16.08.2016 | 02:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Množení odrůd jeřábu pomocí mikropropagace

Cílem předkládané práce bylo seznámit ovocnářskou veřejnost s možnostmi množení odrůd jeřábu (Sorbus L.) moderními biotechnologickými metodami. Tři vybrané odrůdy jeřábu (´Burka´, ´Velfed´ a ´Granatina´) byly po sterilizaci zavedeny do podmínek in vitro kultury.

U odrůdy ´Burka´ na MS médiu s vyšší použitou koncentrací thidiazuronu 1 mg/l byl dosažen nejvyšší koeficient množení 14,2. Dosažené výsledky ukazují, že zkoumané odrůdy jeřábu lze efektivně množit v in vitro kultuře. Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia L.) včetně jeho mezidruhových kříženců patří mezi nejrozšířenější a ovocnářsky nejvyužívanější druhy jeřábu. Plodem jeřábu obecného jsou drobné kulovité malvičky vyznačující se vysokým obsahem karotenu. Kromě karotenu obsahují plody i vitamín C, cukry a ovocné kyseliny (Mareček a kol., 2001). Plody jeřábu se nekonzumují v syrovém stavu, je u nich nutná kuchyňská úprava. Ve Střední Evropě se plody jeřábu používají tradičně k přípravě sirupů, kompotů nebo dochucování jídel a jsou jim připisovány rovněž léčivé protizánětlivé účinky (Vogl a kol., 2013). Jedná se o starou kulturní dřevinu s vysokou ekologickoestetickou hodnotou.

Text a foto Ing. Jiří Sedlák, Ph. D., Ing. František Paprštein, CSc., VŠÚO Holovousy, s. r. o.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 8/2016

Poděkování

Výzkum byl financován z projektu 7F14122 Conservation and breeding potential of native fruits in the Czech Republic and Norway. Rovněž byla využita infrastruktura projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0116.

Použitá literatura je k dispozici u autorů.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down