11.08.2005 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Květiny v interiéru

Bytový design zaznamenal v poslední době bouřlivý skok kupředu, architekti nešetří tvary, barvami ani rozličnými materiály a zahrnují spotřebitele řadami výrobků, nábytku a doplňků do domácnosti. Inovace spojené s vybavováním soukromých nebo komerčních interiérů se tak staly módní hitem.

Pořizovaný nábytek a doplňky ztratily pro svého majitele svou doživotní funkci a staly se téměř spotřebním materiálem, který drží krok s módními trendy. Moderní, jednoduchý a maximálně funkční styl převážil nad klasickým pojetím a vybavením interiéru. Tato vlna zasáhla i floristiku a přinesla s sebou řadu nových materiálů. Ty změnily vzhled a designové zpracování mnoha floristických doplňkových výrobků. Interiérová floristika tak vedle klasického mnohdy až fádního způsobu pojetí aranžování získala nový nádech. Floristé mohou dát při aranžování volný průchod své fantazii, ta pak dotváří konečnou tvář interiéru. Jsou však jisté zásady, které se ani s ohledem na právě letící módní trend nemění. Jejich dodržování se může mnohdy stát alfou a omegou úspěšného vytvoření interiérové floristické dekorace.

rozdělení interiérů
Interiéry, se kterými může florista pracovat, lze obecně rozdělit do dvou skupin: na interiér soukromého charakteru a komerční interiéry. Rozdíl mezi nimi je zřejmý, liší se mezi sebou především svou funkčností. Nároky na vybavení např. kanceláří nebo vstupních hal budov jsou rozdílné od vybavení soukromého bytu. Tyto rozdíly se odráží i ve způsobu jejich aranžování. Přijde-li zákazník s přáním vytvořit aranžmá, je nutné nejprve zjistit, o jaký interiér se jedná a jaké estetické a funkční požadavky by mělo aranžmá splňovat. Podrobně se musíme seznámit s parametry místa, kde bude aranžmá umístěno. Všímáme si především, jakou barvu a strukturu má pozadí před kterým bude aranžmá stát a totéž sledujeme u nábytku a výrazných doplňků interiéru. Znalost světelných podmínek příp. způsobu osvětlení daného místa hraje také svou významnou roli. Výzdoba interiéru se totiž neomezuje pouze na květinové aranžmá, ale také na živé hrnkové rostliny, které se těší velké oblibě. Jedná-li se o rozsáhlejší zakázku co do počtu a velikosti aranžmá, je ideální shlédnout daný interiér přímo na místě. To nám pomůže upřesnit si proporční vlastnosti místa a usnadní to celou práci. Vyvarujeme se tak možnosti, že by aranžmá vytvořené např. na základě fotografie interiéru nebo obecného popisu zákazníka proporčně a tvarově neodpovídalo svému stanovišti. Podíváme se nyní na způsoby, jak s daným typem interiéru pracovat, a které zásady zohledňujeme při vlastním aranžování.

způsoby aranžování
Komerční interiér můžeme charakterizovat jako místo, kde je vyvíjena rozmanitá pracovní činnost. Probíhají zde jednání a setkání, nebo se zde podávají pokrmy atd. Od toho se odvíjí nároky na jeho floristické zpracování. Mezi nejnáročnější práce patří aranžmá reprezentačního charakteru. Ty mají své místo v halách hotelů a firem, na hudebních festivalech, plesech, výstavách a jiných akcích. Plocha, kterou má aranžmá obvykle zaplnit, bývá velká a mnohdy musí tvořit jednotný celek Z tohoto důvodu je nutné správně zvolit velikost a proporce aranžmá tak, aby byly zachovány všechny pravidla estetiky. Pro tyto typy aranžmá se volí výrazné tvary listů, květů nebo doplňkových materiálů, které jsou schopny zaplnit velkou plochu a v aranžmá jsou viditelné i při pohledu z dálky. U volby barev dbáme na základní pravidla jejich kombinování. Nedá se s určitostí říci, že by se musely nutně volit decentní a umírněné kombinace barev. U mnoha interiérů je možné barevně experimentovat - tato skutečnost by však měla být konzultována a schválena zákazníkem. Velmi časté je přání zákazníka uplatnit v aranžmá firemní barvy, což floristovi mnohdy usnadňuje práci. Své uplatnění najdou i různé konstrukce, které vedle funkce dekorativní plní i funkci pomocnou. Tím rozumíme skutečnost, že konstrukce dodává práci potřebnou výšku nebo tvar, ale sama je v rámci celého aranžmá skryta.
Prostorově méně náročné jsou aranžmá určené do kanceláří, restaurací, prodejen nebo výloh. Při aranžování platí stejná pravidla, pouze prostor, pro který je aranžmá určeno, bývá o něco menší. Využití doplňkových materiálů přírodního a neživého charakteru zde nachází bohaté uplatnění. Nádoby pro dekorace nebo hrnkové rostliny by měly korespondovat s materiálem použitým v interiéru a z kterého je vyrobený nábytek. Oblíbené jsou výrobky z kovů, skla, plastu a dřeva, používané buď samostatně nebo v různých kombinacích. Interiéry a nábytek jsou tak řešeny s ohledem na maximální funkčnost, která jde většinou ruku v ruce se strohostí a jednoduchostí - to je patrné především u kancelářského vybavení. S konečným vzhledem interiéru by mělo korespondovat i aranžmá, avšak volbou barev a struktury by mělo do interiéru vnést jistý náboj, který za celkovou kompozicí interiéru vytvoří dynamickou tečku. Ta mnohdy mění celý charakter interiéru.

hygiena a bezpečnost
Zapomenout nesmíme ani na určité hygienické a bezpečnostní pravidla, které by aranžmá nebo hrnková rostlina měli splňovat. Ty se zohledňují především na takových místech, jako jsou např. restaurace nebo kavárny, kde může aranžmá přijít do kontaktu s podávanými potravinami. Rostlinný materiál by měl být volen tak, aby nevylučoval nepříjemný zápach případně nebyl jedovatý. Použité drobné floristické doplňky by neměli odpadávat ani se jinak drobit. Samostatnou kapitolou je zakomponování svíček do aranžmá, ve kterých se i zapalují. Jedná se především o sezónní dekorace jako jsou vánoční svícny nebo svatební či jiná aranžmá. Pokud není svíčka určena k jednorázovému použití měla by být jednoduše vyměnitelná a v aranžmá zabezpečena tak, aby nezpůsobila požár. Závěrem bychom neměli zapomenout ani na děti, které jsou velmi všímavé a zvídavé. V interiéru, kde je velmi pravděpodobné, že by dítě mohlo přijít do kontaktu s rostlinou nebo aranžmá uplatníme všechny výše uvedené opatření bez ohledu na to, zda se jedná o soukromý nebo komerční interiér.
Pro řešení soukromého interiéru platí obecně ty samé pravidla jako u interiérů komerčních. Způsob, jakým jsou tyto interiéry řešeny, je však mnohem variabilnější a odvážnější. Objevuje se v něm mnohem více barevných kombinací i použitého materiálu. Ne vždy se však podaří majiteli bytu vhodně zkombinovat barvy a typ nábytku. Kompozice interiéru pak působí roztříštěně a florista musí hledat výrazné body a barvy, které zde nejvíce dominují a z těch pak musí při vlastním navrhování dekorace vycházet. Barevnost aranžmá je vůbec velmi důležitá. Její vhodná volba může fádní interiér pozvednout a oživit nebo naopak příliš barevný utlumit. Opět zde musíme mít na paměti základy kombinování barev. Také dbáme na požadavky zákazníka, které buď splníme a nebo se mu je v případě, že jeho představy nekorespondují se základními pravidly estetiky, pokusíme diplomaticky vyvrátit. Doporučíme mu aranžmá vhodné do jeho interiéru.

rozdělení aranžmá

- dle doby trvanlivosti

Krátkodobé aranžmá - vázané nebo vypichované z řezaných rostlin. Doba životnosti je omezena pouze na několik dnů. Použití je jednorázové, uplatňují se na oslavách, svatbách nebo příležitostných setkáních. Aranžmá na recepcích nebo jinak bohatě frekventovaných místech vyžadují pravidelnou obnovu a můžou vypadat pokaždé jinak, což interiér dokonce zatraktivní. Nevýhodou časté výměny je finanční náročnost a tudíž si ji mohou dovolit jen bohatší firmy, hotely nebo restaurace.

Dlouhodobé aranžmá - cenově mnohem zajímavější, protože doba trvanlivosti se počítá na měsíce až roky. Je o práce ze suchého nebo umělého materiálu, ale také o vysazované hrnkové solitéry nebo sesazované nádoby. U nich se náklady spojené s údržbou navyšují o pravidelnou zahradnickou péči.

- dle použitého materiálu

Floristické dekorace ze živého materiálu. Úmyslně byl místo aranžmá použit termín dekorace, protože živým materiálem rozumíme jak rostliny řezané tak hrnkové. Druhová nabídka řezaných květin a zeleně je dnes už natolik bohatá, že nám dovoluje vytvářet aranžmá a vazby ve všech barvách a nejroztodivnějších tvarech. Použít můžeme jak sezónní druhy, tak exotické rostliny ze všech koutů světa. Vedle běžných zásad aranžování nesmíme zapomenout na různou dobu trvanlivosti květů - je dobré mezi sebou kombinovat květy se stejnou nebo podobnou dobou trvanlivosti. Nedochází pak k stížnostem zákazníka, že mu polovina květů ve vazbě uvadla už po pár dnech, kdežto zbytek rostlin je ještě v pořádku. Svým způsobem můžeme tuto skutečnost považovat za tvořivě omezující, ale pokud zákazník očekává, že mu má aranžmá vydržet alespoň týden nemáme jinou možnost.
Hrnkové rostliny by si jistě zasloužily svou vlastní kapitolu. Při jejich použití v interiéru musíme dbát na pěstební nároky spojené především s množstvím zálivky, hnojením a světelnými podmínkami. Znát bychom měli i rychlost růstu a výšku, které dané druhy dorůstají. Vyhneme se tomu, že by námi vybrané rostliny po čase vytěsnily zákazníka i s rodinou z domu. V poslední době jsou oblíbené přizdobené rostliny okrasné květem nebo listem. Jsou zasazeny do rozmanitých nádob a dozdobeny různými doplňky. V interiéru na sebe upoutávají pozornost především díky způsobu, kterým jsou dodekorovány. Jejich životnost je omezená, nicméně pokud si je zákazník oblíbí, bude je i nadále vyžadovat.

Floristické aranžmá a vazby ze sušeného přírodního materiálu. Sušina jak zní zkrácený výraz pro toto zboží si stále drží své místo mezi materiály, které se v aranžování používají. U zákazníků jsou aranžmá z ní oblíbené pro svou trvanlivost. Vedle sušených druhů rostlin, které si zachovávají svou přirozenou barvu máme k dispozici celou řadu barvených rostlin nebo jejich imitací vyrobených ze dřeva, papíru nebo rostlin. Do aranžmá vnáší potřebnou barvu a oživují je. Vedle barvení se používají i jinak upravované materiály. Setkat se můžeme s květy ošetřenými vymrazovací technikou, které si zachovávají svůj původní tvar i barvu. Stonky a listy se naopak máčejí v glycerínu a ponechávají si některé mechanické vlastnosti, jako ohebnost a pružnost. Vzhledově jsou velmi podobné živým. Vhodným kombinováním jednotlivých druhů a typů sušin můžeme vytvořit zajímavé prostorové aranžmá, které najde uplatnění téměř v každém interiéru.

Floristické aranžmá a vazby z umělého materiálu. Umělé květy u nás nepatří zatím k tolik oblíbeným a používaným druhům dekorací. Může za to zřejmě jistá antipatie z dob nedávno minulých, kdy měly umělé květy velmi „zajímavý“, téměř odpudivý design, můžeme-li použít tento termín. Člověk pak stěží odhadoval, který rostlinný druh daný výrobek zosobňuje a zdali mu odpovídá i zvolená barevná kombinace. Nicméně doba i technologie o něco poskočily a dnešní imitace živých květin jsou mnohdy natolik dokonalé, že je od pravých na první pohled jen stěží rozeznáme. Vazby z umělých rostlin se hodí do interiérů s extrémními podmínkami, nevhodnými například světelně, teplotně a vlhkostně. V nich živé rostliny nepřežijí nebo ztrácejí svou kvalitu.

Kombinované vazby a aranžmá. Poslední skupina v sobě kloubí výše uvedené druhy materiálu. Každý florista si najde způsob jak vhodně jednotlivé typy kombinovat a navzájem doplňovat. Vynecháme pouze kombinaci živá rostlina versus umělá, protože by působila velmi provokativně. Dodržíme-li však základní pravidla estetiky můžeme směle pracovat se vším, co nám příroda a dodavatelé nabízejí. Aranžování interiéru nabízí široké možnosti k uplatnění kreativity a floristického cítění a patří tudíž k těm atraktivnějším floristickým disciplínám. Jeho dokonalé zvládnutí není úplně jednoduché. Vyžaduje značné praktické zkušenosti, znalost základních pravidel estetiky a vlastností materiálů. Pokud toto máme, nemůže nás při aranžování, kromě finančního limitu zákazníka, nic omezit.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. Což o to, takové květiny v interiéru se vždycky dají nějakým způsobem zakomponovat do celkové podoby bytu, ale takový nábytek, na to už je potřeba nějaká schopná hlava, protože to není vůbec jednoduchý úkol. Je třeba pak také hledat kvalitního dodavatele a to také není dvakrát nejjednodušší... My to teda brali z - https://www.greenmat.cz/Nabytek-c184_0_1.htm , takže jsme to měli fajn, ale ostatní to mohou mít složitější

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down