02.10.2013 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Malá mechanizace pro sečení okrasných trávníků

Žací stroje jsou určeny k sečení trávních porostů v pruzích s možností následné úpravy posečeného porostu k další manipulaci (se sběrem posečené hmoty) nebo s možností uložení posečeného porostu na podélný řádek tak, aby nepřekážel při dalším sečení nebo nezpůsobil překážku v jiné pracovní činnosti.

Při sečení okrasných travnatých ploch je na většině ploch realizován sběr ústřižků posečené trávy. Pouze v ojedinělých případech je sečení okrasných trávníků kombinováno s mírným rozprostíráním (mulčováním) trávy na posečené ploše. Tento způsob má své drobné výhody a i nevýhody.

Složení zahradních žacích strojů ovlivňují především následující faktory:
• charakter travnatých porostů,
• požadavky na kvalitu travnatých ploch,
• rozloha zahrady,
• členění zahrady.
Podle pohonné jednotky jsou uživatelům k dispozici žací stroje poháněné spalovacím motorem. Motor může být spalovací dvoudobý nebo čtyřdobý (zážehový, vznětový) a nebo elektromotor. Elektromotor získává elektrickou energii ze sítě, z akumulátorů nebo využívá solární energii ze solárních článků.

Rozdělení žacích strojů ve vazbě na obsluhu
1. Jednoúčelové ruční motorové stroje s vlastním podvozkem ovládané při chůzi pracovníka (žací stroje zahradní).
2. Jednoúčelové motorové stroje samojízdné se sedící obsluhou, resp. s kráčející obsluhou (některé žací stroje, žací stroje typu rider – Ride-on).
3. Jednoúčelové motorové stroje nesené a ovládané pracovníkem (vyžínač).
4. Víceúčelové motorové stroje ovládané sedící obsluhou nebo kráčející obsluhou (stavebnicové systémy – jeden motor s převodovkou pro více žacích adaptérů, žací malotraktory s příslušenstvím).
5. Jednoúčelové motorové stroje ovládané obsluhou pomocí dálkového řízení (například rádiem řízený svahový žací stroj firmy Dvořák, Agria Tornado RC, Lynex LX1000) nebo samojízdné žací stroje fotovoltaickým dobíjením.

Rozdělení žacích strojů podle manipulace s posečenou hmotou
1. S odhozem ústřižků na posečenou plochu (za stroj, vedle stroje).
2. Ukládání posečené trávy na posečenou plochu k její dalšímu zpracování, resp. použití (krmivo pro zvířata, výroba senáže).
3. Sběr ústřižků do neseného kontejneru, resp. sběracího koše nebo vaku.
4. Sběr ústřižků do taženého kontejneru.
5. Rozmělnění ústřižků trávy a jejich ponechání v posečené ploše za strojem (mulčování).

Podle charakteru pracovního orgánu lze rozdělit žací stroje do následujících skupin:
1. Žací stroje rotační s rotujícím nožem (tlačené, samojízdné).
2. Žací stroje rotační s rotujícím vřetenovým pracovním adaptérem (tlačené, samojízdné).
3. Žací stroje strunové (nesené obsluhou).
Další rozdělení zahrnuje stroje s přímovratným pohybem nožů, s bubnovým adaptérem a žací stroje cepové. Tyto žací stroje se při sečení okrasných travnatých ploch na zahradách a v parcích neuplatní. Jsou určeny spíše do komunální sféry, resp. k sečení píce pro výživu zvířat.
Následující žací stroje z kategorie malé mechanizace lze využít při sečení okrasných trávníků na malých i velkých zahradách a na okrasných parkových plochách.

Stroje rotační s rotujícím nožem
Rotační žací stroje pro údržbu zahrad mohou být ručně tlačené nebo mohou být vybaveny pojezdem, který je obsluhou podle potřeby zapínán. Větší rotační stroje jsou samojízdné a obsluha sedí na sedačce stroje a ovládá pomocí ovladačů pojezd, jeho směr a způsob sečení. Ručně tlačené modely jsou určeny pro menší rozlohy trávníků, pro sečení na úzkých zahradních pěšinách, pro sečení mezi okrasnými záhony a kolem solitérních okrasných dřevin a podobných zatravněných prostorů, kde by provoz velkých, motorem poháněných strojů, byl buď nemožný, nákladný, nebo by se s nimi hůře manipulovalo. Většina rotačních žacích strojů je vybavena trávním sběrným vakem nebo košem připevněným pod držadlem. Obsluha volí použití sběru nebo ukládání ústřižků na zem, buď dozadu nebo do strany žacího stroje. Volba obvykle záleží na typu okrasného trávníku. Ústřižky posečené trávy se zpravidla ponechávají na užitkové zahradě, mezi ovocnými stromy nebo na neupravované ploše, zatímco sběr ústřižků trávy se provádí při sečení okrasných trávníků na okrasných zahradách nebo v parcích.
Malé zahradní žací stroje s nožovými žacími mechanismy disponují šířkou sečení v rozmezí 250 až 300 mm. Větší zahradní žací stroje s nožovými žacími mechanismy, používané na sečení trávy na okrasných zahradách, disponují záběrem sečení až 510 mm. Nejčastěji se používají stroje se záběrem 430 až 480 mm. Ruční stroje jsou vybaveny motorem o výkonu do 2,6 kW u modelu bez pojezdu, motorem o výkonu 2,8 až 3,2 kW u modelu s pojezdem a se sběrem posečené trávy. Obsah sběracího koše se pohybuje od 0,04 až 0,08 m3. Celková hmotnost žacích strojů nožových se pohybuje v rozmezí od 22 do 39 kg.
Profesionální modely jsou používány ve velkých soukromých zahradách, parcích, sportovních plochách a hřištích, kde jsou lépe využity. Rotační žací stroje pro profesionální použití disponují záběrem 510 až 530 mm a jejich motor má výkon přes 3,7 kW. Hmotnost takových strojů je již přes 40 kg.
Žací malotraktory
Jsou to samojízdné žací stroje, které jsou určeny k sečení trávníků v rámci pravidelné údržby travnatých ploch nebo pro získání příznivého estetického vzhledu travnaté plochy. Žací malotraktory pohání jednoválcové nebo dvouválcové, čtyřdobé zážehové nebo vznětové motory o pracovním objemu v rozsahu od 400 do 900 cm3. Jejich výkon se pohybuje, v závislosti na modelu motoru, v rozsahu od 9 do 20 kW. Motory zabezpečují pohyb traktoru, sečení a transport trávy do sběrného travního koše. Přenos kroutícího momentu k motoru je realizován u menších modelů klínovým řemenem, u větších modelů je to kloubovou hřídelí nebo hydraulickým olejem pomocí axiálních pístových hydromotorů. Kola jsou opatřena širokými pneumatikami se speciálním dezénem, aby nedocházelo k destrukci sečené plochy a také k zanášení figur dezénu ústřižky trávy. Řízení je realizováno zpravidla předními koly. Některé žací malotraktory jsou řízeny všemi koly.
Ridery
Rider (ride-on) je zpravidla jednoúčelový žací stroj, který je vybaven sedačkou pro obsluhu a zařízením pro ovládání stroje (volant, páky, pedály). Ridery lze rozdělit podle umístění žacího adaptéru na skupiny s žacím adaptérem mezi nápravami, v přední části stroje, bočně a uprostřed stroje. Podle způsobů řízení se ridery rozdělují na skupiny s řízením předními koly, s řízením kloubovým, s řízením nezávislým otáčením zadních kol a s řízením zadními koly. Podle způsobu výhozu a sběru posečené trávy se rozdělují na ridery se zadním výhozem a ridery s postranním výhozem. Malé stroje disponují záběrem sečení v rozsahu 62 až 90 cm, jsou poháněny motory o výkonu 4,4 až 10 kW a jejich hmotnost se pohybuje v rozsahu 135 až 160 kg. Velké stroje disponují záběrem sečení v rozsahu 91 až 112 cm, jsou poháněny motory o výkonu 9 až 18 kW a jejich hmotnost se pohybuje v rozsahu 160 až 260 kg.

Stroje rotační s rotujícím vřetenovým pracovním adaptérem
Modely žacích strojů s vřetenovým žacím ústrojím, které jsou využívány na malých zahradách disponují šířkou mezi 300 až 610 mm. Některé tyto vřetenové žací stroje jsou poháněny elektrickými motory na 12 V prostřednictvím akumulátorových baterií. Stroje s pohonem 12V motory jsou obvykle limitovány žací šířkou. Nabíjení akumulátoru se provádí z elektrické sítě. Profesionální žací stroje s vřetenovým žacím ústrojím jsou převážně používány při údržbě golfových hřišť a špičkově udržovaných parkových trávníků. Typický příklad profesionálního vřetenového žacího stroje s žací šířkou 910 mm, je vybaven vzduchem chlazeným benzínovým motorem s elektrickým startérem, který disponuje výkonem 4 kW. Profesionální vřetenové žací stroje mohou mít montovány žací sekce výkyvně. Takže mohou jet po hřbetu kopečku nebo podél svahu a žací obsluha stroje vřetenové sekce pomocí páky a převodu nastaví v potřebném úhlu. Typický představitel profesionálních vřetenových žacích strojů je vybaven třemi vřeteny s devíti žacími noži montovanými vepředu. Jeho vznětový motor disponuje výkonem 9 kW a je vodou chlazený. Na stroj jsou montovány širokoprofilové trávníkové pneumatiky. Stroj může pracovat s rychlostí až 8 km/hod s širokou volbou střihů za minutu. Při rychlosti 4 km/hod pracují vřetena až 240 střihy na metr a při rychlosti 8 km/hod je snížen počet střihů na 120 na metr.

Stroje strunové (nesené obsluhou)
Strunový žací stroj je tvořen motorovou částí, hnací částí a pracovními orgány. Tyto části jsou navzájem spojeny. Točivý moment od motoru k pracovnímu orgánu je přenášen hřídelí uvnitř nosné trubky. Na jednom konci u motoru je odstředivá spojka a na druhém konci je připevněna na hřídeli z úhlové převodovky vyžínací hlava se strunou. Struna je navinuta na speciální cívce, která se vkládá do strunové hlavy. Volba průměru žací struny se provádí podle typu strunové hlavy, výkonu motoru a podle toho, v jakých podmínkách se bude pracovat. Pro běžnou údržbu trávníku a pro vyžínání měkkého bylinného pokryvu postačí strunová vyžínací hlava s průměrem struny do 2 mm. K rozlišení jednotlivých průměrů strun slouží jejich barevnost. Například pro průměr 1,6 mm je určena modrá barva, pro průměr 2,0 mm je určena zelená, pro průměr 2,4 mm je to oranžová a pro průměr 3,0 mm je určena barva žlutá (bohužel s příchodem některých zahraničních výrobců strun je toto pravidlo zanedbáváno). Šířka záběru malého strunového žacího stroje je do 25 cm.

Žací stroje nožové nesené obsluhou
Žací stroje nožové nesené obsluhou slouží k vyžínání trávy, odstraňování zdřevnatělé vegetace. Záleží na použitém pracovním adaptéru – nožovém kotouči. Zdrojem jejich pohonu je dvoudobý nebo čtyřdobý motor, který přenáší točivý moment na pracovní orgán pomocí hřídele umístěné v trubce. Pracovník stojí při práci vzpřímeně a kývavým pohybem kolem svislé osy těla provádí vyžínání porostu obdobně jako se strunovým žacím strojem. Pracovním adaptérem jsou nožové řezné kotouče, což jsou symetrické pevné pracovní orgány. Na obvodu řezného kotouče je několik nožů s břity v počtu 2, 3, 4 nebo 8, které přesekávají rostlinný materiálu v určité výšce od země. Jejich nasazení se předpokládá především tam, kde je neudržovaný porost, tvořený rozmanitým bylinným a travnatým pokryvem.

Text a foto Ing. Ivo Celjak, CSc., Katedra zemědělské techniky a služeb, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 8/2012.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down