31.05.2023 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring škůdců polní zeleniny – 22. týden

Škůdců přibývá, objevují se letní druhy. Vzrůstá početnost třásněnek i poškození listů na
různých plodinách, líhnou se první snůšky mandelinky bramborové. Rozrůstají se kolonie
kyjatky hrachové a mšice makové, začínají migrovat další druhy mšic, ale početnost je zatím
nízká. Končí kladení květilky zelné. Škodlivost dřepčíků závisí na lokalitě. Do feromonových
lapáků se chytá můra kapustová, osenice polní a první zápředníčci, vajíčka zatím nekladou.
Mšice lákají do porostů predátory a parazitoidy.

Zatím to vypadá, že letošní rok bude pro hmyz nepříznivý a budou velké rozdíly mezi oblastmi obdobně jako
v loňském roce. Teplá zima v kombinaci se studeným jarem způsobily uhynutí přezimujících stádií a květnové
půdní sucho v západní části republiky snížilo líhnivost přeživších jedinců. Pokud se situace během krátké
doby nezmění, bude oproti „normálu“ nižší výskyt škůdců, k překročení prahů škodlivosti dojde pouze u
některých druhů a lokální rozdíly budou přetrvávat až do podzimu. V atypickém roce ale hrozí riziko
škodlivosti některého z minoritních škůdců, kterým může průběh počasí vyhovovat.
Brukvovitá zelenina – lokálně významní jsou zatím jen dřepčíci, přibývá třásněnek, ale ty jsou
regulovány spolu s dřepčíky. Končí kladení květilky, nadále mohou škodit larvy. Ostatní škůdci
pod prahem škodlivosti, početnost bude vzrůstat u mšice zelné, zápředníčků, můr a bělásků.
Poškození krytonosci a dřepčíky olejkovými na sledovaných plochách nezjištěno.
Ostatní zelenina – teplé a suché počasí vyhovuje třásněnkám, které začínají škodit na cibuli
(poškození vzhledu) a objevují se i v dalších plodinách. Pokračuje líhnutí dospělců a kladení
mandelinky bramborové, líhnou se larvy z prvních snůšek – začít s ochranou. Pokračuje růst
kolonií mšice makové a kyjatky hrachové, objevují se jejich nepřátelé, při nízkém výskytu mohou
zvládat jejich regulaci. Na chřestu dospělci a vajíčka chřestovníčka obecného. V zemi škodí
drátovci. Létají dospělci kovolesklece gama a můr, včetně osenice polní.

Zdroj: VÚRV v. v. i.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down