14.06.2021 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Laboratorní metody v boji proti suchu

Každá doba přináší pro pěstitele stále nové a nové výzvy. Aktuálně ve spojitosti s globální změnou klimatu patří mezi hlavní problémy, a to nejen v zemědělství, výskyt sucha. Vzhledem k prognózám vývoje klimatu lze déletrvající sucho ve střední Evropě do budoucna očekávat stále častěji. Proto se současný zemědělský výzkum zaměřuje právě i na řešení této problematiky. Boj se suchem může začínat už v laboratoři, kde jsou rostliny uměle vystaveny nedostatku vody a následně jsou hodnoceny jejich reakce na tyto stresové podmínky. Poznatky z takových experimentů mohou být velmi přínosné především pro šlechtitele nových suchu odolných odrůd.

Jelikož se rostliny řadí mezi tzv. sesilní tedy přisedlé organismy, je jejich růst a vývoj výrazně ovlivňován prostředím, ve kterém se nacházejí. Nepříznivé nebo nevyhovující vnější podmínky patří mezi hlavní faktory snižující výnosy zemědělských plodin na celém světě. Sucho a jeho negativní vliv na rostliny tak v dnešní době patří mezi nejpalčivější problémy z hlediska zemědělské produkce. Sucho je způsobeno nejen nedostatkem srážek, ale také zasolením půd a extrémními výkyvy teplot. Simulační modely předpovídají, že je pravděpodobné, že bude v blízké budoucnosti vlivem klimatických změn k suchým obdobím docházet stále častěji.

Stresové podmínky

Stresové podmínky prostředí vyvolávají v rostlinách morfologické, fyziologické a biochemické změny, které obecně narušují normální růst a vývoj, ale zároveň působí i jako obranné mechanismy a chrání rostliny před větším poškozením. Vlivem sucha je v rostlinách narušen mechanismus zadržování a využívání vody. Jednotlivé druhy napříč rostlinnou říší se liší v odolnosti vůči suchu a ve schopnostech se s tímto druhem stresu vypořádat. Podobné rozdíly lze pozorovat například i v rámci jednotlivých odrůd stejného druhu. Studium rozličných odpovědí různých rostlinných druhů nebo odrůd na stres suchem je důležitým nástrojem k pochopení mechanismů tolerance či rezistence těchto druhů k suchu a k vytipování vhodných donorů cenných vlastností pro šlechtění nových odolných odrůd. Obranné mechanismy rostlin v reakci na sucho obecně slouží k udržení fyziologického stavu rostliny a k potlačení negativního vlivu stresu.

Text a foto Mgr. Petra Jiroutová, Ph.D., VŠÚO Holovousy s. r. o.

Celý text článku včetně fotografií naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 6/2021.

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down