06.10.2017 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring druhového spektra opylovačů v ovocných výsadbách

Běžnými a hojně se vyskytujícími druhy opylovačů v ovocných sadech jsou včela medonosná (Apis melifera) a čmelák zemní (Bombus terrestris). Významnou roli pro opylování má však také mnoho dalších zástupců blanokřídlého hmyzu. Nejčastěji se jedná o samotářské včely. Dále jsou to zástupci z řádu Diptera, zejména z čeledi pestřenkovití (Syrphidae).

Předkládaná studie byla zaměřena na monitoring druhového spektra opylovačů, především samotářských včel, v ovocných výsadbách ve VŠÚO Holovousy s. r. o. Průzkum probíhal v letech 2015–2017. Ze získaných dat je patrné, že na zkoumané lokalitě převažovali zástupci samotářských včel hnízdících v zemi (rody Andrena, Lasioglossum). Naopak překvapivě nízký výskyt byl zjištěn u obecně hojně se vyskytujícího synantropního druhu zednice rezavé (Osmia bicornis). Nejzajímavějším nálezem byla samotářská včela Andrena viridescens. Tento druh je v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR kategorizován jako zranitelný.

 

Text a foto

Mgr. Olga Komzáková,1

Ing. Michal Skalský,2

1Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, spol. s r. o.,

2VŠÚO Holovousy, s. r. o.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 11/2017

Článek byl odborně recenzován.

 Použitá literatura je k dispozici u autorů.

Poděkování

Velice děkujeme doc. Ing. Antonínu Přidalovi, Ph.D. za determinaci shromážděného materiálu samotářských včel a paní Haně Kříženecké za poskytnutí fotografií včel.

Tato práce byla realizována v rámci projektu TAČR – TH01030787 a za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I – LO1608 – „Výzkumné ovocnářské centrum“.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down