Autor
Kategorie:
Nezařazené

Listnaté dřeviny pro zahrady a skalky

Listnaté dřeviny představují skupinu dřevin s nesmírnou proměnlivostí, s proměnlivostí, která se mění doslova „každý den“.

Zkušený autor a pěstitel představuje čtenářům v prvním díle věnovaném listnatým dřevinám nejkrásnější druhy a kultivary menších keřovitých stromů a opadavých keřů. Vzhledem k průměrným velikostem zahrad vynechal stromy vysoké, vhodné pro výsadbu do parků, volných prostor nebo pro meliorační využití, stejně se nezastavuje u popínavých dřevin a bambusů, kterým byla věnována pozornost v samostatných publikacích.
V úvodní části se zabývá rozdělením dřevin z kompozičního hlediska a způsobu použití dřevin, výsadbou, rozmnožováním a rajonizací. O bohatosti listnáčů hovoří i jejich rozdělení – řadí je do šedesáti čeledí, naproti tomu jehličnany pouze do šesti. K nejbohatší čeledi listnáčů patří Rosaceae – růžovité.
Zajímavý je přístup k introdukci, tj. k zavádění cizokrajných dřevin do kultury u nás. Některé cizokrajné dřeviny u nás tak zdomácněly, že je laická veřejnost bere jako součást naší flory. Z Balkánu k nám přišel jírovec, z jižní Evropy šeřík, ze Severní Ameriky akát, přísavník a další. Mnohé druhy mají význam lesnický (borovice, duby, douglasky), některé jsou mnohem odolnější než naše dřeviny vůči prachu a exhalátům (borovice, jedle, lípy, smrky). Většina introdukovaných dřevin patří k okrasným druhům, zvláště sortiment keřů je téměř celý cizího původu.
Listnaté dřeviny (stromovité nebo keřovité formy) se rozdělují z hlediska kompozičního na několik skupin: základní dřeviny, doplňkové, výplňové, meliorační, podrostové a pokryvné. Podle způsobu použití dřevin na solitéry, řídké skupiny, zahuštěnou výsadbu, živé ploty, náhrady trávníků a skalky, vřesoviště a přenosné nádoby.
V hlavní části se autor soustřeďuje na jednotlivé druhy a kultivary listnatých dřevin vhodných do našich klimatických podmínek. U každého z uváděných druhů je zaznamenán původ, stručný botanický popis, nároky, použití a způsob rozmnožování.
Text doplňuje minislovníček odborných výrazů a přehled specializovaných firem.
Svým přehledným abecedním řazením, latinským a českým rejstříkem a bohatou obrazovou přílohou se jistě publikace stane vítanou příručkou pro ty, kdo si chce rozšířit sortiment pěstovaných dřevin, nebo alespoň znalostí o nich.
Petr Pasečný: Listnaté dřeviny pro zahrady a skalky, vydala Grada Publishing, spol. s r. o., jako svou 1288 publikaci, v řadě Česká zahrada 23. První vydání, Praha 2001, počet stran
96, 26 stran barevné přílohy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *