Moderní třídění ovoce

Výrobce třídících zařízení firma AWETA G&P ( Nizozemsko ) drží krok s rychlým rozvojem elektroniky a určuje ve světě nové trendy ve způsobu a kvalitě třídění ovoce.

Vysoce kapacitní, moderní třídící zařízení jsou mimo standardní třídění podle hmotnosti, velikosti a barvy vybavena o možnost třídění podle :

 Celkového vzhledu systémem 3D zobrazení
 Detekce světlem
 Vnitřní kvality plodů

Systém 3D zobrazení :
Přesně identifikuje jamku a kalich každého plodu.
Koncentruje všechna poškození nebo skvrny z celého plodu do jedné plochy.

Detekce světlem
Snímáním světelného paprsku je získána řada údajů, která umožňuje, na rozdíl od výrobků jiných firem, rozeznat i odlišnosti v zabarvení slupky a tím i určit možné poškození plodu chorobou ( spálou, hnilobou ), a tak ho vyloučit z dalšího zpracování.

Vnitřní kvalita plodů :
1. třídění podle pevnosti plodů
2. třídění podle obsahu cukru

1. Třídění podle pevnosti je rozděleno do tří kategorií :
– plody pevné
– plody středně pevné
– plody měkké
U tvrdého ovoce a jádrovin probíhá tento výběr na principu zvukové rezonance.
Do plodu točícího se na pásu jemně klepne „kovadlinka“ a rezonanci plodu zaznamenává senzor, který na základě analýzy určí tvrdost každého jednotlivého plodu na lince a tím i jeho zařazení do jedné ze tří výše uvedených skupin. Tento systém zároveň rozpozná i vnitřní defekty v plodech a vyřadí je z procesu třídění.

Princip činnosti :
Senzor jemně klepne do plodu. Akustický signál je zachycen mikrofonem,
analyzován a transformován do frekvenčního spektra. V tomto spektru je pak stanovena rezonanční frekvence, která určí pevnost plodu.

U ovoce typu meruňky, broskve atd. je stanovení pevnosti založeno na principu nikoliv poklepu (tady by rezonanci překážela pecka), ale jemného tlaku na plod. Senzor pak opět určí pevnost plodu a zařadí jej do patřičné skupiny.

2. Třídění podle obsahu cukru zařadí ovoce do tří kategorií :
– sladká
– středně sladká
– kyselá

Zjištění obsahu cukru v plodech pracuje na principu světelné energie. Točící se plod projíždí světelným paprskem a dvěma zrcadly a senzor zaznamenává hodnoty pohlceného světla sacharidy obsaženými v plodu a algoritmus spočítá obsah cukrů v každém jednotlivém plodu, který je pak zařazen do jedné z tříděných skupin.

Systém pracuje se všemi druhy ovoce, jak s peckovinami, tak s citrusy, kiwi, jablky, atd. a dokáže určit :
– rozpustný obsah sušiny
– kyselost
– zralost
– obsah vody / šťavnatost
– vnitřní defekty jako např. – hnilobu jádřince
– hnědnutí dužniny

Svaz skladovatelů při OUČR a firma PEBACO Brno s.r.o. umožnili ovocnářům seznámit se s těmito informacemi na odborném zájezdu do Nizozemska v dubnu letošního roku a na semináři pořádaném ve spolupráci se ZF MZLU v Lednici.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *