27.12.2021 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring přezimujících škůdců ovoce

V období dormance se na ovocných stromech vyskytují různá stádia přezimujících druhů škůdců, kteří mohou na jaře škodit na pupenech, listech či květech. Precizní monitoring těchto škůdců v ovocných výsadbách poskytuje profesionálním pěstitelům ovoce základní poznatek pro navazující ochranná opatření realizovaná na začátku každého roku.

Právě díky údajům ze zimní kontroly je možné cíleně aplikovat předjarní ošetření proti přezimujícím škůdcům přímo ve výsadbách nebo pouze v částech výsadeb, kde bylo zjištěno překročení prahu škodlivosti. V rámci předkládané studie bylo v letech 2018–2020 hodnoceno celkem 173 vzorků jádrovin a 133 vzorků peckovin z ovocných sadů pěstitelů v ČR. Z výsledků je patrné, že u jádrovin byl překročen práh škodlivosti nejčastěji u svilušky ovocné, štítenky zhoubné a štítenky čárkovité, u peckovin pak u štítenky zhoubné a housenek slupkových a pupenových obalečů.

I přestože se může na první pohled zdát, že v ovocných sadech se přes zimu nevyskytují žádní škůdci, opak je pravdou. Mnoho živočišných škůdců přezimuje právě přímo na ovocných stromech. A hned při prvním jarním oteplení dochází k jejich dalšímu vývoji, množení, šíření a případnému poškozování stromů či keřů. Prvním přezimujícím škůdcem, u kterého na jaře dochází k pokračování vývoje už při denní teplotě 7,3 °C, je štítenka zhoubná. Většina přezimujících stádií dalších škůdců začíná být aktivní při teplotě přibližně 10 °C. Abychom tomuto předešli, je čas vegetačního klidu vhodným obdobím ke kontrole ovocných výsadeb. Tato tzv. zimní kontrola dává pěstitelům důležité informace o spektru přezimujících škůdců a aktuální intenzitě napadení. Na základě těchto údajů se poté pěstitel může rozhodnout, zda a případně jaké předjarní ošetření provést a jak se připravit na další vegetační sezónu v jednotlivých sadech. Přezimovat mohou škůdci v různých vývojových stádiích, na různých částech dřeva a v různé intenzitě. Ve většině případů se pro potřebu kontroly odebírají dvou až tříleté letorosty, v některých případech jednoleté letorosty, kde jsou např. vlnovníci či hálčivci, či celé pruty v případě nesytky rybízové. Spektrum škůdců se mění podle lokality, klimatických podmínek, intenzity a způsobu hospodaření, ale také například podle odrůdové odolnosti. Kontrola by měla být provedena před rašením pupenů, nejpozději na začátku rašení (Kocourek et al. 2015). Základní spektrum přezimujících škůdců a jejich prahy škodlivosti indikující ošetření je uvedeno v tabulce. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit druhy a množství přezimujících škůdců v produkčních ovocných výsadbách v rámci České republiky.*

Text a foto Ing. Michal Skalský, Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy s. r. o.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 12/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down