19.10.2004 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mera zimostrázová – škůdce zimostrázu

Mera zimostrázová (Psylla buxi) je často opomíjený druh hmyzu, který se běžně vyskytuje na zimostrázech. Dospělí jedinci dorůstají velikosti kolem 3 mm, nymfy jsou menší v závislosti na stupni vývoje. Zelené zbarvení těla, malá velikost a do určité míry skrytý způsob života jsou příčinou snadného přehlednutí této mery na zimostrázech.

Stálezelené keře či stromky různých variet a kultivarů zimostrázu jsou často pěstovanou dřevinou v parcích a okrasných zahradách, kde se využívají především pro stříhané živé ploty či pro solitérní tvarování řezem. Umožňují to zejména husté, relativně drobné, kožovité listy, které vytvářejí neprůhlednou clonu po celý rok. A právě na listech se nejvíce projevují nepříznivé dopady přítomnosti mery zimostrázové.
Vývojová stadia – nymfy a dospělí jedinci mery sají na listech a způsobují jejich tvarové a barevné změny. Posáté listy bývají často světlejší v porovnání se zdravými, sytě zelenými listy a objevují se na nich pravidelně tvarové deformace. Napadené výhonky zpomalují růst a lze na nich pozorovat rozličně deformované listy. Listová čepel bývá obvykle lžicovitě prohnutá, celé listy jsou v závislosti na intenzitě poškození často pokroucené a někdy jsou čepele listů výrazně asymetricky vyvinuté. Na koncích větviček se často objevují listy nahloučené do téměř kulovitého útvaru připomínajícího nekompaktní hlávku zelí o průměru do 20 mm. Je to především důsledek sání nymf mery na mladých listech vyrůstajících na koncích větviček. Na listech lze též pozorovat drobné, bělavé voskové výpotky, které nymfy produkují v podobě jemných bělavých vláken a kterými často překrývají alespoň část svého těla. Vyměšují též lepivé exkrementy, které ulpívají na listech a při četném výskytu mohou nepříznivě ovlivňovat asimilační schopnosti listů.
Poškození listů je patrné především u keřů, které se nepravidelně zastřihávají, případně se řezem vůbec netvarují. Při pravidelně prováděném řezu se značná část napadených a poškozených výhonků odstraní a výskyt mery zimostrázové se tak pravidelně omezuje. V případě četnějšího výskytu, kdy jsou patrné vizuální škody na listech, lze ošetřit napadené keře postřikem insekticidů. Nejvhodnějším obdobím k takovému zásahu je druhá polovina jara a počátek léta, kdy na listech sají převážně mladé nymfy mer. Ošetření postřiky je možné dle potřeby opakovat. Použití insekticidů by ale mělo být až krajní možností vzhledem k tomu, že keře a stromky zimostrázu plní kromě estetické úlohy v zahradách a parcích také důležitou roli při poskytování úkrytů pro drobné ptactvo. Různé druhy zpěvného ptactva často využívají keře i ke hnízdění, proto by se při ochraně před merou zimostrázovou měla upřednostnit mechanická ochrana spočívající v mechanickém odstraňování napadených větviček a provádění pravidelného řezu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down