09.01.2012 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderní mechanizační prostředky pro chemickou ochranu vinic

Ochranářské zásahy vinicích představují v rámci uplatňovaných technologických postupů jedny z nejfrekventovanějších a nejnáročnějších pracovních operací. S ohledem na zvyšující se požadavky ochrany životního prostředí a na ekonomickou náročnost těchto zásahů jejich význam trvale vzrůstá. K hlavním cílům chemické ochrany patří možnost včasného a rychlého provedení chemického zásahu na celé ploše vinice, dosažení potřebné kvality zásahu, který vyhovuje specifickým požadavkům proti jednotlivým druhům škodlivých činitelů a v neposlední řadě také přihlédnutí k ekonomické efektivnosti celého zásahu.

Vývoj mechanizačních prostředků využívaných při chemické ochraně vinic směřuje v posledních letech stále častěji ke zvyšování jejich výkonnosti. V nabídkách jednotlivých výrobců se tak každoročně objevují nové konstrukční varianty mechanizačních prostředků pro chemickou ochranu. Pozornost výrobců je věnována zejména větším objemům nádrží na postřikovou kapalinu (často až 2000 l), přesnější a náročnější regulaci dávkování aplikované postřikové kapaliny i proudu vzduchu.

Rosiče s pracovním rámem
Uváděné trendy v současnosti nelépe vystihují rosiče s aplikačním ústrojím s pracovním rámem (obr.1). Aplikační ústrojí je tvořeno rosícími hubicemi rozmístěnými na rámu a spojenými širokými ohebnými vzduchovými kanály s ventilátorem (obr.2). V ústí rosících hubic bývá umístněn různý počet trysek (obr.3). Jednotlivé hubice jsou pohyblivě uchyceny a umožňují směrové i výškové nastavení. To umožňuje jejich optimální přizpůsobení výšce i šířce listové stěny. Hlavní výhoda této varianty spočívá v možnosti přesného směrování proudu vzduchu a jejich využití při děleném způsobu aplikace. Tento způsob umožňuje aplikovat rozdílné dávky postřiku na jednotlivé části ošetřovaného porostu a uspořit tak množství použitého postřiku při současné ochraně životního prostředí. Stroje této konstrukce jsou využívány zejména ve vinicích, kde jsou schopné při jednom průjezdu meziřadím ošetřit současně až tři řádky, tedy dvakrát 1,5 řádku. Spíše experimentálně jsou ověřovány rosiče umožňující současné ošetření 5 i více řádků vinice při jednom průjezdu. Jejich využití lze předpokládat pouze u rozsáhlých výsadeb s ideálními podmínkami pro průjezd.
U moderních rosičů se dnes stále častěji objevuje snaha po netradičním umístění ventilátorů. Ty jsou z důvodu jednoduššího řešení pohonu upevněny společně s čerpadlem, regulačními ventily a aplikačním rámem v čelní části rosiče. Zásobní nádrž se samostatným kolovým podvozkem je pak připojena samostatně v zadní části.

Adaptéry pro chemickou ochranu
Významný pokrok ve zvyšování výkonnosti představují konstrukce adaptérů pro chemickou ochranu k multifunkčním portálovým nosičům (obr.5), které mají záběr 4–6 řádků (další zvyšování pracovních záběrů v této oblasti, ale naráží na komplikace při vyjíždění stroje z meziřadí a jeho otáčení na okraji pozemku).
Adaptér pro chemickou ochranu nesené na multifunkčních nosičích představují nejmodernější techniku v chemické ochraně vinic. V našich podmínkách se začínají využívat tam, kde jsou pořizovány sklízecí adaptéry. Jejich hlavní výhodou je vyšší využití nosičů a vysoká výkonnost, která znamená větší operativnost ochranářských zásahů. Portálový rám na čtyřkolovém podvozku se pohybuje nad řádkem, což umožňuje jeho využití i ve velmi úzkých sponech (od 1,3 m) při vysoké stabilitě a dobré schopnosti udržení přímého směru jízdy. Adaptér pro chemickou ochranu je konstruován většinou jako čtyřřádkový se skládacím sklopným rámem. Velký objem dvou zásobních nádrží (2 x 1 000 – 1 250 litrů) včetně kvalitně řešeného podvozku nosiče, umožňuje dosáhnout výkonnosti 25 až 30 ha za směnu při vysoké kvalitě ošetření dané rozmístěním ventilátorů a dodržením stálé pracovní výšky rámu. Ve srovnání se standardní traktorovou soupravou dosahující výkonnosti cca 5 ha za směnu představují tyto stroje náhradu 5 – 6 traktorových souprav. Předností je tu navíc rychlé provedení zásahu. Oboustranné rosící hubice jsou vedeny středem každého meziřadí a révová stěna je ošetřována současně z obou stran, některá řešení využívají ventilátory umístěné na aplikačním rámu v každém ošetřovaném meziřadí.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 7/2011.

Text doc. Ing. Patrik Burg, Ph. D., Mendelova univerzita v Brně, ZF v  Lednici, Foto prospekty výrobců

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down