20.02.2022 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mechanizace využívaná při produkci sazenic révy vinné

Výsadba nových vinic, stejně jako podsadba chybějících nebo odumřelých keřů ve stávajících vinicích vyžadují zajištění kvalitního výsadbového materiálu. V případě révy vinné se jedná o sazenice ve formě roubovanců, které by měly být pěstitelům každoročně k dispozici v dostatečném množství i širokém odrůdovém sortimentu, zahrnujícím moštové i stolní odrůdy. Současná situace v podmínkách ČR není z tohoto pohledu dostatečně uspokojivá a nabídka kvalitních tuzemských sazenic nepokrývá celkovou poptávku pěstitelů. Sazenice jsou tak v řadě případů dováženy také ze zahraničí.

Nedostatečná produkce tuzemských sazenic je ovlivněna zejména řadou specifik, s nimiž je spojena (např. nedostatek množitelského materiálu, omezený počet specializovaných školkařských provozů, limitující legislativa), ale také časovou a pracovní náročností množitelského procesu, který se často promítá i do vysokých produkčních nákladů.

Množitelský proces zahrnuje široké období od sklizně a uskladnění podnoží i roubů, přes roubování, stratifikaci, výsadbu roubovanců, až po jejich dopěstování a sklizeň v révových školkách. Významnou roli sehrává také celková výtěžnost dopěstovaných sazenic, která se běžně pohybuje na úrovni 50 – 70 %.

Základním předpokladem kvalitní a efektivní školkařské produkce révových sazenic je intenzifikace pěstitelského postupu podporovaná využitím širokého sortimentu mechanizačních prostředků pro zajištění většiny pracovních operací. Jedná se především o kvalitní zpracování půdy, úpravu půdního povrchu, hloubení mělkých brázd a jejich nakrývání PE fólií, kultivační zásahy prováděné během vegetace, chemickou ochranu, zakracování letorostů, vyorávání sazenic ale také nebytné související dopravní a manipulační operace.

Příprava půdy

Energetickým prostředkem využívaným ve školkařské produkci zůstává i nadále kvalitní traktor. Standardně jsou využívány dvounápravové traktory středních výkonnostních tříd s dostatečným výkonem motoru a potřebným počtem vnějších hydraulických vývodů potřebných pro pohon přípojného nářadí.

Základní zpracování půdy bývá prováděno s využitím standardních radličných pluhů na podzim do hloubky 0,3 – 0,4 m. Vlastnímu provedení této operace často předchází aplikace kompostu nebo vyzrálé chlévské mrvy. Cílem zpracování je kvalitní promíchání a provzdušnění půdy do požadované hloubky půdního profilu. V zimním období se pozemek ponechává v hrubé brázdě. Na jaře je nutné provádět předvýsadbovou úpravu půdy smykováním, příp. vláčením pozemku s cílem urovnání hřebenitého půdního povrchu a vytvoření povrchové izolační vrstvy půdy omezující výpar vody. Vhodné je také dokonalé rozdrobení hrud pomocí rotačních bran či rotačních kypřičů. Dokonalé přípravě půdy je nutné věnovat náležitou pozornost, protože může zásadním způsobem ovlivnit provádění dalších pracovních operací i vývoj vysázených roubovanců.*

Text prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ing. Vladimír Mašán, Ph.D., Zahradnická fakulta v Lednici, Ústav zahradnické techniky

Obrázky archiv autorů a prospekty výrobců a dodavatelů

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 2/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down