22.01.2006 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mezinárodní konference o pěstebních substrátech

Ve dnech 4. – 10. září 2005 se ve francouzském městě Angers konalo Mezinárodní sympozium o pěstebních substrátech organizované mezinárodními institucemi ISHS (International Society for Horticultural Science) a IPS (International Peat Society) spolu s Universitou v Angers a výzkumným zahradnickým ústavem INH (National Institute of Horticulture).

Město Angers leží v západní Francii v kraji Anjou na řece Maine a je významným střediskem francouzského zemědělství, vinařství a zahradnictví. Dominantou tohoto historického města jsou středověký hrad a gotická katedrála. Sympozium proběhlo v moderním Kongresovém centru nedaleko historické části města. Více než 200 účastníků konference mělo možnost vyslechnout celkem 53 přednášek a shlédnout na 79 posterů, tématicky rozdělených do pěti sekcí.
V programu sekce Mikrobiologie byly velmi zajímavé přednášky o použití různých typů kompostů a přípravků obsahujících spóry houby rodu Trichodema využívané k potlačení houbových chorob rostlin způsobených půdními mikroorganismy.
Nejvíce příspěvků v sekci Analytické metody bylo zaměřeno na hodnocení fyzikálních vlastností organických substrátů, velká pozornost byla věnována zejména novým metodikám EU pro stanovení jejich chemických a fyzikálních vlastností.
Rozumné používání rašeliny v zahradnictví se stalo hlavní náplní přednášek v sekci Rašelina v pěstebních substrátech. Rašelina i nadále zůstává hlavní surovinou pro výrobu substrátů, ale je samozřejmě nutné věnovat pozornost alternativním komponentům. Vhodný by mohl být například rašeliník (Sphagnum) uměle vypěstovaný na vytěžených rašeliništích. Na toto téma zazněly dvě přednášky výzkumných pracovníků z Německa.
V sekci Substráty a pěstební technologie upoutal pozornost příspěvek o jednoduché metodě pro hodnocení výživného stavu hrnkových rostlin, která byla vyvinuta na Univerzitě v Severní Karolíně v USA. Vodní výluh pro stanovení hodnoty pH a obsahu přijatelných živin se získává bez odběru vzorků přímo z pěstebních nádob.
VÚKOZ Průhonice prezentoval výsledky svých vegetačních pokusů s pěstebními substráty s podílem hydrofilní minerální plsti, kompostu a kompostované kůry formou posteru v sekci Komposty a další k rašelině alternativní komponenty. Z odborné diskuse v této sekci vyplynulo, že v podmínkách Evropy připadají v úvahu čtyři hlavní alternativní komponenty, a to komposty, různě upravená kůra a dřevní a kokosová vlákna. Další komponenty jsou pouze lokálního významu.
Součástí symposia byla i velmi přínosná tématická exkurze do čtyř zahradnických podniků a výrobny substrátů v Angers a okolí. Navštívili jsme firmu Bellard Crochet (www.bellard-crochet.fr) zabývající se pěstováním hrnkových a záhonových květin, zejména pelargónií (2 mil. ks/rok), begónií, chryzantém, netýkavek a hortensií ve sklenících (5,7 ha) a fóliových krytech (0,3 ha). Pro mladé rostliny je zde používán rašelinový substrát. Většina hrnkových květin je pěstována v jednotném substrátu na bázi rašeliny s přídavkem kokosových vláken a bentonitu. Speciální substrát s vyšším podílem minerálních komponentů je využíván pro hrnkové chryzantémy.
Zahradnický podnik Taugourdeau (www.taugourdeau.fr) je významným producentem sazenic zeleniny (36 mil. ks/rok) a aromatických rostlin (2,5 mil. ks) pro zahradnická centra a hrnkových rostlin (1,5 mil. ks). K dispozici má 0,5 ha skleníků a 1,4 ha fóliových krytů. Mladé rostliny pěstují v rašelinovém substrátu s podílem tmavé rašeliny a přídavkem jílu, hrnkové rostliny také v rašelinovém substrátu, tentokrát s výrazným podílem kokosových vláken (20 % obj.) a s kompostovanou borovou kůrou (15 % obj.). Složení substrátu ovlivnil hlavní technolog firmy, který několik let pracoval v Africe, kde si oblíbil používání kokosových vláken.
Dalším z navštívených podniků byla školka Pépiniérse Miniem, která se specializuje na pěstování okrasných i ovocných dřevin v kontejnerech, a to na ploše 300 ha. Každý rok produkuje 17 miliónů stromků v kontejnerech různé velikosti (1,5 – 45 litrů). Pro většinu dřevin zde používají jednotný rašelinokůrový substrát tvořený 50 % obj. kompostované kůry a 50 % obj. rašeliny s přídavkem dřevních vláken.
Fleuron d´Anjou (www.fleurondanjou) je sdružení 150 drobných pěstitelů zeleniny a drobného ovoce, kteří obhospodařují celkem zhruba 700 ha pěstební plochy (fóliové kryty, volná půda). Členem sdružení je i firma Gaec Les Mimosas, která se stala poslední zastávkou v rámci naší exkurze. Zabývá se pěstováním jahod ve fóliovém krytu (0,4 ha, 40 tis. rostlin) v organickém substrátu (složeném z 60 % obj. irské rašeliny a 40 % obj. kompostované kůry.
Ve všech navštívených zahradnických podnicích používali pro úpravu závlahové vody s vysokou uhličitanovou tvrdostí kyselinu dusičnou, příp. sírovou.
Součástí exkurse byla i návštěva producenta substrátů, firmy Falienor (www.falienor.com). Roční produkce této společnosti činí 400 tis. m3, z níž polovinu tvoří substráty pro profesionální pěstitele, a druhou polovinu substráty určené pro zahradnická centra. Firma Falienor používá více než 40 různých komponentů. Hlavní podíl substrátů tvoří různé typy rašelin (světlá i tmavá z Irska a Pobaltí, frézovaná i borkovaná), použity jsou i další organické komponenty (kůra, dřevní vlákna, kokosová vlákna z Pobřeží Slonoviny) a minerální složky (drcená láva, jíly, bentonit). Kůra pochází především z borovice přímořské, Pinus pinaster (= Pinus maritima). Větší část kůry je kompostována a různými postupy jsou získávány dva typy kompostů s rozdílnou hodnotou pH (do 5,5 a do 7,0), menší část je pouze drcena bez dalšího kompostování. Za zmínku stojí i komponent nazývaný půda pro vřesovištní rostliny nebo lesní půda. Jedná se půdu těženou v lesích (francouzské zákony tuto těžbu povolují) s kyselou půdní reakcí a obsahem spalitelných látek 40 – 50 % používanou především pro výrobu hobby substrátů.
Účast na konferenci byla podle mého názoru velmi přínosná. Umožnila pracovníkům VÚKOZ navázat kontakty s výzkumníky z okolních států a pomohla se zavedením nových metod EU pro hodnocení substrátů v laboratoři výzkumného ústavu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down