12.04.2019 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů

Chemická ochrana jako nejúčinnější a nejvíce uplatňovaná metoda ochrany rostlin proti chorobám a škůdcům, spočívá v cílené aplikaci chemických přípravků na povrch rostlin. Její hlavní výhodou je rychlost zásahu, možnost výběru vhodného přípravku a operativní přizpůsobení dávky a koncentrace. Při chemické ochraně ovocných dřevin se lze standardně setkat s vícenásobnou četností prováděných zásahů. K základním mechanizačním prostředkům využívaným pro zajištění této pracovní operace patří rosiče.

Charakteristickým konstrukčním znakem rosičů je využití axiálního nebo radiálního ventilátoru jako zdroje proudícího vzduchu, do kterého je dávkován roztok aplikované látky. Vzdušný proud urychluje tvorbu kapkového spektra a zároveň spolehlivě dopraví kapky do koruny stromu.

Zádové a nesené rosiče

Motorové zádové rosiče s objemem zásobní nádrže v rozmezí 12–20 litrů jsou vybavené radiálním ventilátorem a představují nejmenší zástupce z kategorie rosičů. Jsou určeny pro ošetřování solitérních stromů nebo menších výsadeb. Pracovník obsluhy nese stroj na zádech zavěšený pomocí popruhů. Proud vzduchu od ventilátoru, jehož pohon je řešen od vlastního spalovacího motoru, je vháněn do pohyblivé hubice, v jejímž ústí je umístěna dávkovací tryska. Aplikovaná chemická látka je přiváděna ze zásobní nádrže na plochu trysky přes jednoduchý škrtící ventil. Proudící vzduch přes štěrbinu s náběžnou hranou strhává film kapaliny z plochy trysky a rozptyluje ho na jemné kapky. Ty jsou dále unášeny přes ústí ručně směrované hubice v poměrně úzkém výstřikovém kuželu k ošetřovanému rostlinnému povrchu.

Traktorové nesené rosiče disponují zásobními nádržemi o objemu 100–500 litrů, různými provedeními ventilátorů a rozvodů proudícího vzduchu. Principiálně se rozlišuje aplikační ústrojí s pracovním rámem nebo centrální aplikační ústrojí. Objem nádrže je u nich limitován především zdvihací silou hydrauliky použitého traktoru a posunem těžiště celé soupravy dozadu. To může ve svahových terénech způsobit snížení zatížení přední nápravy traktoru a zvyšovat rizika převrácení. Výběru traktoru pro agregaci s rosičem je proto vždy potřeba věnovat zvýšenou pozornost i s ohledem na velkou energetickou náročnost ventilátoru. Kvalita zásahu, dodržení dávky a dosažení potřebné výkonnosti vyžaduje vždy soulad parametrů porostu, rosiče i traktoru.

Text

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.,

Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.,

Ing. Alice Čížková,

Mendelova univerzita v Brně,

Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Foto archiv autorů, prospekty uživatelů a prodejců

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 4/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down