Modré karafiáty díky genové technologii

Pomocí moderních jsou produkovány geneticky modifikované organismy (GMO), jejichž široké spektrum užití spadá nejen do oblasti zemědělství, ale i medicíny, chemie, potravinářského průmyslu, získávání alternativních zdrojů energie, nových surovin apod. Ze zahradnické produkce jsou již na trhu např. modré karafiáty, testuje se mimo jiné jahodník, chryzantéma i rododendron.

V dnešní době mají největší využití GM plodiny tzv. první generace, které se vyznačují užitečnými vlastnostmi z pohledu pěstitele, především rezistencí (tolerancí) ke škodlivým činitelům. Jedná se např. o odrůdy tolerantní k neselektivnímu herbicidu, popřípadě odrůdy s odolností vůči specifickému škůdci. Genové technologie rozšiřují šlechtitelské možnosti, a tak lze do budoucna počítat i s dalšími druhy modifikací u rostlin, jako je např. odolnost vůči houbovým či virovým chorobám, odolnost vůči stresu (sucho, mráz, zasolení), estetické úpravy rostlin (změna barvy květu) apod.
Ačkoliv je celosvětově uváděno přes 90 mil. ha ploch s GM rostlinami, převážná většina se týká čtyř druhů plodin – sója, kukuřice, bavlník a řepka, a dvou výše zmiňovaných modifikací. GMO využitelných v zahradnictví je prozatím velmi málo, neboť šlechtitelské firmy se aktuálně orientují zejména na produkční plodiny určené velkým pěstitelům, které nejrychleji přinesou zhodnocení vložených investic. I přesto se však lze ve světě, ale také v EU, kde jsou pro nakládání s GMO nastavena přísnější pravidla, setkat s některými modifikacemi rostlin určených pro zahradnictví.

Modré karafiáty
Typickým zástupcem této skupiny jsou GM karafiáty od firmy Florigen s pozměněnou barvou květu. S GM karafiáty se můžeme setkat i v EU, kde byl koncem 90.let minulého století povolen GM kultivar White Unesco, karafiát s pozměněnou barvou květu a tolerancí vůči herbicidu na bázi sulfonylmočoviny, a dále kultivar GM karafiátu s prodlouženou trvanlivostí ve váze. Na trhu v EU jsou dostupné odrůdy Florigene MoondustTM (jednoznačný identifikační kód FLO-Ø7442-4) a Florigene MoonshadowTM (FLO-11363-1).
Do budoucna je možné očekávat další rostliny vhodné pro zahradnictví, a to s ohledem na probíhající výzkumné projekty. V ČR se provádí výzkum u chryzantém a rododendronů, do nichž jsou vnášeny geny pro tvorbu enzymu zprostředkovávajícím jeden z prvních kroků při syntéze antokyanů, případně další geny za účelem změny barvy květu. Obdobný výzkum s cílem změnit barvu květu probíhá také u rodu Petunia, kde vnesením genu pro nový enzym syntézy antokyanů bylo dosaženo nové cihlově červené barvy květu.
Z dalších rostlin se ve výzkumu v režimu uzavřeného nakládání (tj. v laboratořích a sklenících) nachází jahodník, salát, mrkev, a rajčata. V otevřeném prostředí (v režimu uvádění do životního prostředí) v ČR probíhají pokusy se slivoní ´Stanley´ s genem pro obalový protein viru šarky švestky.
Využití GMO v zahradnictví prozatím není běžnou praxí, neboť genové technologie se nadále soustřeďují především na šlechtění plodin s určitou předností pro velkoplošnou polní produkci. Nicméně na úrovni výzkumu se již objevují odrůdy okrasných rostlin, které by mohly do budoucna obohatit a rozšířit škálu nabízených variet, a to zejména v oblasti modifikace barvy květu. Za průkopnickou rostlinu v tomto případě můžeme považovat GM karafiát, který se již dnes nachází na trhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *