19.07.2013 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderní mechanizace při sklizni ovoce pro přímý konzum

Snahy po zefektivnění sklizňových postupů pronikají i do oblasti pěstování ovoce určeného k přímé spotřebě. Jsou motivovány snahou o zkrácení a co největší zjednodušení cesty sklízeného produktu na stůl spotřebitelů. Využitím vhodných mechanizačních prostředků lze sklizňové i manipulační operace výrazně usnadnit a urychlit.

Dnešní pěstitelé ovoce jsou totiž ve sklizňové sezóně postaveni před několik zásadních problémů:
• sklizňové operace se vyznačují vysokým podílem ruční práce, pro kterou musí pěstitel zabezpečit potřebný počet pracovníků, jejich výkonnost závisí na mnoha podmínkách,
• odběratelé vyžadují sklizený produkt v různých obalových prostředcích a v různých termínech, pro obalové prostředky je třeba sjednotit manipulační a dopravní techniku,
• rostoucí cena lidské práce si vynucuje pořízení technických prostředků pro její náhradu, společným znakem je usnadnění a urychlení všech dopravních a manipulačních operací při sklizni
Řešení technického zabezpečení sklizňových operací pro sklizeň ovoce k přímému konzumu musí začínat u použitého maloobjemového i velkoobjemového obalu. Standardní maloobjemový obal u nás představuje plastová přepravka typu PE o nosnosti kolem 15 kg, která mívá pro některé ovocné druhy menší výšku a nosnost kolem 5 kg. Tyto přepravky jsou zpravidla paletizovány pro manipulaci i pro přepravu. Zejména u větších pěstitelů se můžeme dnes setkat s použitím různých druhů lepenkových krabic o nosnosti 5 až 8 kg, skládaných z přířezů a ukládaných na palety. Jejich hlavní předností je přímá cesta ze sadu ke spotřebitelům.
Velkoobjemové obaly jsou používány tam, kde je potřebné produkt rychle dopravit k finalizaci, tj. třídení a balení. Moderní sklizňové technologie využívají plastové kontejnery (velkoobjemové bedny) často označované zkratkou PALBOX, s výškou do 600 mm, s nejčastějšími půdorysnými rozměry 1200 x 1000 mm a s nosností 400 – 600 kg, které lze vcelku dobře stohovat. Jejich efektivní použití při sklizni jádrovin je podmíněno zodpovědnou prací česáčů, kteří musí zajistit, aby při vyprazdňování česacích nádob nebylo ovoce poškozováno. V této oblasti se u nás s řešením tohoto problému setkáváme spíš výjimečně, řešení je přitom relativně snadné využitím česací torby se spodním vyprazdňováním.

Pomáhají vysokozdvižné vozíky
Manipulační technika je potom vybírána a přizpůsobována použitým obalům. Paletizace maloobjemových obalů je významným racionalizačním opatřením, ale nese sebou řadu provozních problémů (výška stohu na paletě, fixace maloobjemových obalů apod.). Nejčastěji je manipulace v sadě zajišťována pomocí terénních vysokozdvižných vozíků, vysokozdvižných nástaveb na traktorech nebo traktorů s vidlemi. Traktorové vysokozdvižné vidle jsou dnes standardním vybavením i u menších pěstitelů.
Velmi výraznou racionalizaci představují motorové vyvážecí vozíky, které jsou určeny pro sklizeň menších ploch a současně pro sklizeň v sadech, kde není možný průjezd ostatní mechanizace (úzké meziřadí). Vozík je proveden jako převozný s pomocným motorem, je opatřen nosnou plochou na jednoduchém lehkém podvozku, který je zpravidla tříkolový. Plocha může být tvořena vidlemi (pro uložení bedny), ložnou korbou, která se sklápí pomocí hydrauliky nebo pouze pevnou plošinou pro ruční nakládání přepravek (valník).
Pohon vozíku je zajištěn od benzinových motorů s výkonem 7-11 kW. Obsluhu zajišťuje jeden pracovník, který zajišťuje pojezd a řízení vozíku a současně sklízí.

Náročnější technika
Další vývojový stupeň této techniky představují transportéry velkoobjemových beden. Jsou uloženy na masivním dvounápravovém podvozku vybaveném rozšířenými pneumatikami. Obsluha ovládá pohyb transportéru ze sedadla, náročnější konstrukce jsou vybaveny kabinou. Kapacita transportéru je 3 až 5 velkoobjemových beden, jejich nakládání se provádí sklopením nakládacího rámu uloženého v podvozku. Rám je vybaven kladkovou dráhou, přes kterou je bedna naložena, vyrovnání nakládacího rámu pomocí hydrauliky umožní snadný posun bedny. Po zajištění každé bedny proti pohybu se cyklus několikrát opakuje.
Klasické víceúčelové plošiny, oblíbené v ovocnářsky vyspělých zemích, představují dražší variantu této techniky. Vyšší pořizovací cena je zde vyvážena universálností použití např. při řezu, opravách nosné konstrukce štíhlých vřeten a při sklizni. Jsou vyráběny v rozličných provedeních. Nejjednodušší pracují s jednou velkoobjemovou bednou, která je ručně naložena a po naplnění ukládána zpět do meziřadí, odkud musí být vyvezena. Náročnější konstrukce plošin jsou uzpůsobeny pro zvedání pracovních ploch do potřebné výšky a pro transport 3 – 4 velkoobjemových beden. Pracovní plocha je zvedána pomocí hydrauliky, minimální nastavitelná výška bývá 0,6 až 0,8 m, maximální pak 1,6 – 1,8 m. Šířka plošin se pohybuje v rozmezí 1,2 – 2,6 m.
Tyto skupiny strojů slouží pro vyvážení ovoce z meziřadí sadu na okraj pozemku, kde dochází pomocí vysokozdvižné techniky k naložení paletizovaných maloobjemových obalů nebo velkoobjemových beden na traktorové přívěsy. Je zřejmé, že při následné dopravě do skladovacích prostor vzniká značné riziko poškození sklizeného ovoce.

Sklízecí soupravy
Moderní technické prostředky vyvíjené pro sklizeň jádrovin se snaží řešit problematiku sklizně, manipulace a dopravy komplexně. Progresivní trendy v této oblasti představují sklízecí soupravy, všeobecně označované podle prvního představitele PLUK-O-TRAK.
U tohoto způsobu sklizně odpadá potřeba rozvozu prázdných beden do sadu před sklizní, protože PLUK-O-TRAK je schopen táhnout za sebou na lehkém vozíku 12 až 15 prázdných velkoobjemových obalů, s nimiž obsluha může velmi jednoduše manipulovat pomocí hydraulického zařízení. Prázdný obal z vozíku je uložen na otočnou plnící plošinu soupravy, po naplnění je během 30 sekund spuštěn na zem a během stejné doby je z vozíku doplněn nový prázdný obal. Doplňování prázdných velkoobjemových beden na vozík v průběhu sběru ovoce je zajištěno v zadní části pomocí vysokozdvižného vozíku. Tažený vozík s prázdnými bednami je opatřen portálovým podvozkem, takže přejíždí nad naplněnými bednami a zanechává je ve stopě pro následné vyvezení ze sadu pomocí vysokozdvižného vozíku.
PLUK-O-TRAK je vybaven zpravidla šesti výškově a směrově stavitelnými bočními sklízecími pásy, které lze snadno nastavit do žádané polohy, což umožňuje osádce plně se věnovat česání a plody pouze pokládat na pryžové pásy opatřené gumovými prsty. Z bočních dopravníků jsou plody přivedeny k centrálnímu dopravníku a z něho k elevátoru, pomocí kterého je plněna VOB. Dobře sehraná osádka (šest až osm česáčů) je schopna dosáhnout velmi vysokých výkonů na osobu, tj. asi 250 až 350 kg/hod, při současném zabezpečení vysoké kvality sklizně a předtřídění sklízeného ovoce. Směnová výkonnost (osm hodin, šest česáčů) může dosáhnout až 50 velkoobjemových beden.
V podmínkách ČR se lze dnes setkat se sklízecími soupravami různých výrobců, objevují se různá provedení, která se liší hlavně počtem pracovních míst česáčů (4–8), výškovým dosahem a počtem vezených beden. Mezi výrobce sklízecích souprav patří např. firmy Munckhof, Apple systém firmy Zucal, Pomac a další.
Při využití sklízecí soupravy jsou zřejmé zejména následující výhody: vyšší sklízecí výkonnost sběračů, minimální poškození sklízeného ovoce, rovnoměrné naplnění velkoobjemových obalů, lepší organizace sklizně spočívající v menší potřebě navážení prázdných obalů.

Vlakový systém sklizně
Z hlediska racionalizace manipulačních a dopravních operací je nejvýhodnější vlakový systém označovaný jako PLUK TRAIN. Ten je s výhodou nasazován ve výsadbách, které jsou blízko skladovacích a finalizačních prostor. Principielně je řešen jako souprava traktoru táhnoucího několik spojených jednonápravových vozíků určených pro jednu až dvě velkoobjemové bedny nebo pro paletizované maloobjemové obaly.
Souprava projíždí meziřadím, bedny jsou česáči průběžně plněny, po naplnění je celý „vlak“ odvezen na třídírnu. Je zřejmé, že potřeba další manipulační techniky v sadě je nulová a také poškození sklizeného ovoce je výrazně sníženo.
Tento stručný výčet technických prostředků vhodných pro sklizeň ovoce naznačuje, že sklizňové operace v ovocnictví jsou trvalým předmětem zájmu výrobců i pěstitelů. Některé z nich nevyžadují příliš velké investiční náklady, u jiných je třeba jejich pořizování důkladně promyslet s ohledem na efektivní využití. Při jejich zavádění hrají roli především požadavky odběratelů na vysokou kvalitu sklízeného produktu, na rychlou cestu ze sadu na stůl a na nízké provozní náklady. Zavedení racionální techniky sklizně může současně vyvolat požadavky na změnu celé pěstitelské technologie.

Text doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., Mendelu v Brně, ZF v Lednici

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 7/2012.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down