24.10.2011 | 04:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moluskocídne účinky bioracionálnych pesticídov s obsahom azadirachtínu

Slimáky (Helicidae) a v našich podmienkach hlavne slizovce/plzáci (Arionidae, Agriolimacidae, Limacidae) patria do skupiny významných živočíšnych škodcov mnohých poľných aj záhradných plodín. Darí sa im vo vlhkých podmienkach, preto sa s nimi častejšie stretávame v rokoch bohatých na zrážky.

Takým rokom bol napríklad aj rok 2010, kedy sme zaznamenali významný vzostup ich výskytu na pestovaných kultúrach. Ochrana pestovaných plodín pred týmito škodcami sa v súčasnosti realizuje najmä používaním granulovaných návnad s obsahom účinnej látky zo skupiny karbamátov (methiocarb). V menšej miere sa uplatňujú preparáty na báze parazitického háďatka (Phasmarhabditis hermaphrodita) ako biologická alternatíva k chemickým moluskocídom. Nevýhodou parazitických háďatiek však je vyššia cena prípravku, krátka doba skladovania (zhruba 1 mesiac) a citlivosť háďatiek k pesticídom používaným v pestovaných kultúrach. Methiocarb, ako jediná účinná zložka dnes používaných moluskocídov, sa vyznačuje nepriaznivými (toxickými) účinkami na tzv. necieľové organizmy v prostredí. Takými to sú napríklad aj bystrušky/střevlíky (Carabidae), ktoré sú mimoriadne citlivé na methiocarb a môžu uhynúť dokonca po konzumácii slizovcov zabitých účinkami moluskocídu.

Botanické pesticídy
Vo svete sa už niekoľko desaťročí využívajú takzvané „botanické pesticídy“. Sú to výťažky z niektorých druhov rastlín, ktoré obsahujú biologicky aktívne látky s pesticídnym účinkom. V súčasnosti je na trhu viacero takýchto nekonvenčných produktov použiteľných v ochrane rastlín hlavne proti hmyzím škodcom. K významnej skupine tzv. bioracionálnych pesticídov patria aj prípravky na báze oleja zo semien stromu Azadirachta indica (syn. Melia azadirachta), ktoré sa používajú proti širokej škále živočíšnych škodcov. V praxi sa môžeme stretnúť aj s názvom nímový olej (neem (angl.) = Azadirachta indica). Azadirachta indica (zederach indický) je vždyzelený strom pochádzajúci z Indie, kde je považovaný za posvätný a už od staroveku sa tam z neho vyrába veľké množstvo liečivých prípravkov používaných v tradičnej medicíne. Okrem liečivých účinkov je nímový olej známy svojim insekticídnym pôsobením. Azadirachtín, hlavná biologicky aktívna zložka tohto oleja, má preukázateľne výrazné repelentné, antifeedantné (odpudzujúci) a antiovipozičné účinky a pôsobí tiež ako rastový regulátor pre viac než 200 druhov hmyzích škodcov. Podobné účinky boli úspešne dokázané okrem hmyzu aj na viacerých druhoch fytofágnych roztočov. Pokusy s testovaním moluskocídnych účinkov azadirachtínu vo svete priniesli tiež pozitívne výsledky. V zahraničí je patentovaných a komerčne vyrábaných niekoľko desiatok botanických insekticídov získaných z výťažkov semien spomínaného stromu. Všetky majú rovnakú hlavnú účinnú látku azadirachtín, ktorá sa vo výťažkoch vyskytuje v zmesi s ďalšími biologicky aktívnymi zložkami. Predpokladá sa, že práve táto kombinácia rôznych zložiek podporuje synergizmus účinkov na živočíšnych škodcov, ktorí si kvôli tomu ťažšie vytvárajú rezistenciu. Vo všeobecnosti sú tieto zložky považované za bezpečné pre širokú paletu prirodzených nepriateľov škodcov. Vďaka nízkej kontaktnej toxicite, rýchlej biodegradácii v prostredí a výraznému selektívnemu účinku voči prirodzeným nepriateľom je využitie azadirachtínu mimoriadne perspektívne v systéme integrovanej ochrane rastlín.

Testovanie pripravkov
Z dôvodu hľadania „zelenej“ alternatívy k dnes používaným toxickým moluskocídom a vzhľadom na stále aktuálnu škodlivosť týchto organizmov sme otestovali vplyv azadirachtínu v komerčnom produkte Nimbecidine® (azadirachtín 0,03%, T. Stanes & Co. Ltd., India) proti slimákom v laboratórnych podmienkach. V pokusoch sme použili druh suchozemského slimáka Monacha obstructa (Hygromiidae), pôvodom z Egypta, ktorého kontinuálny chov sme mali úspešne založený v laboratórnych podmienkach. V laboratórnych pokusoch sme sledovali vplyv rôznych koncentrácií prípravku na celkový príjem potravy testovaných jedincov a na životaschopnosť vajíčok ošetrených preparátom Nimbecidine®. Spolu sme testovali účinok štvor rôznych koncentrácií na príjem potravy dospelých a juvenilných štádií slimáka M. obstructa a peti koncentrácií na životaschopnosť vajíčok.

Text a foto Ing. Marek Barta, Ph.D., Arborétum Mlyňany SAV

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 5/2011.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down