12.12.2017 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring druhového spektra opylovačů v ovocných výsadbách – II. díl

V minulém čísle časopisu Zahradnictví jsme se dozvěděli, že kromě včely medonosné a čmeláka zemního hraje významnou roli v opylování ovocných sadů mnoho dalších zástupců blanokřídlého hmyzu. Předkládaná studie byla zaměřena na monitoring druhového spektra opylovačů, především samotářských včel, v ovocných výsadbách ve VŠÚO Holovousy s. r. o. Průzkum probíhal v letech 2015–2017.

Ze získaných dat je patrné, že na zkoumané lokalitě převažovali zástupci samotářských včel hnízdících v zemi (rody Andrena (podrobně zmíněná v minulém vydání Zahradnictví – pozn. red.) a Lasioglossum). Naopak překvapivě nízký výskyt byl zjištěn u obecně hojně se vyskytujícího synantropního druhu zednice rezavé (Osmia bicornis). Níže dále je uveden přehled zjištěných druhů samotářských včel za všechny tři roky sledování se stručným popisem bionomie.

Text a foto

Mgr. Olga Komzáková,1

Ing. Michal SKALSKÝ,2

1Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, spol. s r. o.,

2VŠÚO Holovousy, s. r. o.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 12/2017

Poděkování

Velice děkujeme doc. Ing. Antonínu Přidalovi, Ph.D. za determinaci shromážděného materiálu samotářských včel a paní Haně Kříženecké za poskytnutí fotografií včel.

Tato práce byla realizována v rámci projektu TAČR – TH01030787 a za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I – LO1608 – „Výzkumné ovocnářské centrum“.

Článek byl odborně recenzován.

Použitá literatura je k dispozici u autorů.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down