Metodika oceňování extenzívně pěstovaných ovocných stromů a keřů v zahradách a krajině

Příspěvek seznamuje s nově vypracovaným postupem na oceňování ovocných dřevin v extenzívních výsadbách založených v sídlech i krajině. Představuje způsob výpočtu pomocí směrných cen dílčích nákladů. Uvádí směrné ceny sazenic a dílčích nákladů hlavních fází pěstování běžných druhů ovocných stromů a keřů, směrné doby trvání fází a procentní údaje paušálních sazeb, které jsou podstatnými daty výpočtu. Prezentuje výpočtové schéma, postup vlastní kalkulace a příklady cen stromů. Upozorňuje na SW aplikaci usnadňující výpočty.

Text a foto

Ing. Pavel Bulíř, CSc.,

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.,

 Průhonice

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 10/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *