Mistrovství České republiky ve floristice

Poslední víkend měsíce května patřil Mistrovství České republiky ve floristice, které je vyhlašováno Svazem floristů Čech, Moravy a Slezska. I tentokrát byl organizován Mistrovskou školou floristiky a Floristickou střední školou v Hradci Králové.

Budova školy, kde celé mistrovství floristiky probíhalo, se nachází v krásně upravených Jiráskových sadech. Centrální část školy byla určena pro práci juniorů a žáků odborných škol. Letošního ročníku se jich zúčastnilo 16. Vedlejší místnost byla výhradně obsazena šesti floristy v kategorii profesionálů.
Témata v kategorii juniorů a žáků odborných škol byla:
Prostorová práce – ozdoba vstupní haly, čas 105 minut
Každý účastník mohl využít dva až tři kovové rámy 2,2 m vysoké a 0,4 m široké libovolně umístěné a ukotvené v prostou. Pro většinu soutěžících se staly nosnou konstrukcí pro upevnění spirál z rostlinného materiálu (proutí, šlahouny, části ohebných větví), které byly posléze ozdobeny květinami.
Pojetí tohoto úkolu bylo velice odlišné. Někteří zvolili rozvržení květin po celé konstrukci, druzí centralizovali seskupené květy v různých výškových partiích konstrukce a další květiny jakoby šplhaly z masy květů od paty konstrukce a jejich množství ubývalo směrem nahoru; Dárková kytice – tvar, velikost a technika provedení nebylo specifikováno, ale kytice musela být vložena do obdržené nádoby. Pracovní čas 45 minut. Kytice byly všechny vázané a předem připravené držáky z přírodního, ale i kovového materiálu napomáhaly udržet květiny v požadovaném směru a tvaru kytice;
Dekorace stolu – pracovní čas 60 minut, plocha stolu pro dva stolovníky, nesmí převýšit 1,5m čtverečních. Soutěžící rozhodli, zda-li upřednostní dekorování všech stran stolů nebo pouze určitých částí. Bez opomenutí nezůstaly ani jídelní talíře a skleničky, které byly taktéž přizdobeny.
Všechen potřebný rostlinný materiál, konstrukční prvky pro vypracování a nádoby byly poskytnuty. Každý účastník mohl použít své nářadí a pomůcky.
Soutěžní práce pro kategorii floristů – profesionálů měla tato témata: Objekt z rostlinného řezaného materiálu jako výzdoba vstupní haly hotelu v letním období – pracovní čas 90 minut, podmínka zněla, aby nebyl finančně náročný a neskládal se z jednoho exempláře rostliny. Konstrukce mohla být předem připravená na místě. Nesměla být předem nazdobená ani naaranžovaná květy a rostlinami.Velikost ani tvar konstrukce nebyl omezen; Sesazovaná dekorace do vstupní haly hotelu – pracovní čas 45 min, maximální rozměr 1m čtvereční. Kreslený náčrt vybavení prostoru a umístění aranžmá bylo součástí práce; Stůl pro romantickou večeři u moře pro zamilovaný pár – pracovní čas 90 minut, maximální rozměr stolu byl 120 x 120 cm a rostlinný materiál musel převažovat nad konstrukčními prvky; Svatební kytice nebo šperk pro nevěstu z řezaných květin (rostlin) a korsáž pro ženicha – pracovní čas 45 minut, květiny a konstrukce mohly být předem připravené (nadrátkované, zavoskované, navatičkované). V této kategorii si každý účastník zabezpečil veškerý soutěžní materiál sám a byl kladen důraz na takovou volbu materiálu, která nezatěžuje životní prostředí.
Celá expozice každého účastníka nesměla přesáhnout plochu 3x3m čtverečních a všechny soutěžní práce musely tvořit jednotný celek.

Hodnocení soutěžních prací
Hodnocení soutěžních prací probíhalo stejně, jako na evropských soutěžích podle kritérii Federace profesionálních evropských floristických svazů FEUPF.
Hodnotila se idea, barva kompozice a technika.
Porotci byli přítomni po celou dobu vypracování soutěžních prací a měli možnost se tázat na objasnění některých nejasných pracovních postupů. Svým chováním ale nesměli narušit soutěž, domlouvat se, ani se ovlivňovat navzájem.
Každý porotce hodnotí v průběhu soutěže jednotlivě: ideu, barvu, kompozici a techniku dané práce. Společně pak následovalo hodnocení techniky na základě fyzického zásahu do vypracované práce jedním z porotců a to pouze 3x.
Souběžně s mistrovstvím probíhala soutěž Zelená móda. Na základní šaty a připravené konstrukce bylo pro tento ročník povoleno použít převážné množství přírodního materiálu a květin, které jsou dostupné ve volné přírodě, v parcích a zahradách. Modelky předvedly nejenom krásné šaty, ale i květinové šperky celkem na třech módních přehlídkách, které se konaly v průběhu dne.

Mistrovství bylo přístupné po oba dva dny veřejnosti,
která se mohla pohybovat po celé budově a pozorovat všechny účastníky při aranžování od začátku až po dokončení všech prací.
Přestože soutěžící měli vyměřený limit pro danou práci, snažili se velice ochotně a srozumitelně zodpovědět dotazy ze stran diváků. Jen málokdy se může laik přiblížit tak blízko, aby mohl poodkrýt roušku floristického umění a na vlastní oči spatřit, jak jednotlivá aranžmá vznikají.
Celá akce měla veliký úspěch a obdiv široké veřejnosti.

Závěr celého dne vyvrcholil vyhlášením vítězů ve všech kategoriích a předáním cen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *