Moderní sklízecí technika se osvědčila při sklizni jablek

Pomalu, ale jistě proniká do podvědomí ovocnářů, že pro jejich přežití je naprosto nutné radikálně snížit výrobní náklady na 1 kg vypěstovaných jablek při zachování výborné kvality sklizně. Jak na to ? Praxe ukazuje, že je to možné. Je nezbytně nutné podstatně zvýšit hektarové výnosy v sadech.

Pěstování moderních odrůd s výnosem 30 – 40 t /ha a výšce stromů 2,20m je už skoro samozřejmostí, ale výrobní náklady jsou stále příliš vysoké.
Pro dobrou ekonomiku pěstování jablek je potřeba sklidit z 1 ha minimálně 50 – 70 tun kvalitních konzumních jablek přitom nezvyšovat náklady na jejich vypěstování.
Jestliže se nám to podaří, snížíme výrobní náklady zhruba o 30 %.
Jak tedy na to ?
Vhodným řešením je postupné navýšení výsadeb do výšky 3,20m. Tím vzroste plodná plocha sadů o 40 % a úměrně tomu i množství kvalitních plodů.
Vznikají však dva základní problémy. Jak sklízet plody ve výšce 3,20m a jak provádět řez ?
Ze země to nejde. Musí nám tedy pomoct moderní sklízecí technika s využitím i pro řez.
Nemusíme už jezdit pro „rozumy“ do zahraničí, ukázkové příklady že to jde najdeme i u nás.
Už čtyři sezóny používají ve společnosti ZEMOS a.s. Velké Němčice, středisku sadů v Nosislavi dva samojízdné sklízecí stroje typu Plukotrak. (výrobce- Munckhof, NL, dodavatel Pebaco Brno s.r.o.). Jednu sezónu používají dva italské sklízecí stroje Pomac.
V roce 2005 sklidili cca 2.900 tun konzumních jablek a z toho 38 % pomocí sklízecích strojů.
Hektarové výnosy Ing. Z. Jansta a Ing. R. Loskot podstatně zvýšili zavedením pěstitelského systému SOLAX . Úzce spolupracují se ZF MZLU v Lednici (Doc. Dr. Ing. B. Krška a kol.)
Ve dnech 8.9. – 9.9.2005 pořádala firma Pebaco Brno s.r.o. ve středisku sadů Nosislav ukázky a porovnání sklízecí techniky Plukotrak a Pomac při praktické sklizni.
Odlišná koncepce pěstování jablek v Itálii a ve střední a západní Evropě se plně odrazila i v konstrukci a využití strojů.
Holandský výrobce, firma Munckhof, vyvinul pro sklizeň 2 základní typy strojů.(viz foto).
Junior, menší, s obsluhou 4 – 6 sklízečů, je vhodný pro sklizeň do výšky 3,25m.
Senior, větší, s obsluhou 4 – 8 sklízečů, je vhodný pro sklizeň do výšky 4,25m.
V celém rozsahu výšky sklizně mají sklízeči vzhledem k flexibilně nastavitelným polohám a dostatku místa ukládat utržené plody do všech akumulačních pásů možnost dosáhnout výkonu 250 – 350 kg / osobu / hod. ( při dostatečném množství jablek). Za sebou si Plukotrak veze speciální návěs s 12 + 1 boxpaletami, které po naplnění složí na zem a návěs je po výměně bedny přejíždí. Má tedy prázdnou boxpaletu vždy tam, kde ji potřebuje a nemusí je přenášet.
Italský stroj Pomac (viz foto)je koncipován do min. 4m vysokých italských výsadeb. Má dva dlouhé přední akumulační pásy zafixované pod úhlem asi 40° ve stabilní poloze řetězem. Jsou stavitelné poze do strany. Další dva krátké akumulační pásy jsou ve výšce asi 2,20m. Toto konstrukční řešení není do nižších výsadeb příliš vhodné, protože neumožňuje plně zapojit obsluhu do sklizně a podat i při nejlepší snaze odpovídající výkon. Navíc je pro tento stroj potřeba předem rozmístit boxpalety do sadu, což vyžaduje zkušenost a správný odhad sklizně, zvláště při probírkové sklizni.

Ukázky a porovnání strojů se prováděly v části sadů, kde byla výška stromů „pouze“ 2,20m.
Obsluha Pomacu u horních pásů tedy neměla co sklízet a to se projevilo i na celkových výsledcích.
Vyrovnané výsledky v kvantitě sklizně obou strojů se pak projevily ve vyšších výsadbách pěstitelského systému Solax.
Kvalita v celém průběhu sklizně však byla dle vyjádření Ing. Jansty výrazně lepší u Plukotraků, o čemž svědčí fakt, že v závěru sklizně na zralé a tedy velmi citlivé ovoce už italské stroje nebyly nasazeny. Pokud se týká technických závad, Ing. Jansta uvádí, že u Plukotraků se v průběhu sklizně nevyskytly. U italských strojů byly drobné závady poměrně časté, ale to lze přičíst prvnímu roku používání.
V zimě byly oba typy sklízečů využity na řez a uspěly velmi dobře i ve vysokém sněhu a mrazu. Bližší informace na : www.pebaco.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *