Lesníci budou řešit adaptaci lesů v době globálních změn

Adaptace lesů na klimatickou změnu, pěstování druhově, prostorově i věkově pestrých lesů a udržitelná produkce dřeva. Nejen tato témata budou lesníci řešit na mezinárodní konferenci Pěstování nestejnověkých lesů: pohled na adaptaci lesů v době globálních změn, kterou pořádá Lesnická a dřevařská fakulta se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny pod záštitou Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací IUFRO. Konference je součástí oslav u příležitosti 100. výročí založení ŠLP Křtiny.

„Na školním lesním podniku jdeme cestou porostů obhospodařovaných přírodě bližšími způsoby, které jsou bohatěji strukturované. Tato diverzita je zárukou větší stability do budoucna. Máme-li v každém porostu pět deset dřevin, se kterými dokážeme ve strukturně bohatém módu pracovat, a jedna z nich vypadne vlivem klimatické změny, nic se nestane. To se ale nedá říct o jednodruhovém a stejnorodém porostu,“ vysvětlil Tomáš Vrška, ředitel ŠLP Křtiny.

Průkopníci nových postupů

Univerzitní lesy jsou průkopníky v nových postupech hospodaření. Výsledky své práce sdílí školní lesní podnik i s kolegy z jiných lesních majetků, ale také se studenty. Jim i vědcům pak poskytuje zázemí. „Na ŠLP se nachází cvičné porosty pro studenty a lesníky, lesy MENDELU jsou totiž především přírodní laboratoří pro vědce i studenty a je v nich také řešena celá řada projektů jak národního, tak mezinárodního významu,“ řekl Vrška. Konference bude z velké části postavena na praktických ukázkách přímo v porostech. „V rámci konferenční exkurze bude prezentován převod dříve stejnověkého pasečného lesa na les výběrný po 50 letech, úprava skladby dřevin v lesních porostech v důsledku klimatické změny a nejlepší příklady bukového hospodaření. Zaměříme se ale také na hospodářskou koncepci lesa trvale tvořivého, Dauerwaldu,“ nastínil Vrška.

Praktických ukázek a možností diskutovat přímo v porostech nabídne několikadenní setkání mnohem víc. Exkurze zavedou účastníky na majetek hraběte Kinského ve Žďáru nad Sázavou. Zde bude debata zaměřena na přeměnu stejnověkých smrkových porostů na nestejnověké smíšené lesy s bukem, jedlí a javorem a na zkušenosti vědců a provozních lesníků po 28 letech převodu. Další zastavení poskytne Národní park Podyjí. Jeho nárazníková zóna je ukázkou příkladu přeměny porostů borovice lesní ve smíšené lesy s převahou dubu. Oblast je také unikátní v podpoře biologické rozmanitosti. Akce se koná pod záštitou Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací (IUFRO). Cílem je propagovat celosvětovou spolupráci v lesnických a jim příbuzných oborech a podporovat pochopení ekologických, ekonomických a sociálních aspektů lesa a stromů, ale také rozšiřovat vědecké poznání a podílet se na lesnické politice a managementu. V souladu s tím IUFRO rovněž reprezentuje názory svých členů v rámci mezinárodních fór a spolupracuje s dalšími celosvětovými organizacemi.

Zdroj: MENDELU*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down