09.10.2021 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Lepší ochrana Průhonického parku pro další generace

Botanický ústav AV ČR dokončil poslední etapu oplocení areálu Průhonického parku a zámku, kterou realizoval díky dotaci IROP MAS. V současné době je dokončeno téměř 10 km oplocení, které pomáhá chránit unikátní vzácné porosty, objekty parku i návštěvníky.

Cílem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je zachovat a ochránit kulturní bohatství pro návštěvníky, a zejména budoucí generace, v co nejlepším stavu. Botanický ústav AV ČR využil možnost čerpat dotaci tohoto programu na ochranu Průhonického parku z důvodu špatného stavebně technického stavu obvodových zdí, které umožňovaly neoprávněný vstup mimo řádně vymezená vstupní místa.

Průhonický park, který je Národní kulturní památkou a je zapsán na seznamu památek UNESCO, byl koncipován svým zakladatelem, hrabětem Arnoštem Emanuelem Silva-Taroucou jako park s vnitřní kompozicí. A to v pohledové a průhledové návaznosti na zámek, drobnou architekturu, rybníky, hluboká údolí, skály, mohutné solitéry a zákoutí zahradní architektury. Vše je obsaženo uvnitř unikátního prostoru, který obklopují ohradní zdi, které jsou jeho součástí a tvoří neprůhlednou bariéru a ochranu parku.

Díky dotaci IROP MAS v rámci projektu „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku“ (reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010447) ve výši 9.321.442 Kč, která tvořila zhruba jednu třetinu celkového rozpočtu, se podařilo během 10 let obnovit a dostavět velké úseky oplocení. Téměř 10 km zdí zahrnuje kamennou i zděnou omítanou zeď a dřevěné palisádové oplocení.

V tomto roce byly realizovány finální úseky oplocení. Začátkem roku byla vystavěna nová palisádová ohradní zeď nad Alpinem. Následovalo založení ohradní zdi v úseku nad bývalým lomem a příkrým svahem do parku od ul. U Parku a zřízení nového technického vstupu s vjezdovou bránou. Část U Parku se tam může pyšnit novou vyštukovanou cihelnou zdí s kamennou podezdívkou.

Projekt se podařilo uskutečnit i díky podpoře Místní akční skupiny Říčansko, která má za cíl přispět k ochraně a zajištění bezpečnosti této památky.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down