16.09.2023 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderní technika pro ošetřování vinic

Vývojové trendy v oblasti vinohradnictví naznačují, že při výběru vhodné pěstitelské technologie a zavádění nových, mechanizovaně prováděných pracovních operací budou pěstitelé stále častěji nuceni zvažovat jejich dopad na ekonomiku, ekologii a kvalitu produkce. Nejdůležitější jsou s ohledem na soudobý hospodářsko-společenský vývoj dopady na ekonomiku vinohradnického podniku.

Výběr a pořízení stroje proto musí odpovídat potřebám pěstitele i podmínkám jeho efektivního využívání. Svou činností by stroj neměl zhoršovat životní prostředí (např. utužení půdního profilu, hlučnost, emise aj.), ale měl by naopak napomáhat zachovávání ekologické stability krajiny, biodiverzity přírodního prostředí a přispívat k zajištění jeho trvale udržitelného rozvoje. Kvalita produkce je a zůstává prioritou každého pěstitele. Provádění mechanizovaných operací ve vinici proto nesmí znamenat její snížení. Pro uživatele techniky to znamená podřídit výběr každého stroje svým pěstitelsko–ekonomickým podmínkám.

Ruční práce vs. mechanizace

V tabulce je uveden přehled hlavních skupin pracovních operací prováděných ve vinicích s vyčíslením orientačních hodnot pracnosti. Z hodnot je zřejmé, že k nejnáročnějším operacím patří řez, zelené práce a sklizeň hroznů.

Vysoké hodnoty pracnosti korespondují zejména s vysokým podílem ruční práce potřebné pro kvalitní zajištění jednotlivých operací, souvisí však také s jejich opakovatelností v průběhu roku. Způsob zajištění pracovních operací koresponduje velmi často také s velikostí ošetřovaných vinic. U pěstitelů s malými výměrami vinic (přibližně do 0,5 ha) je převážná část pracovních operací prováděna ručně. U pěstitelů se střední velikostí ošetřovaných ploch (přibližně 1–10 ha) je poměr ručně a mechanizovaně prováděných operací vyvážený. Naopak u pěstitelů s velikostí ošetřovaných vinic nad 10 ha převládá ve většině případů podíl pracovních operací zajišťovaných výhradně s využitím mechanizace. Přechod k mechanizovanému zajištění operací souvisí s řadou aspektů, z nichž má největší vliv nabídka a cenová dostupnost techniky, rostoucí cena lidské práce, nedostatek pracovníků a časový tlak zejména pro zajištění sezónních operací.

Přehled hlavních skupin pracovních operací prováděných ve vinicích s vyčíslením orientačních hodnot pracnosti

Pracovní operaceOrientační pracnost (h/ha)(%)
Řez a vyvazování tažňů12036
Údržba meziřadí a příkmenných pásů257
Zelené práce3510
Chemická ochrana a hnojení309
Sklizeň a odvoz hroznů10030
Ostatní práce257
Celková potřeba práce335100

Text prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Lednice

Foto archiv autora, prospekty výrobců a uživatelů

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 9/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down