19.12.2014 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Modelovanie terénu

Úpravy záhrad predstavujú náročný a systematický prístup, ktorý v konečnom dôsledku musia rešpektovať nároky a požiadavky užívateľov, pričom k docieleniu efektu je z množstva variant v možnostiach modelovania – terénnych zásahov i terasovanie a správna vhodnosť volieb príslušného okrasného materiálu pre takéto plochy.

Samotné modelovanie pozemkov by malo vychádzať z požiadaviek pre najvhodnejšie praktické využívania, a to bez ohľadu na to, či ide o návrh riešenia terénu záhrad na terasovitý, vlnitý, svahovitý a pod., nakoľko spôsobov je veľa a v prípade komponovania okrasných rastlín tieto na takýchto pozemkoch často krát i výraznejšie vyniknú.
Práve terasovanie patrí k najrozšírenejším, cieleným spôsobom úprav záhradných pozemkov na svahoch, pričom k ich najvýraznejším súčastiam patria okrasné časti záhrad najmä so skalkami, záhonmi pre letničky alebo časti parciel s kompozíciami okrasných drevín v kombináciách s minitrávnikmi v závislosti od modelácie terénu (napríklad jemná) a okrem iného predovšetkým od sklonov. Predstavujú taktiež reálne aspekty pre zatraktívňovanie svahovitých pozemkov so širokým využitím i zmien jednotlivých úrovní.

Samotná voľba a následne prístup k realizácii pre terasovanie by mal vychádzať i z uplatňovania zaoblených línii, priamych línii, organických tvarov a z „absencii“ ich vzájomného kombinovania v snahe zachovania voleného štýlu záhrad a celkovej logike existujúcich stavieb ako i záhrad ako celkov. Terasovanie ako typ modelácie terénu v podobách oporných, ochranných múrikov spĺňa mnohokrát i proti eróznu funkciu a je potrebné pri takýchto voľbách úprav taktiež rešpektovať, vychádzať z mechanických vlastností pôd a daného geologického podložia.

Prioritné výhody modelovanie

Je dôležité uviesť, že práve finančná stránka pre voľbu adekvátneho riešenia členitých terénov a ich úprav musí rešpektovať a prispôsobovať vhodnosť i z týchto hľadísk a v prípade reálnych riešení i zahrnúť príkladové prioritné výhody úprav terasovaním, ku ktorým patria:

  • široká variabilita využívania priestoru i dynamika,
  • určitá eliminácia poškodzovania existujúcich okrasných rastlín mrazmi, pričom pri

zohľadnení pôsobenia vyššej intenzity slnečného žiarenia na svahoch je možnosť voľby pre pestovanie i teplomilnejších okrasných rastlín (okrem svahov na severných expozíciách),

  • zvýšenie vododržnosti,
  • prehĺbenie pôdy a vyrovnanie terénu,
  • možnosti pre zúrodňovanie pôdy.

Text a foto Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., SPU v Nitre

Celý článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 6/2014

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down