17.12.2009 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mechanizační prostředky do lesních a okrasných školek

Jedním ze způsobů jak uspokojit stále se zvyšující kvalitativní a kvantitativní nároky odběratelů sadebního materiálu okrasných, ovocných a lesních dřevin, je vedle správného výběru odrůdového materiálu, také zdokonalování a zavádění nových technologických procesů do výroby. Především používáním nejmodernějších mechanizačních prostředků lze dosáhnout požadovaných parametrů, které jsou kladeny na současný sadební materiál.

Právě mechanizační prostředky a jejich využití při produkci sadbového materiálu se staly nosným tématem II. ročníku Školkařského dne pořádaného koncem září v areálu okrasné školky Lesů hlavního města Prahy v Kbelích. Organizátoři akce, firma Plantax – společnost zabývající se dovozem a prodejem školkařských a zahradnických strojů předních světových výrobců a společnost L.E.S. CR – specializovaná poradenská, marketingová a obchodní firma, která se zabývá problematikou technologií v oblasti ochrany lesních a okrasných rostlin, připravili pro návštěvníky Školkařského dne kromě odborných seminářů především praktické ukázky použití technologií a mechanizačních prostředků určených pro lesní, okrasné a ovocné školky a pěstitele vánočních a alejových stromů. Na pořádání akce se v nemalé míře rovněž podílely Lesy hlavního města Prahy, Sdružení lesních školkařu ČR, Svaz školkařů ČR a Sdružení pěstitelů vánočních stromků.

Způsoby pěstování sadebního materiálu
Po oficiálním zahájení Školkařského dne majitelem společnosti Plantax Ing. Viktorem Janauerem patřilo slovo prof. Ing. Jindřichovi Nerudovi, CSc z MZLU v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty. V úvodu své přednášky se zmínil především o vývoji technologických operací při produkci sadebního materiálu, která se až do přelomu 50. a 60. let minulého století neobešla bez značného podílu používání ručního nářadí nebo nářadí poháněného animální silou. Postupné zavádění nových technologických operací zákonitě podléhá způsobu pěstování sadebního materiálu, který se dělí na produkci prostokořennou a krytokořennou.
Produkce prostokořenného materiálu – se skládá z několika základních operací – příprava půdy, výsev osiva na záhony, vyzvedávání semenáčků, jejich manipulace a případné školkování, sklizeň, třídění a distribuce sazenic. Pěstování rostlinného materiálu tímto způsobem vyžaduje použití soustavy strojů, které jsou schopny výkonu na záhonech s danou šířkou, počtem a rozestupem řádků a sazenic.
Mezi nevýhody pěstování prostokořenného sadebního materiálu, o kterých se zmínil prof. Neruda patří:
● závislost pěstitele na velkou produkční plochu a náročnou péči o její úrodnost,
● délka výrobního cyklu je tři až čtyři roky,
● pracovní časová náročnost v jarních a podzimních měsících,
● široká struktura pracovních operací a strojů na jejich provedení.
● tři čtvrtiny pracovních operací se odehrávají na volných záhonech – nelze regulovat působení klimatických faktorů,
● potíže s udržením kvality distribuovaných sazenic.
Produkce krytokořenného sadebního materiálu – je druhým způsobem pěstování. Díky svým přednostem, které řeší nevýhody prostokořenné (PSA) sadby, je čím dál tím více uplatňován při produkci sazenic. K jeho hlavním přednostem ve srovnání s PSA patří:
● redukce produkční plochy v porovnání s výrobou PSA sadby je až 80%,
● produkce není závislá na plodnosti pěstební plochy,
● výrobní cyklus se zkracuje na jeden až dva roky,
● výrazný pokles pracnosti výroby, pracovní operace mají v průběhu roku rovnoměrnější charakter,
● prodejní cena sazenic není oproti PSA výrazně odlišná,
● rapidní zvýšení vitálnosti sadby a ujímavosti rostlin ve výsadbách,
● vyšší výkony a kvalita při ruční výsadbě,
● zajištění distribuce a výsadby po celý rok.
Produkce krytokořenného sadebního materiálu vyžaduje oproti prostokořenného kvalitnější přípravu osiva. Dalším důležitým faktorem je kvalita pěstebního substrátu a přechod výroby na vyšší stupeň technické a technologické úrovně, což vyžaduje i zvýšení nároku na kvalifikovanost a kvalitu práce.

Mechanizace v roli ochrany
Problematice používání přípravků a prostředků na ochranu rostlin v lesních a okrasných školkách se na Školkařském dnu věnoval Ing. Petr Vovesný ze společnosti L.E.S. CR. Ve svém příspěvku se zaměřil zejména na nové legislativní podmínky Evropské unie ve vztahu k používání pesticidů ve školkařství.
Neustálým snižováním jejich počtu nezbývá pěstitelům mnoho dalších způsobů ochrany jejich produkce. Jednou z alternativ, která přispívá ke snížení použití herbicidů v porostech, je kvalitní příprava půdy před výsevem nebo výsadbou kultury a její následná meziřádková kultivace, jenž přispívá ke snížení zaplevelení pěstebních ploch.

Praktické ukázky v terénu
Vyvrcholením druhého ročníku Školkařského dne se staly praktické ukázky použití technologií a mechanizačních prostředků přímo na pozemcích a rostlinném materiálu kbelské školky. Přestože při produkci školkařských výpěstků lze využít technologická zařízení a stroje používané v běžné zemědělské výrobě (pluhy, závlahové systémy, fóliové kryty, atd.), pěstování lesních, okrasných a ovocných dřevin vyžaduje použití specifických strojů (secí a školkovací stroje, podřezávače sazenic, vyzvedávače sadebního materiálu, atd.).
Jednou ze specializací firmy Plantax je právě dovoz a prodej těchto strojů.
Jako první byl návštěvníkům předveden stroj na přípravu půdy holandské firmy Imants, která se specializuje na výrobu rýčových strojů pro střední a hlubokou přípravu půdy.
Na rozdíl od hojně používaných půdních fréz a rotavátorů neutužují půdní podloží v místě jejich pracovní hloubky.
Jedná se kombinaci rotavátoru a pomalé kopací frézy. Stroj pracuje na funkci pomalého otáčení radlic, které otočí a zahloubí horní vrstvu půdy do půdního profilu, jako je tomu u ručního rytí. Rotační fréza v agregaci s rýči zajišťuje jemnou strukturu povrchu půdy.
Širokou nabídku strojů na přípravu půdy rovněž najdeme u italské firmy Forigo Roteritalia. V sortimentu nechybí rotávatory se záběrem od 80 cm až po 5 m, rotační horizontální brány, půdní frézy, rekultivátory nebo formovače záhonů. Akreditovaný dovozce těchto strojů pro ČR, firma Plantax, na Školkařském dnu předvedl činnost hned dvou strojů tohoto italského výrobce. Tím prvním byla horizontální půdní fréza se sítem na ukládání kamenů za UKT nebo malotraktor, jenž najde uplatnění při přípravě záhonů. Stroj je možné doplnit v agregaci např. o secí stroj, formovač záhonů atd. Tím druhým byla mulčovací cepáková sekačka FT 6 – horizontální drtič se záběrem 130 cm určený k údržbě a úpravě veřejné zeleně, uplatnění najde zejména při jejich zakládání.
Nejširší zastoupení strojů měla na Školkařském dnu dánská firma Egedal Maskinfabrik založená v roce 1934. Původní produkce zemědělských strojů se postupně změnila ve vývoji technologií a výroby strojů výhradně určené pro školkaře. Firma se odlišuje od jiných výrobců nejenom kvalitou vyráběných strojů ale i jejich individuální úpravou dle požadavků zákazníka.
Nejprodávanějším strojem je bezesporu univerzální secí stroj, typ Combi se 170 možnostmi nastavení výsevních dávek. Přestože je stroj určen pro výsev větších semen, v kombinaci se substrátem, lze tímto strojem vysévat všechny druhy osiva, včetně křídlatých semen listnáčů. Velkou pozornost návštěvníků vzbudil kultivační stroj typ GS v kombinaci s meziřádkovým postřikovačem. Pasivní meziřádková pružinová plečka umožňuje obměnu koncovek např. za rotační hvězdice. Postřikovač lze rovněž velice snadno vyměnit za aplikátor granulovaných hnojiv. Jako jediný stroj na trhu je vybaven nízkotlakým membránovým čerpadlem, který přispívá k eliminaci zasažení kultivovaných rostlin postřikovací látkou. Z dalších strojů firmy Egedal Maskinfabrik, se kterými se návštěvnici mohli seznámit byl šikmý celozáhonový horizontální podřezávač sazenic se samobrusným efektem typu BRS se záběrem 100 – 150 cm, vyorávač sazenic typu SR2 pro vyzvedávání a čištění sazenic ze záhonů nebo školkovací stroj typu M s prstovým vkládacím ústrojím.
Jednou z představovaných novinek se stal nesený postřikovač DE 200/16 nizozemské společnosti Damcon se záběrem od 60 cm až dvou metrů. Stroj je vybaven membránovými pumpami s nastavitelným výkonem trysek. Součástí vybavení stroje jsou ochranné kryty, jenž zabezpečují poškození sazenic postřikovou látkou. Specializací společnosti Damcon je výroba mechanizačních strojů určených pro ošetřování a manipulaci se vzrostlými stromy (vyzvedávání z volné půdy, sázení, vyvětvování, atd.). Od stejného výrobce se v Kbelích prezentovala vyvětvovací plošina HSP dodávána dle přání zákazníka v různých modifikacích a velikostech.
Společnost Plantax je rovněž akreditovaným dovozcem stojů italské firmy Pazzaglia, která je proslulá výrobou mechanizačních prostředků pro dobývání, sázení a manipulaci se vzrostlým rostlinným materiálem. Na školkařském dnu se v akci představil jeden typ samochodného pásového dobývacího stroje řady FZ, které jsou schopny vyzvednout rostlinu s kořenovým balem o průměru od 50 cm do dvou metrů. Jako jediné stroje k vyzvedávání stromů a keřů mají oboustranně výklopné rameno. K dalším přednostem patří posuvné těžiště, které využijeme především při vyzvedávání mohutnějších stromů. Pokud stroj vybavíme hydraulickými vývody a závěsem lze ho agregovat s dalším přídavným zařízením – vyvětvovací plošina, radlice, jamkovač, korečkové rypadlo, hydraulická ruka, pařezová fréza atd.
Na Školkařských dnech představila firma Plantax rovněž několik strojů určených pro pěstitele vánočních stromků dánské společnosti Jutek.
Hnací silou všem předváděným strojům se staly traktory japonského výrobce Kubota v různých výkonnostních třídách. Výhradním dovozcem těchto strojů je pro ČR jihočeská firma Bonas, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down