21.11.2023 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitorování výskytu Drosophila suzukii ve vinicích v ČR

Drosophila suzukii způsobuje ve vinicích výnosové ztráty a především negativně ovlivňuje kvalitu hroznů a vína. Podpora rozvoje octových baktérií vede k vyšší tvorbě těkavých kyselin již v hroznech ve vinici. Hodnocení náchylnosti odrůd neukazuje významné rozdíly mezi tradičními odrůdami Vitis vinifera a PIWI odrůdami. Mezi nejnáchylnější odrůdy patří Rulandské bílé, Rulandské šedé, Malverina, Erilon, Agni, Ariana, Svatovavřinecké, Rulandské modré, Sevar a Roesler. Na příkladu odrůdy Rulandské šedé byly porovnávané také různé lokality, ale nepotvrdily se významné rozdíly v případě kladení vajíček, ale pouze v případě rozvoje octové hniloby. Výsledky mohou sloužit pro přípravu strategie prevence a ochrany proti Drosophila suzukii.

Hodnocení probíhalo v pokusné vinici ústavu vinohradnictví a vinařství, Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Vinice se nachází ve vinařské podoblasti mikulovské, vinařské obci Lednice a viniční trati Na Valtické. Hodnocení probíhalo na odrůdách v kolekci genových zdrojů révy, tzn. 25 odrůdách bílých moštových a 20 odrůdách modrých moštových. Mezi odrůdami byly také tzv. PIWI odrůdy se zvýšenou odolností k houbovým patogenům.

Hodnocení citlivosti

Pro hodnocení citlivosti k Drosophila suzukii byla použita metoda podle Weissingera et al. (2016): Ve vinici bylo náhodně posbíráno 25 částí hroznů. Ze všech těchto částí hroznů se odebralo 50 bobulí, kde se binokulárním mikroskopem hodnotila přítomnost vajíček. Ze získaných dat se stanovilo průměrné procento bobulí s přítomnosti nakladených vajíček. Hodnocení probíhalo během zrání hroznů ve dvou termínech: 1. 9. a 15. 9. 2023.

Hodnocení výskytu octové hniloby probíhalo u stejného sortimentu odrůd révy vinné. Výskyt octové hniloby byl hodnocen na 50 hroznech z každé odrůdy, jako procento bobulí s příznaky octové hniloby v rámci hroznu. Hodnocení probíhalo před sklizní jednotlivých odrůd.

Odrůda Rulandské šedé byla vybraná jako citlivá odrůda ve vztahu k výskytu Drosophila suzukii, která se vyskytovala v podmínkách jižní Moravy na této odrůdě také v minulých letech. Hodnocení probíhalo ve vinicích v Mikulově, Pavlově a Blatnici pod Svatým Antonínkem. Metoda hodnocení výskytu Drosophila suzukii a napadení hroznů octovou hnilobou byla stejná, jako v případě hodnocení sortimentu odrůd.

Významné rozdíly mezi odrůdami

Pro hodnocení různých lokalit byla vybraná odrůda Rulandské šedé, u které se i v minulých letech projevoval velmi silný výskyt Drosophila suzukii a také rozvoj octové hniloby. V případě porovnávání různých lokalit se ukázaly statistické rozdíly pouze v případě napadení octovou hnilobou. Výsledy ukázaly, že existují významné rozdíly mezi odrůdami a citlivé odrůdy je možné najít v tradičním sortimentu odrůd révy vinné, ale i mezi novými PIWI odrůdami. U citlivých odrůd je proto možné realizovat prevenci a případně ochranu proti Drosophila suzukii a tím omezit rozvoj na hroznech.

Text a foto prof. Ing. Pavel Pavloušek, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 11/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down