03.05.2022 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mezinárodní týden kompostování: Komposty z bioodpadů pomáhají zvyšovat kvalitu půdy

Od neděle 1. května začíná Mezinárodní týden kompostování. Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje třídění a využití bioodpadů úpravami platné legislativy, podporou budování a zlepšování technologií kompostáren i osvětou. Zapojte se také do důsledného třídění bioodpadů a podpořte výrobu a aplikaci kompostů ve vašem regionu. Pomůžete tím snížit dopady sucha ve vašem regionu a zlepšit kvalitu půdy.

V každé domácnosti vznikají biologicky rozložitelné odpady, které je potřeba třídit, protože jsou zdrojem organických látek a živin, a ty se mají vracet do půdy. Třídění bioodpadů je důležité jednak z důvodu využití látek, které obsahují, a dále také kvůli snižování množství směsného komunálního odpadu, což je zásadní z hlediska ochrany životního prostředí. V obcích je na základě platné legislativy v současné době umožněno občanům odevzdávat bioodpady do speciálních nádob nebo minimálně do sběrného dvora. Obce povinně celoročně třídí biologicky rozložitelné odpady od roku 2016.

Do hnědých popelnic a kontejnerů tak mají z domácností mířit nejen biologicky rozložitelné odpady ze zahrad, ale také rostlinné zbytky z přípravy potravin (slupky, ovoce a zelenina, kterou již nelze konzumovat). Každého nevytříděného rostlinného odpadu z přípravy pokrmů v domácnostech je škoda. Tyto odpady mají vyšší obsah vody, a proto jsou důležitou součástí zakládky při zpracování bioodpadů v kompostárně, kde se vyrábí kompost, který je důležitým hnojivem. Díky němu se do půdy dostává významné množství organické hmoty a živin.

Důležitá je také spolupráce v regionu, která zajistí uzavření cyklu návratu živin a organické hmoty do půdy. Obec by v rámci nastavení systému měla komunikovat s kompostárnou a se zemědělci v regionu. Potřebné je také zapojení škol a ekologická výchova.

V současné době zažíváme na většině území České republiky další etapu sucha. Tato situace je velice nepříznivá z hlediska množství vody, které je zadrženo ve všech přírodních ekosystémech a také dopadů na pěstování zemědělských plodin (půdní sucho, větrná eroze).

Zadržování vody v půdě je ovlivněno různými faktory, ale jedním z nejdůležitějších je právě množství organické hmoty v půdě, která chybí. Proto naše zemědělské půdy zadržují zhruba o 40 % vody méně, než je jejich optimální kapacita. Přitom platí, že zemědělská půda může zadržet větší množství vody (pokud je udržována v optimálním stavu) než půda lesní. Důsledkem vzniklé nepříznivé vodní bilance jsou značné dopady nejen na zemědělskou půdu (nedostatek vody pro pěstované plodiny, ohrožení půdy erozí), ale také ovlivnění koloběhu vody v regionu (malý oběh vody, ochlazování krajiny).

Jak můžete s tříděním bioodpadů pomoci? Třeba ve škole můžete zorganizovat exkurzi na kompostárnu a ukázat studentům, jak celý proces kompostování probíhá. V České republice je asi 530 kompostáren, v dostatečném počtu jsou zastoupené ve všech krajích. Během mezinárodního týdne kompostování bude probíhat akce Nakopej si pytel. Zapojené kompostárny v rámci akce vyhradí několik tun kompostu, který si lidé budou moci sami nakopat do pytle a odvézt.*

Zdroj: MŽP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down