20.12.2017 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring octomilky japonské (Drosophila suzukii) v jahodníkových výsadbách ČR

Cílem předkládané studie bylo stanovit míru rizika napadení produkce jahod v podmínkách ČR octomilkou japonskou (Drosophila suzukii). Monitoring tohoto invazního alochtonního druhu hmyzu byl proveden nejen v jahodníkových porostech (2015–2017), ale v roce 2017 i na dalších lokalitách a v různých termínech od června do října.

Instalovány byly dva typy lapačů. Jako atraktant byla použita směs červeného vína a jablečného octa. Předpokladem, který se potvrdil, byl fakt, že produkce jahod není v našich podmínkách doposud v ohrožení. V analyzovaných vzorcích, instalovaných v době dozrávání a sklizně jahod, nebyl nalezen žádný dospělec octomilky japonské. Oproti tomu v lapačích instalovaných v září a říjnu již na většině lokalit octomilka japonská detekována byla. Z dosažených výsledků lze tedy předpokládat, že ohroženy mohou být ovocné druhy dozrávající v době maximálního výskytu škůdce (září, říjen).**

Text a foto

Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková PhD.1,

RNDr. Oldřich Pultar1, Ivana Silovská1,

1 VŠÚO Holovousy, s. r. o.

2 ZEMCHEBA s. r. o.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 12/2017

Článek byl odborně recenzován.

Použitá literatura je k dispozici u autorů.

Poděkování

Tato práce byla realizována v rámci projektů NAZV QJ1610365 a QK1710200, a za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I – LO1608 – „Výzkumné ovocnářské centrum“.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down