28.01.2022 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ministerstvo zemědělství dnes odeslalo Evropské komisi návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky

Po řadě intenzivních diskusí se zástupci nevládních organizací a měsících příprav dnes
Ministerstvo zemědělství (MZe) odeslalo Evropské komisi (EK) návrh Strategického
plánu Společné zemědělské politiky (SZP) pro období 2023-2027. Komise má tři měsíce
na připomínkování a stanovisko, podle kterého poté musí MZe dokument případně
upravit. Na schválení má EK šest měsíců, které se ale prodlužují o dobu reakce ČR.
„Musíme včas nastavit klíčové parametry, a proto je nutné, aby zemědělci měli jasnou a
spolehlivou informaci o nových podmínkách, které začnou platit už od 1. ledna příštího roku.
Po celý leden jsme se zabývali změnami ve Strategickém plánu, které vycházejí z dřívějších
připomínek nevládních organizací, ekologů, Ministerstva životního prostředí či Evropské
komise. Trvám na tom, že námi předložený kompromis, který jsme do Bruselu odeslali,
respektuje reálnou situaci v našem zemědělství a změní jej správným směrem. Tedy směrem
k lepší péči o půdu a krajinu, ke zdravější vodě a zdravějším potravinám,“ řekl ministr
zemědělství Zdeněk Nekula.
Hlavní změnou oproti předchozí verzi Strategického plánu je parametr redistributivní platby,
která se navýší z původních 10 na 23 procent z celkové částky na přímé platby. Podpora bude
poskytována všem podnikům bez ohledu na jejich velikost na prvních 150 hektarů. Důležitou
zprávou pro české zemědělce je i schválená míra kofinancování Programu rozvoje venkova v
nové SZP. Ta bude na úrovni 65 procent, což požadovaly téměř všechny zemědělské
organizace. Podpora tak bude srovnatelná s dalšími státy EU a umožní českým zemědělcům
zůstat na celoevropské úrovni konkurenceschopnými. V končícím programovém období bylo
kofinancování 35 procent.
Zemědělci si mohou od tohoto týdne spočítat výši nově nastavených dotací na portálu
Agronavigátor. Takzvaná Kalkulačka 3, kterou připravilo MZe a Ústav zemědělské ekonomiky
a informací, je dostupná zdarma. Jen za čtvrtek 27. ledna si ji stáhlo 5300 zájemců. Slouží
zemědělským podnikům jako nástroj pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor
vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+. Do 1. února mají nevládní organizace, které
MZe oslovilo, posílat připomínky či dotazy. Na jejich základě MZe připraví instruktážní video,
které bude k dispozici opět na portálu Agronavigátor.
Ministerstvo zemědělství začalo na přípravě Strategického plánu pracovat od roku 2018, kdy
byl zveřejněn návrh legislativního balíčku k budoucí podobě SZP. Výrazným zásahem do
příprav bylo zveřejnění tzv. Evropské zelené dohody a na ni navazujících strategií Evropské
komise pro biologickou rozmanitost a Od zemědělce ke spotřebiteli. EK poté zaslala všem
členským státům tzv. specifická doporučení s povinností na ně reagovat a určit, jakým
způsobem budou cíle realizovat a naplňovat.
Unijní legislativa, která byla po dlouhých a komplikovaných diskusích oficiálně zveřejněna
teprve 6. prosince 2021, stanovila 1. leden 2022 jako pevný termín pro odeslání strategických
plánů členských států do Bruselu. S ohledem na zpoždění ve vyjednávání unijní legislativy i
potřebu projednat nezbytné prvky nastavení nové SZP v jednotlivých státech se tento termín
nepodařilo dodržet kromě ČR dalším 8 členským zemím. Odeslání do konce měsíce ledna ale
bylo nezbytné dodržet.

EK má nyní tři měsíce na připomínkování a formální stanovisko, dle kterého poté musí MZe
dokument případně upravit. Komise má na schválení šest měsíců, ale doba, po kterou bude
ČR vypořádávat připomínky EK a upravovat Strategický plán, se do těchto šesti měsíců
nepočítá. Nové podmínky budou pro zemědělce platit už od 1. ledna 2023.
V mezidobí se budou konat další diskuse se zástupci nevládních organizací a ostatních
zainteresovaných subjektů k technickým parametrům nastavení jednotlivých intervencí. MZe
tak naváže na intenzivní diskuse z roku 2021, kdy do jednání byli a opětovně budou zapojeni
zástupci nevládních organizací, akademické sféry, Evropského parlamentu, Evropské komise,
Parlamentu ČR a další – k jednání je tak pravidelně zváno více než 75 organizaci a institucí.

Text: Vojtěch Bílý
Zdroj: MZe

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down