25.04.2011 | 04:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Metódy hodnotenia drevín zvukovým tomografom

Dreviny vo verejnej zeleni ale aj v súkromných záhradách plnia svoju estetickú a dekoratívnu hodnotu a všetky ďalšie významné funkcie (vytvárajú tieň, zmierňujú hluk, zachytávajú prach, produkujú kyslík a iné). Staré a poškodené stromy však pre obyvateľov, návštevníkov parkov, alejí pri cestách či na sídliskách predstavujú reálne nebezpečenstvo, že sa samovoľne odlomia konáre, vyvráti sa stromy a pod.

Preto je pri posudzovaní stromov významné poznať stabilitu stromov.
Často sa diskutuje o tom dokedy môžu stromy žiť, kedy ich treba ošetriť, orezať či asanovať. Prestarnuté, poškodené stromy predstavujú veľké nebezpečenstvo. Napriek tomu obyvatelia, médiá, aj mimovládne organizácie so zameraním na ochranu zelene, veľmi citlivo reagujú na to, ak sa niečo deje okolo starých stromov. Na Ústave ekológie lesa SAV Zvolen dlhé roky vizuálne posudzujeme zdravotný stav stromov, ich vitalitu a stabilitu. Pri hodnotení berieme do úvahy symptómy poškodenia, olistenie koruny, prítomnosť pôvodcov ochorenia, dutiny, rany a pod.

Dreviny vo verejnej zeleni
Základnou úlohou správcov a majiteľov stromov je hodnotiť stromy tak, aby zavčasu zaznamenali všetky rizikové faktory, ktoré ohrozujú majetok a zdravie obyvateľov.
Odborníci hľadajú najvhodnejšie metódy, ktoré by stanovili stabilitu stromov. Na túto tému usporiadalo naše pracovisko pod patronátom Mestského úradu Banská Bystrica a Slovenskou spoločnosťou pre vedy poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske pri SAV Bratislava konferenciu s názvom „Dreviny vo verejnej zeleni“. V súčasnej dobe sa na vyšetrenie jadra kmeňa, na prítomnosť dutín, hnilobných procesov používa prístrojová technika. Na túto tému odzneli na konferencii prednášky z Českej republiky, Maďarska a Slovenska.

Posudzenie zdravotného stavu
Zdravotný stav stromov sa u nás najčastejšie posudzuje vizuálne. Cieľom vizuálneho diagnostiky je na základe jednorazového vyšetrenia stanoviť súčasný zdravotný stav stromu s ohľadom na reálne nebezpečenstvo vzniku úrazu a možnosti zníženia rizikovosti. Vizuálnym hodnotením sa nedajú vždy stanoviť skryté dutiny, rozmery a tvar dutín, ktoré sa vyskytujú na kmeni a na konároch. Úspešnosť vizuálneho stanovenia zdravotného stavu stromov je asi 75 až 80 %. Z toho dôvodu je vhodné používať také prístroje, ktoré bez mechanického poškodenia dokáže dať pravdivý obraz o vnútornej stavbe stromu.
Ma uvedenej konferencii prezentovali prednášajúci z Maďarska zvukový tomograf na stanovenie stability stromu pod obchodným názvom FAKOPP 2D.

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 12/2010.

Doc. Ing. Gabriela Juhásová1, Dušan Juhás1, Szaller Vilmos2, Jánvári Richárd2, Diós Vilmos3
1) Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra
2) Hlavné záhradníctvo Nonprofit Zrt Budapešť, Maďarsko
3) FAKOPP Enterprise Kutató, fejlestő Bt, Ágfalva, Maďarsko

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down