )
* Je účinný minimálně 6 týdnů.
* Ničí slimáky v půdě i na povrchu.
* Slimáci vůči němu nezískají odolnost.
* Je praktický a snadno se používá.
* Při aplikaci není nutný ochranný oděv.
– Nevznikají žádné problémy s likvidací.

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *