Listové škvrnitosti spôsobené rodom Phyllosticta

V posledných rokoch sa na listoch okrasných drevín opakovane vyskytla škvrnitosť vyvolaná parazitickými mikroskopickými hubami rodu Phyllosticta. Listy boli husto posiate tmavohnedými škvrnami rôzneho tvaru a veľkosti.

Na orgováne patriacemu medzi všestranne použiteľné okrasné kríky danú infekciu vyvolala huba Phyllosticta syringae Westend., na lieske huba Phyllosticta coryli Westend., a na platane ideálnym pre mestskú výsadbu Phyllosticta platani Sacc. et Speg. Aj keď z hľadiska zdravotného stavu drevín sa huby spôsobujúce listové škvrnitosti pokladajú za menej dôležité ako huby vyvolávajúce rakovinu kôry a konárov alebo spôsobujúce tracheomykózne usychanie, svojim každoročným opakovaním vyvolávajú predčasné opadávanie listov, čím znižujú fotosyntézu, menia vzhľad drevín a postupne spôsobujú ich usychanie a odumieranie. Väčšinou ich nájdeme na drevinách fyziologicky oslabených alebo vystavených rôznym stresovým faktorom.*

Text a foto RNDr. Helena Ivanová, CSc., Ústav ekológie lesa, SAV Zvolen

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 10/2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *