Letňany předčily očekávání

Začátek března zahájilo pražské letňanské výstaviště souborem pěti souběžných veletrhů se souhrnným názvem For Family. V sedmi halách, které představují plochu více než 33 tisíc metrů čtverečních, představili návštěvníkům soubor výstav pro rodinu, bydlení a aktivní trávení volného času. Součástí této akce byla i sekce zvaná For Garden, věnovaná zahradní architektuře, nábytku a technice.

Druhý ročník veletrhu For Garden nabízel návštěvníkům po čtyři dny širokou nabídku zahradního vybavení, doplňků a rostlin. Veletrh se věnoval i nabídce venkovního nábytku a zahradní technice. Ze svazů a zájmových sdružení se mimo jiné zúčastnil Svaz květinářů a floristů a Svaz školkařů ČR; nechyběli ani zástupci škol a univerzit.
Celkově prošlo během čtyř výstavních dnů letňanskými halami 32 tisíc návštěvníků a pořadatelé tak zaznamenali zhruba dvojnásobný počet oproti loňskému roku. Letošního ročníku se zúčastnilo 525 vystavovatelů ze sedmi zemí světa – České republiky, Slovenska, Itálie, Německa, Polska, Ruska a Velké Británie.

Doprovodný program

Pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti proběhl v kongresovém sále letňanského výstaviště cyklus seminářů s názvem Trendy při tvorbě zahrad. Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, představila posluchačům vítězné projekty soutěže Zahrada a Park roku. Apelovala na zúčastněné firmy zabývající se realizacemi, aby svá díla do této soutěže přihlásili.
Druhý přednášející, Ing. Ondřej Fous, z Českého spolku perenářů, seznámil posluchače s problematikou trvalek v našich i zahraničních zahradách. Na začátku pohovořil o funkci tohoto spolku. Mezi cíle sdružení patří vedle propagace trvalek a podpory rozvoje sortimentu také popularizace trvalek pro hobby zahradníky. Důležitý je i informační servis pro profesionály. Mezi akce pořádané sdružením spadají trvalkové dny, na kterých se podílí Botanická zahrada v Tróji. Vedle představení nových odrůd mohou účastníci těchto vzdělávacích akcích obdržet i odborné rady. Český spolek perenářů dále pořádá vycházky a workshopy přímo mezi květinami, například v loňském roce realizovaný průhonický workshop.
Členy Českého spolku perenářů jsou okrasné školky, výzkumní pracovníci a zahradní architekti.

Zvýšený zájem o pereny

Podle Ing. Fouse jsou v poslední době v cizině velmi oblíbená prérijní společenstva, v Evropě nabývají na významu společenstva suchomilná. Existuje i spousta nových technologií, například použití minerálního mulče slibuje snížení nároků rostlin na závlahu. Použití technologie kamenných drtí u nás stále nedosahuje objemu jejich použití v evropských zemích.

Trvalka roku

Tradiční akcí Spolku českých perenářů je volba Trvalky roku. V loňském roce to byly rostliny rodu Veronica, v letošním roce zvítězil rod Leucanhemum. S touto trvalkou seznámil posluchače Ing. Pert Hanzelka, kurátor Botanické zahrady v Tróji. Tento rod zahrnuje na 70 druhů. Někdy bývá řazena do rodu Chrysanthemum. Ve 20. letech 19. století byla kopretina v Čechách velmi populární, v této době probíhalo i šlechtění. Dnes je z tohoto šlechtění známa asi jediná odrůda, a to ´Česká píseň´, která se stala symbolem Spolku českých perenářů. Další původní česká odrůda L. x superbum ´Sněhurka´ byla nalezena v německé školce.
Kopretina nabízí různorodé použití, například pro květnaté louky či smíšené trvalkové záhony. Velmi působivé jsou v kombinaci se zavinutkami, gaurami, rostlinami rodu Phlox či Geranium.

Moderní zahrada

Ing. Drahoslav Šonský, CSc., člen Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, je autorem knihy s názvem Moderní zahrady. Je jedním ze zakladatelů a dlouholetým spolupracovníkem Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Původně hospodářská funkce zahrad s malou plochu zabírající okrasnou částí patří již do historie. Významnou funkcí dnešních zahrad je funkce sociální, která zohledňuje obytné a výtvarné hodnoty zahrady. V dnešní době je zahrada hlavně plochou pro relaxaci a odpočinek. Na důležitosti nabývá pocit soukromí, klidu a bydlení v krásném prostředí. Pozitivním trendem je návrat ovocných výsadeb do moderních zahrad.
Aby prostor zahrady skutečně plnil funkci fyzické a duševní relaxace, musí být tvořen:
• podle přestav majitele,
• ale ve spolupráci s odborníkem,
• musí odpovídat zájmům majitele,
• být působivá po celý rok a
• zapadat do prostředí, ve kterém se nachází.

Existuje mnoho různých variant zahrad jako vesnické, selské, střešní, školní či sortimentální (tvořené vřesy, rododendrony, růžemi, ale například i zahrady pro chovatele vodního ptactva, okrasných ryb či zahrada milovníka umění). Zahrada se často stává kombinací výtvarného díla a přírodní krásy. Podle slov Ing. Šonského je možné vytvořit i zahrady pro nevidomé či tělesně postižené, kde je kladen důraz na zvýšené záhony či popisky s breilovým písmem. Nemalou roli hraje i výběr rostlin; vhodná e výsadba aromatických rostlin a rostlin s výrazným charakterem listů.
Zahrada by měla být působivá a využitelná i v noci, což zaručuje instalace vhodného osvětlení. Působivost zahradního prostoru umocňují architektonické prvky a výtvarná díla. Pergoly, přístřešky či vodní plochy byly v minulosti velmi málo využívané, se dnes staly skoro nezbytými.
Pro vytvoření pocitu soukromí je nutné vytvořit prostorovou oddělenost. Ta může být vytvořena mimo jiné trelážovými výpěstky, umístěním odpočinkových ploch pod úrovní terénu nebo využitím živých plotů.
Základem zahrady jsou samozřejmě rostliny. S postupem času zahrada nabývá na kráse, ale růstem rostlin dochází i ke změnám stanovištních podmínek. Na vzrostlé zahradě se vyskytuje rozptýlený stín a tuto zahradu je možno doplnit například o drobné cibuloviny či v poslední době velmi žádané rododendrony.

Cyklus působnosti rostlin v zahradě

V sérii fotografií předvedl Ing. Drahoslav Šonský proměnu zahradních rostlin v průběhu roku. Za nenahraditelné označil cibuloviny a efemérní květiny, jako dymnivky, čemeřice, blatouchy, violky a petrklíče. Jejich hlavní působnost je v předjaří ve spodních patrech. Postupně nakvétají či se olisťují keřové a stromové druhy. Na jaře mají velkou působnost hlavně dřeviny jako Mahonia, Magnolia, Prunus, zlatice, kolvítzie, kaliny, Cytisus, zajímavě působí i rašící listy Cornus controversa. Na ně svým květem navazují tulipány, narcisy a ovocné stromy. V časném létě přebírají okrasnou funkci trvalky. V tomto období nakvétají také růže, označované za skvosty našich zahrad. Mezi perly zahrad lze také zařadit hortenzie s širokou barevnou škálou květů. Své místo v zahradě mají trvalky s okrasnými listy, hlavně ve stinnějších plochách. V plném létě nás okouzlí například rostliny rodu Rudbeckia, astry, Sedum či Coreopsis. Důležitou součástí dnešních zahrad jsou vodní rostliny jako doplněk vodních ploch.
Vřesoviště mají svou hlavní působnost začátkem podzimu. Jsou méně náročná na údržbu a je možné je doplnit o trvalky či zakrslými druhy jehličnanů a travami. Na podzim se již začínají vybarvovat dřeviny, svou působností zaujmou i traviny a trvalky. I období zimy je v zahradě krásné díky jinovatce či barevné borce svíd či javorů.
Navrhování zahrad označil Ing. Šonský za druh umění; vedle znalostí estetických zákonitostí i je potřeba mít dokonalou znalost rostlin a jejich stanovištních podmínek. Zahradu by měl podle jeho slov navrhovat odborník se znalostmi technických prvků, estetických a biologických zákonitostí.

Vyhlášení nového ročníku Zahrady roku

Druhý den veletrhu se v prostorách Pražského veletržního areálu Letňany konal také společenský večer pro vystavovatele, na kterém se veřejnost dozvěděla výsledky soutěží Grand Prix, Top Expo, Oblékáme interiér a pro realizační firmy lákavé vyhlášení nového ročníku soutěže Zahrada roku 2008.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *