Lipová ratolest 2022

Již třináctý ročník soutěže pro studenty středních zahradnických škol Lipová ratolest se uskutečnil od úterý 20. do čtvrtka 22. září v Hodoníně. Deset soutěžních družstev z celé České republiky upravilo za tři dny plochu za bytovými domy v ulici U Červených domků.

Cílem soutěže, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně v různých městech České republiky již od roku 2008, je zvýšit kvalitu a zručnost budoucích zahradníků, ukázat školám, jak se mění profese zahradníka-krajináře a předvést také veřejnosti, že pro tuto profesi je potřeba zručnost, inteligence a vysoké pracovní nasazení. Na rozdíl od mnoha podobných profesních soutěží zůstává práce mladých zahradníků zachována po delší čas. Soutěž se vždy koná na veřejném prostranství, které je v majetku spolupořádajícího města.

Soutěžní plocha pro letošní ročník soutěže studentů středních zahradnických škol měla tvar protáhlého obdélníku o výměře 2100 m2. Hranice ze severu tvořily oplocení zahrady Domu Přírody, jižní hranici chodník podél bytových domů. Část území byla v minulém roce poškozena tornádem. Zbylo zde několik stromů ve špatném stavu, které byly odstraněny. Zpevněné plochy kolem bytových domů včetně chodníků jsou v neutěšeném stavu a budou v brzké době rekonstruovány.

Cílem projektu bylo zobytnit prostor před bytovými domy, proto projektanti z Atelieru per partes podpořili polosoukromý charakter místa zakomponováním travnatých a odpočinkových ploch doplněných živým plotem a květinovými záhony. Trávníky, které tvoří dominantní prvek, jsou dvojího typu: intenzivnější pochozí plocha je tvořena parkovým trávníkem, který byl zakládán pokládkou travních koberců. Květnatá louka na méně využívaných místech vznikla také položením předpěstovaných koberců.

V trávnících jsou rozmístěny odpočinkové plochy zpevněné kamennou dlažbou s odpočinkovým mobiliářem. Na menší ploše jsou to samostatné lavičky, na větší dlážděné ploše piknikový stůl s lavicemi, který zastíní dřevěné pergoly s pnoucími okrasnými dřevinami. K pocitu soukromí pomohou i nově vysazené keře jedlých muchovníků. Na přání obyvatel byly za domy vysázeny i ovocné stromy – jabloně, hrušně a hlohy. Po obvodu plochy byl vysázen habrový živý plot, který lemuje řešený prostor ze tří stran. Podél chodníku vzniknl smíšený trvalkový záhon, jehož rostlinný sortiment respektuje klimatické extrémy jižní Moravy.

Pro potřeby soutěže mladých zahradníků byl prostor rozdělen do 11 dílčích částí (10 soutěžních ploch + 1 plocha realizované jiným subjektem než soutěžními týmy), které mají přibližně stejnou výměru. Každé čtyřčlenné soutěžní družstvo tedy muselo podle daného projektu za tři dny položit 130 m2 kobercového trávníku, vydláždit plochu o výměře 5 m2, vysadit habrový živý plot o délce 14 m a založit trvalkový záhon o ploše 10 m2. Soutěžící po celou dobu sledovali a hodnotili členové odborné poroty, složené ze zástupců města Hodonín, který je v pozici investora, projekčního ateliéru a majitelů členských firem ze Svazu zakládání a údržby zeleně. Kromě kvality provedené práce sledovali i spolupráci mezi jednotlivými týmy, organizaci práce a dodržování bezpečnosti práce.

Zdroj. SZÚZ*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down