Moderní technologie v lesní školce

V České republice se každoročně vypěstuje a vysadí přibližně 140 milionů sazenic lesních dřevin. Převážná většina z nich je prostokořenná, ale už i v našem regionu je možné získat a vysadit mladé dřeviny vypěstované v plastových sadbovačích.

Předností sazenic v kontejnerech je téměř bezztrátová ujímavost, možnost prodloužení doby zalesňování v pozdním jarním a pozdním letním období, eliminace šoku z přesazení a již prvním rokem lze pozorovat zvýšený přírůst. O třetinu se snižují náklady na ošetřování kultury po výsadbě. Mírně vyšší pořizovací cena oproti prostokořeným sazenicím je na druhé straně vyvážena až 30% úsporou nákladů potřebných na zajištění hektaru lesní kultury. Jak ale dodává Ing. Zbyněk Balhar, majitel školky Atro Rýmařov, s. r. o., většímu rozšíření brání zatím konzervativní přístup odborné lesnické veřejnosti.
Sázka na moderní technologie
Jako jedna z mála lesních školek se rozhodla investovat do výstavby čtyř fóliových krytů, které umožňují, díky vytvoření téměř ideálních mikroklimatických podmínek, rychlý přírůst především v prvních fázích růstu sazenice. Výstavbu prováděla firma Foliové stavby, s. r. o., z Václavova u Bruntálu, oficiálně zastupující holandského výrobce fóliovníků Rovero systems. Všechny fóliovníky jsou 44 m dlouhé, 10,6 m široké a 5,2 m vysoké. Stavba byla prováděna po dvoumetrových sekcích. Kzajištění dlouhé životnosti jsou všechny konstrukční prvky žárově zinkovány. Konstrukce je potažena dvojitou fólií, do prostoru mezi oběma vrstvami je vháněn ventilátorem vzduch. Dvojitá fólie působí jako tepelný izolant, funkčnost je podobná jako u dvojitého skla. Životnost fólií je pětiletá. V čelech fóliového krytu je použit dutinkový polykarbonát, ze kterého jsou vyrobena i posuvná vrata. Ventilaci zajišťuje větrací okno umístěné ve hřebeni po celé délce fóliovníku. Důležitým komponentem je automatická meteostanice, která ovládá činnost ventilace a plynový teplovzdušný kotel. Informace dodávají stanici senzory na měření rychlosti a směru větru, srážek, venkovní i vnitřní teploty a vnitřní relativní vlhkosti.
Na vybavení fóliové haly fóliovým rukávcem na rozvod teplého vzduchu, závlahovým mostem a sadbovači i s manipulačními paletami se podílela i firma Tubus Rýmařov, s. r. o. Závlahový most koná přímočarý pohyb přes celou délku kryté plochy a rovnoměrně aplikuje dávku vody (postřik, mlžení), případně pesticidu. Most je vertikálně stavitelný podle výšky pěstované kultury. Pro pěstování v kontejnerech bylo nutné podlahu zpevnit navážkou makadamu.
Na fóliovník navazuje venkovní zpevněná plocha s pojezdovým závlahovým mostem, sloužící k dopěstování kultury pod širým nebem.
Lesní školka
Atro Rýmařov bylo založeno před více než deseti lety. Areál školky se nachází v Dlouhé Loučce u Uničova a objemem produkce patří na přední místo mezi lesními školkami v naší republice. Hlavní činností bylo a je zajišťovat dostatek kvalitního školkařského materiálu pro lesní výsadby. V současnosti zde pracuje 20 stálých zaměstnanců, kterým v sezóně pomáhá ještě 80 brigádníků. Jejich náplní je kromě školkařské práce i realizace venkovních výsadeb.
Roční produkce sazenic prostokořených i v kontejnerech dosahuje 2 milionů kusů. V nabídce nalezneme celou škálu lesních dřevin. Nejvýznamnějšími položkami jsou buk (přibližně milion kusů), dub a smrk.
Kromě krytých ploch (2000 m2 nových fóliovníků a 8000 m2 nevytápěných skleníků LUR), 15 hektarů venkovních pěstebních ploch a kontejnerovny je provoz vybaven chladírnou na uskladnění a přípravu osiv. Chladicí boxy pojmou až deset tun osiva, které si v těchto podmínkách udrží klíčivost i několik let.
Díky nově postaveným halám se zkrátila pěstební doba sazenic ze dvou let na jedno vegetační období.
Technologie pro pěstování nejen lesních sazenic
Významnou aktivitou Ing. Balhara bylo založení firmy Tubus, která nabízí, ve spolupráci s Fóliovými stavbami, komplexní systém na pěstování lesních sazenic. Technologie zahrnuje vybavení prostor pro přípravu osiv a následné dlouhodobé a krátkodobé uskladnění osiva v chladírnách, případně mrazicích boxech. Na tuto fázi navazuje plnění sadbovačů (ruční, poloautomatické nebo automatické), osévací linky a ukládání osetých sadbovačů na železné palety. Předpokladem pro efektivní činnost je využití fóliovníků a portálové závlahy na vnitřních i venkovních zpevněných plochách. Vývoj celé linky představuje dva roky intenzívní práce majitele firmy, během kterých využil zkušeností získaných především v Rakousku a Německu.
Firma vyrábí také plastové tubusy na ochranu sazenic proti okusu zvěří, buření a vytloukání, mulčovací plachetku, která se vkládá na zem pod tubus a zamezuje prorůstán plevelů dovnitř, rýč na vyzvedávání náletových sazenic, univerzální lesnický sadbovač pro pěstování jehličnatých a listnatých semenáčků a sazenic a železné palety pro sadbovače Tubus 300.
V sortimentu lze nalézt i nabídku pro vinaře. Jde především o Tubus pro ochranu vinné révy (výška 60 cm). Jeho funkcí není jen ochrana proti zvěři, ale i omezení působení UV záření na mladou sadbu. Lze využít i mulčovací plachetky a síťky okusu zvěří.
Díky moderní technologii zvýší Atro produkci na 3,5 milionu sazenic. Vzhledem k útlumu v zemědělství předpokládá majitel v příštích letech vyšší zájem o zalesňování půdy, především ve vyšších polohách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *