26.06.2010 | 04:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderné technólogie závlah

Všetky druhy zelenín si vyžadujú dokonalú a rovnomernú závlahu po výseve alebo vysádzaní a takmer počas celej vegetácie. Hĺbka zavlaženia, a tým aj veľkosť závlaho¬vej dávky sa riadia hĺbkou uloženia koreňovej sústavy alebo hĺbkou uloženia zasiateho semena, pričom pôda by mala byť prevlažená ešte aspoň o 10 až 15 cm hlbšie.

Touto závlahou sa zabezpečí rýchle a dobré zakorenenie a obnovenie vegetačných procesov sadených rastlín, a tým aj kompletnosť porastu. Po tejto závlahe je vhodná viacdňová prestávka, aby sa zlepšila teplotná bilancia pôdy. Všeobecne pre závlahu zeleniny sa ako najvýhodnejšia ukazuje kvapková závlaha. Zelenina je nenahraditeľnou súčasťou biologicky plnohodnotnej výživy ľudí a z hľa¬diska pestovateľov aj dobrým zdrojom príjmov. Úroveň tohto odvetvia v porovnaní s vy¬spelým svetovým zeleninárstvom značne zaostáva a to v intenzite i kvalite, čo sa pre¬mieta aj do ekonomiky pestovania jednotlivých druhov zeleniny. Nároky na zavlažovanie sa zvyšujú nielen v dôsledku zavádzania nových odrôd a pestovateľských technológii, ale aj postupne sa meniacou klímou, najmä pokiaľ ide o zvyšovanie teploty, pri súčasnom znižovaní zrážok, ich nerovnomernému rozloženiu vo vegetačnom období a následnom raste vlahového deficitu.

Zvýšujeme výnosy Poznatky nášho výskumu i skúsenosti z praxe ukazujú, že pri správnom zavlažovaní môžeme zvýšiť úrodu zeleniny pestovanej vonku o 30 až 100 % (podľa jednotlivých druhov a stanovištných podmienok). V zakrytých priestoroch (skleníky, fóliovníky, pareniská) sa bez závlahy v žiadnom prípade nezaobídeme. Vzhľadom na vysokú náročnosť zeleniny na precízny závlahový režim a na kvalitu závlah je výhodné prechádzať na kvapkovú závlahu a na mikropostrek.
Hlavné zásady zavlažovania zeleniny:
– rešpektovanie vlahovej potreby jednotlivých druhov zeleniny a tomu odpovedajú¬ci vlahový režim,
– použitie vhodnej závlahovej techniky, ktorá zabezpečí dobrú kvalitu závlahy (rovnomerné rozdelenie vody, vhodná intenzita pre rastliny i pôdu),
– čistá voda, zodpovedajúca STN 75 7143 Kvalita vody na závlahu,
– dodržiavanie zásad vhodnej agrotechniky, výživy a ochrany rastlín.

Text a foto Ing. Viliam Bárek, SPU v Nitre

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č.4/2010.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down