Mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES)

Platforma vznikla roku 2012 s cílem propojit vědu, praxi a politiku tak, aby mohla být rozhodnutí v oblasti ochrany biologické rozmanitosti dostatečně podložena odbornými poznatky. Jejími členy je již 143 států světa a mezi pozorovatele patří mnoho významných mezinárodních, vědeckých či neziskových organizací.

Nejvýznamnějším výstupem činnosti platformy je Globální hodnotící zpráva o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách (https://www.mzp.cz/cz/globalni_hodnotici_zprava). Tento přelomový dokument z roku 2019 upozorňuje na to, že se celosvětově zhoršuje stav přírody, a tudíž se snižují přínosy, které příroda poskytuje lidem a které jsou pro společnost životně důležité. Řešení podle zprávy představuje zásadní obrat vývoje lidské civilizace směrem k udržitelnosti na hospodářské, společenské i politické úrovni.

Zprávy IPBES vycházejí z nejkvalitnějších dostupných vědeckých poznatků, na jejich přípravě se společně podílejí stovky odborníků z celého světa a výstupy procházejí důkladným recenzním řízením. Díky tomu se staly zcela rozhodujícím zdrojem vědeckých informací o biologické rozmanitosti a podkladů pro rozhodování v rámci souvisejících mezinárodních úmluv, jako je například Úmluva o biologické rozmanitosti (obdobně jako jsou výstupy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, IPCC podkladem pro rozhodování smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a její Pařížské dohody). Právě klíčová sdělení Globální hodnotící zprávy IPBES představovala vědecky a odborně podložený základ Kchun-mingsko-montrealského globálního rámce pro biologickou rozmanitost, který byl přijat v prosinci 2022 v kanadském Montrealu na patnáctém zasedání konference smluvních stran úmluvy.

Zdroj: MŽP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down