05.08.2013 | 04:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mechanizace využívaná při sklizni chřestu

V posledním desetiletí vzrůstá na území ČR poptávka po chřestu, který je řazen mezi vytrvalou lahůdkovou zeleninu. Produkční část představují u chřestu zelené nebo vybělené výhonky, tzv. pazochy, které vyrůstají z pupenů na vrcholech oddenků. Jejich sklizeň lze v produkčních výsadbách zahájit od třetího roku. Výnos se pohybuje mezi 8 – 12 tunami na hektar pěstitelské plochy za rok.

Sklizeň výhonků probíhá od konce března do konce června. Z pohledu pracnosti představuje sklizeň v rámci uplatňovaných technologických postupů jednu z nejnáročnějších operací. Při tradičním ručním způsobu sklizně se pracnost pohybuje kolem 800 až 1000 hodin na jeden hektar pěstitelské plochy. Proto pěstitelé hledají všechny dostupné možnosti pro její snižování.

Sklizeň probírkou
Sklizeň chřestových výhonků lze s ohledem na charakter produktu a požadavky na jeho kvalitu provádět jako probírkovou – částečně mechanizovanou, nebo jednorázovou – plně mechanizovanou s využitím návěsných nebo samojízdných sklízečů speciální konstrukce.
Tradiční probírková sklizeň spočívá u zeleného chřestu v odstřihávání pazochů odpovídající délky (I. třída nad 170 mm) nad úrovní terénu s jejich následným ukládáním do košíků nebo přepravek. Podstatně náročnější je technologie pěstování a sklizeň u bílého chřestu, kde se nad řádky v jarních měsících vyprofilují hrůbky, které se překrývají fólií zamezující přístupu světla a umožňuje regulaci teplotního režimu. Při sklizni pak pracovníci nejprve odkrývají fólii, kterou ukládají do pracovních uliček. V další fázi vyhledávají výhonky, jejichž vrcholky prorůstají půdou. Půdu na hrůbcích v blízkosti výhonků pro zajištění lepšího přístupu nejprve ručně rozhrnou a následně oddělují výhonky pomocí speciálních nožů tzv. „V“ tvaru.
Následuje přihrnutí půdy a urovnání povrchu hrůbků pomocí hladítek. Zapracovaný pracovník je schopný za směnu sklidit 70 až 90 kg výhonků. Zahraniční zkušenosti naznačují, že se náklady na sklizeň 1 kg výhonků pohybují na úrovni 0,7–0,9 eur.

Sklizeň pomocí mechanizace
Zvýšení výkonnosti pracovníků a zefektivnění sklizně představuje využití sklízecích vozíků a sklízecích plošin.
Sklízecí vozíky jsou řešeny jako dvounápravové ve tří nebo čtyřkolovém provedení. Pro konstrukci je charakteristický odlehčený rám se zvýšenou světlou výškou, který umožňuje bezproblémový průjezd nad prorůstajícími výhonky. Tato varianta je přednostně využívána při sklizni zeleného chřestu. Vozíky jsou v čelní části vybaveny sedákem a odkládacími plochami pro uložení přepravek. Přesun těchto konstrukčně nejjednodušších vozíků zabezpečuje pracovník obsluhy pomocí nohou.
Konstrukčně náročnější jsou motorové sklízecí vozíky.
Text doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Foto autoři a prospekty výrobců


Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 8/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down