21.12.2014 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mechanizační prostředky pro aplikaci herbicidů ve vinicích a sadech

Aplikace herbicidů ve vinicích a sadech představuje v posledních letech velmi aktuální téma. Jedná se především o dodržení správného dávkování a také přesnou distribuci zvoleného přípravku na rostlinný pokryv v oblasti meziřadí a příkmenných pásů. Středem zájmu se stává otázka omezení ztrát vlivem úletu aplikační kapaliny, která způsobuje zatížení okolního prostředí rezidui. Vedle ekologických aspektů je z pohledu pěstitelů nutné sledovat stále častěji také možnost finančních úspor za použité přípravky a zásahy spojené s jejich aplikací.

V současnosti platná legislativa Evropské unie klade velký důraz na bezpečnost a zdravotní nezávadnost všech zemědělských produktů. Z pohledu využívání ochranných přípravků je snahou sjednotit pravidla pro jejich používání a nakládání s nimi ve všech členských zemích EU a zabezpečit tak co nejvyšší kvalitu a zdravotní nezávadnost produktů prvovýroby. Dodržování zásad udržitelného používání pesticidů vymezuje Směrnice evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES.

Herbicidy jsou účinné látky nebo přípravky používané k regulaci přemnožených nežádoucích rostlin, tedy plevelů. Plevele jsou pomocí herbicidů ničeny nebo retardovány v růstu. Obecně se zásah herbicidem provede v okamžiku, kdy plevel konkuruje pěstované kulturní rostlině.

Dělení herbicidů

Z praktického hlediska se dělí herbicidy na selektivní (výběrové) a na neselektivní (totální). Neselektivní herbicidy ničí téměř všechnu růstově aktivní vegetaci, ale zpravidla nezabírají na semena a vegetativní orgány rostlin. Selektivní herbicidy využívají morfologické rozdíly mezi kulturní a plevelnou rostlinou (např. odlišné postavení a tvar listů, způsob uložení vegetačního vrcholu, rozdílnou hloubku kořenů, vývojovou fázi rostlin apod.) a působí tak, že likvidují plevele a nepoškozují kulturní rostliny.

Další členění je podle působení na kontaktní, kdy účinná látka není rozváděna v rostlině a systémové, kdy účinná látka proniká do rostliny a je v ní rozváděna. Při tom působí přes list nebo přes kořeny rostlin. Podle mechanizmu účinku jsou herbicidy rozděleny do několika skupin podle mezinárodně uznávané klasifikace HRAC (Herbicide Resistance Action Committee).

Text a foto doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

Celý článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 6/2014

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down