10.06.2011 | 04:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

LVA a lednický zámecký park jako zdroj zahradnické inspirace

Pohlížíme-li na Lednicko-valtický areál (LVA) očima zahradních architektů, vodohospodářů, lesníků,ochránců přírody, nebo zemědělců, je velmi pravděpodobné, že každá z těchto profesních skupin bude priority v péči o toto unikátní krajinářské dílo spatřovat někde jinde. Není v tuto chvíli podstatné jak a kde se toto odlišné vnímání projevuje, jako spíše co brání dotčeným subjektům v přijetí konsenzuálního stanoviska tak, aby byla zabezpečena existence této unikátní světové památky pro další generace.

Odpovědí na tuto otázku jsem se zabýval i v internetové diskuzi moderované doc. Dr. Ing. Petrem Salašem. Ačkoliv by se mohlo zdát, že problematika péče o toto celosvětově významné území má jasné rámce dané jeho zařazením do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, a z toho vyplývajících povinností České republiky viz. Smluvní státy a jejich závazky,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
přináší vlastní realizace vládních ustanovení nečekané komplikace, ať již ve vztahu k památkové péči, tak i vzhledem k ochraně ohrožených živočichů. Pro řešení těchto sporných momentů, byla vládou ČR ustanovena Meziresortní pracovní skupina pro LVA, jako její poradní orgán. Členy této poradní skupiny jsou zástupci ministerstva pro místní rozvoj, m. obrany, m.zemědělství, m. životního prostředí, Správy CHKO Pálava, Národního památkového ústavu, Lesů ČR, Jihomoravského kraje,ČSOP, VÚKOZ, Mendelovy univerzity, obce Lednice, Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s. atd. Právě posledně jmenovaná organizace byla touto komisí pověřena zpracováním Management plánu LVA viz odkaz
http://www.dolnimorava.org/index.php?option=com_content&view=article&id=30%3Amanagement-plan-lednicko-valtickeho-arealu&catid=29%3Acz&Itemid=29&lang=cs

Potvrzené soubory opatření
Nedomnívám se tedy, na rozdíl od některých kolegů, že neexistuje platforma pro koordinaci činností jednotlivých zájmových skupin, ku prospěchu LVA. Jako host jsem byl přítomný několika zasedáním této pracovní skupiny a měl jsem možnost informovat její členy, například o vlivu činnosti bobra evropského na dřevinné porosty v objektu zámeckého parku v Lednici a také o opatřeních, která podnikáme na jejich ochranu. Pracovní skupina potvrdila závažnost tohoto problému a pověřila zástupce Památkového ústavu realizací souboru opatření k eliminaci dalších potenciálních škod. Platforma tedy existuje, a to jednoznačně vyplývá z níže zmíněného článku profesora Machovce, s nímž sdílím názor, že její konkrétní členové nepřikládají vládnímu rozhodnutí potřebnou váhu.
V článku Otazníky nad Lednicko-valtickým areálem ze srpnového vydání časopisu Zahradnictví, kde se profesor Jaroslav Machovec zamýšlí ve svých odpovědích na čtyři zásadní otázky nad nejzávažnějšími problémy současné existence areálu, jsem nalezl i zmínku o zahradnících, jejich počtu, kvalifikaci i ohodnocení. 

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 2/2011.

Text a foto Bc. Oto Bernad, správce parku, Lednice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down