Moderní učebnice floristiky v poločase

Krátká zpráva o tom, že se připravuje nová učebnice floristiky, již na stránkách tohoto časopisu proběhla v souvislosti s informací o organizování Mistrovství republiky ve floristice Děčínská kotva 2006. Tehdy jsme byli zcela na začátku a z bodu nula jsme až doposud ušli pořádný kus cesty. Celý projekt nazvaný „Multimediální učebnice floristiky – moderní nástroj odborného vzdělávání“ byl podpořen v rámci programu Evropského sociálního fondu z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu.

Nositelem a administrátorem projektu se stala Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerce, Děčín – Libverda. Když opadla první vlna euforie z úspěchu, bylo nutné aktivizovat pracovní tým odborníků a také iniciovat cílovou skupinu žáků a učitelů z některých zahradnických škol v ČR. Snad nejtěžším úkolem jednoho z prvních velkých pracovních setkání konaného v Chrudimi (pomyslný střed republiky) bylo vytvoření konkrétní osnovy učebnice a vymezení učebních cílů jednotlivých kapitol. Za každý logický celek si vzal garanci jeden odborník – florista, který zaručil dodání textů a obrazového materiálu v patřičné kvalitě a termínu. Pak nastala fáze lopotného psaní a dolaďování textů, získávání fotografických podkladů, malování skic a perokreseb. Ačkoliv jsme v půli cesty, možno konstatovat, že tato fáze teprve končí a na řadu přichází neméně důležitá fáze, kterou je „zmultimedializování“ textových a obrazových podkladů. Výsledkem by tedy měla být učebnice, kterou budou moci studenti „nasávat“ i prostřednictvím počítačové techniky (DVD modul) a prostřednictvím nově zřízených internetových stránek, které se rozeběhnou současně s vydáním knižní podoby učebnice.
Vzhledem k tomu, že se na tvorbě učebnice podílí řada významných floristů, lze očekávat velmi kvalitní výsledek, který určitě přesáhne vágně stanovenou hranici středoškolské učebnice. Nezbývá, než se těšit na vydání této dlouho očekávané knihy, které je naplánováno na únor příštího roku. Pak bude jistě prostor na toc knihu pregnantně zhodnotit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *