02.05.2022 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ministerstvo podpoří péči o biotopy i zraněná zvířata dotacemi z PPK

Od prvního května startuje výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, a to v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a v podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C). 

Program péče o krajinu úspěšně funguje již šestadvacet let. Slouží především k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny, zajišťuje management cenných přírodních lokalit a podporuje až stoprocentně hrazená opatření na tvorbu a obnovu biotopů v krajině. Program pomáhá i v trvalé či dočasné péči o zraněné a handicapované živočichy i jejich návratu do přírody.

Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) může být fyzická či právnická osoba. V letošním roce se výzva zaměřuje pouze na podporu oblastí podpory B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině a B.2 Péče o krajinné prvky. Z těchto financí se až stoprocentně (výše vynaložených způsobilých nákladů na realizaci) dotují opatření menšího rozsahu do výše celkových nákladů 250 000 Kč.

Žadatelem v Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C) může být fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu prostřednictvím sítě akreditovaných záchranných stanic (podle § 5 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb.) na celém území ČR. Celková alokace pro rok 2022 je 20 milionů korun. Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů.

Žádosti je možné podávat od 1. 5. 2022 do 30. 5. 2022 na místně příslušném regionálním pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Formulář žádosti pro podání v rámci výzvy PPK B je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí ČR (formulář žádosti se otevře po kliknutí). Formulář žádosti pro podání výzvy v rámci PPK C je přílohou výzvy.

Znění aktuální výzvy včetně všech dokumentů je k dispozici na stránkách AOPK.

V roce 2021 bylo podpořeno pomocí PPK celkem 852 projektů, na které bylo připraveno 60 mil. Kč. Jednalo se například o projekty zakládající nové krajinné prvky (tůně, mokřady, výsadby, remízy apod.) nebo realizace péče o cenné biotopy.

Zdroj: MŽP*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down