05.03.2022 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Memorandum o společném postupu a vzájemné spolupráci na projektu Vzorový les

Ve Velkolomu Čertovy schody ve Tmani u Berouna bylo slavnostně podepsáno Memorandum o společném postupu a vzájemné spolupráci na projektu Vzorový les mezi Velkolomem Čertovy schody, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a státním podnikem Lesy České republiky. 

Cílem tohoto dlouhodobého projektu je založení lesního porostu na pozemku ve vlastnictví Velkolomu Čertovy schody o rozloze 1,8 ha, který by odpovídal místním ekologickým podmínkám a plnil funkci nejen hospodářského lesa, ale především by sloužil jako prostředek enviromentální osvěty a vzdělávání veřejnosti. Zároveň by měl podpořit druhovou rozmanitost a ekologickou stabilitu místní krajiny a ukázat jeden z možných moderních způsobů revitalizace území po ukončení těžby vápence v lomech Velkolomu Čertovy schody.

Tento ojedinělý projekt se setkal s velkým zájmem ze strany všech partnerů, kdy např. Zemědělská univerzita v Praze poskytne při realizaci projektu ze svých řad pracovní kapacitu zástupců Lesnické a dřevařské fakulty včetně svých studentů a poskytne know-how a v rámci možností i různé specifické zařízení včetně svých laboratoří. Agentura ochrany přírody a krajiny zase provede sběr semenného materiálu endemických druhů k následnému napěstování Českou zemědělskou univerzitou a zahrne společný projekt do své naučné stezky, kdy bude představovat při současném propojení s již existujícími přírodními útvary a s Domem přírody logické, estetické a naučné spojení přírodních objektů a jejich využití pro širokou veřejnost. Lesy České republiky zajistí odbornou poradenskou a konzultační činnost v oboru lesnictví. Velkolom Čertovy schody umožní na svém pozemku projekt realizovat, poskytne jednorázové finanční prostředky na počáteční realizaci a bude poskytovat pravidelné finanční prostředky na péči o Vzorový les. Rovněž bude koordinovat realizaci projektu a zajistí potřebný právní servis.

Slavnostní akt podpisu zahájil pan Vojtěch Kincl, technický ředitel Lhoist Centrální Evropa, který přivítal přítomné hosty. Za Velkolom Čertovy schody Memorandum podepsal pan Josef Pinta, předseda představenstva a pan Pavel Těhník, člen představenstva, za Českou zemědělskou univerzitu v Praze v zastoupení rektora pan Jiří Remeš, prorektor pro pedagogickou činnost, za Agenturu ochrany přírody a krajiny pan Jaroslav Obermajer, ředitel regionálního pracoviště Střední Čechy a za Lesy České republiky pan Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, který byl na jednání zastoupen panem Radkem Adamem, lesním správcem LS Křivoklát.*

Zdroj: FLD ČZU

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down