21.04.2017 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitorování predační aktivity v jabloňových sadech

Regulace populací některých škůdců pomocí jejich přirozených nepřátel je cenným nástrojem ochrany zejména v ovocných sadech s ekologickým režimem produkce. Pomocí metody predačních kartiček s návnadou (mšice x vajíčka obaleče jablečného) byla od konce května do poloviny října roku 2016 sledována predační aktivita ve 3 jabloňových sadech v České republice. Sady 1 a 3 hospodaří v ekologickém režimu produkce, sad č. 2 je integrovaný.

Průměrná predace za celé sledované období v sadu 1, 2 a 3 na mšicích byla 67, 18 a 43 % a na obalečích 15, 5 a 7 % v uvedeném pořadí. Predační aktivita ve všech sadech byla nejvyšší od konce června do přelomu července a srpna. V sadu 1 dosahovala v tomto období 100 %, a to díky velkému výskytu škvorů.

Text a foto

Ing. Kateřina Kovaříková, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 4/2017

Článek byl odborně recenzován

Seznam použité literatury je k dispozici u autorky.

 

Poděkování

Práce byla podpořena interním grantem VÚRV, v.v.i. číslo RO0416.  Poděkování patří všem pěstitelům, kteří se na řešení podílejí.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down