05.04.2022 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mezinárodní vědecká konference

ICOLLE 2022

V letošním roce si připomínáme 430. výroční narození výrazné pedagogické osobnosti, kterou byl Jan Amos Komenský. Jeho nadčasové myšlenky jsou aktuální i v současné podobě vzdělávání, a to nejen na území České republiky. Akcentoval nejen chápání vzdělávání jako celoživotního procesu, který se dotýká všech prostředí našeho života, ale i dnes tak hojně diskutovanou rovnost ve vzdělávání. Usiloval o vzdělávání pro všechny, a to bez rozdílu věku, národnosti, nadání, fyzického či psychického zdraví. Jeho myšlenky nás tak přivádí i k tématům, která jsou rovněž zmiňována ve Vzdělávací strategii 2030+.

Jak se historicky vyvíjela a v současnosti realizuje Komenského myšlenka omnes, omnia, omnio, tedy učit všechny, všemu, všestranně v různých stupních/sférách vzdělávání? V souvislosti uvedenou otázkou vyvstávají dílčí témata rezonující ve všech oblastech sféry vzdělávání, která budou diskutována napříč jednotlivými sekcemi:

 • vize a cíle vzdělávací politiky ČR v kontextu EU a cesty k jejich realizaci
 • cíle, obsah a výstupy vzdělávání
 • podoba a proměna obsahu vzdělávání
 • inovace ve vzdělávání
 • financování vzdělávacího systému a zajištění jeho stability
 • snížení nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání
 • vzdělávání rozmanitých cílových skupin
 • podpora pracovníků ve vzdělávání
 • obecné versus odborné vzdělávání
 • kompetence potřebné pro aktivní občanský, profesní i osobní život
 • vzdělávání a požadavky trhu práce

Konference je určena všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím, případně pracují s lidskými zdroji a zajímá je výše uvedené téma – vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, vedoucím pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti.

Příspěvky s teoretickou, empirickou, metodologickou či praktickou tematikou k danému tématu, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (diplomové, disertační práce) jsou vítány.

Konference proběhne 7. září 2022 v Hotelu Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno.*

Zdroj: MENDELU

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down