Květinový ples

Koncem ledna se v paláci Žofín uskutečnil historicky první Květinový ples, pořádaný Botanickou zahradou hl. m. Praha. Tato instituce se v posledních několika letech výrazně dostala do povědomí nejen obyvatel hlavního města, ale její exponáty ve venkovních expozicích i v tropickém skleníku Fata Morgana jezdí obdivovat i návštěvníci z daleka. A nejen ty. Popularitu Botanické zahrady Praha zvyšují také zajímavé akce, pořádané v průběhu celého roka, jako například oblíbená Výstava exotických motýlů, Trvalkové dny, Den dětí v botanické zahradě, vinobraní, halloween či různé zajímavé přednášky.

Mimořádně úspěšná byla také nedávno skončená výstava orchidejí ve Fata Morganě. Ale orchideje nechyběly ani na Květinovém plese. Květiny zde, jak již sám název napovídá, hrály hlavní roli a pracovnici marketingového oddělení BZP Hance Kovaříkové, která byla jakousi „matkou“ plesu, jsme položili pár otázek.

Jak vznikla myšlenka pořádat Květinový ples?
Pořádání plesů je součástí dalšího zviditelňování Botanické zahrady Praha, přilákání sponzorů a možnosti spolupráce s různými subjekty, které se na organizaci plesu účastnily nebo eventuálně budou účastnit v budoucnu. Chtěli jsme si také dokázat, že něco takové zvládneme.

Je záměr v plesech pokračovat a vytvořit z nich tradici?
Ano, záměrem je z této první akce udělat akci tradiční, na které se bude podílet více organizací a kde se budou prezentovat naši sponzoři a spolupracovníci a samozřejmě BZP.

Pro koho byl ples určený a jaká byla návštěvnost?
Ples je určen pro širokou veřejnost, pro všechny, kteří mají rádi příjemné prostředí a úžasnou atmosféru Paláce Žofín, jsou milovníky květin a ještě ke všemu tancechtiví. Mohli zde zhodnotit také práci mladé nastupující generace vazačů – aranžérů.

Jaký byl letošní ples, jak jej hodnotí pořadatelé a jak jej hodnotili účastníci?
Jak hodnotí ples pořadatelé? My určitě velmi kladně. Naši partneři při zhodnocení akce hovořili velmi uznale o práci profesionálních aranžérů ze zahradnické školy v Mělníku, ale i o velmi hezkém a profesionálním přístupu všech studentů, kteří se na výzdobě podíleli se svými zkušenějšími kolegy a učiteli. Musíme však říci, že kladně hodnotili i spolupráci s BZP. Zkraje panovaly z naší strany velké obavy, zda takovou, pro nás ojedinělou a první akci zvládneme, ale za velké podpory pracovníků Paláce Žofín a VOŠZ a SZŠ Mělník se vše podařilo. O tom svědčí i velká spokojenost nejen vedení botanické zahrady a jejich zaměstnanců, ale i veřejnosti. Velmi kladně byla z hodnocena výzdoba ve všech prostorách Paláce Žofín, kvalitní program i velmi příjemná atmosféra, která panovala po celou dobu trvání plesu.

Proč jste si vybrali k realizaci výzdoby zahradnickou školu z Mělníka?
Zahradnická škola v Mělníku má svoji tradici a mezi zahradnickými školami se řadí mezi ty, které obsazují první místa na nejprestižnějších vazačských a aranžérských soutěžích. Známe jejich možnosti a byli jsme přesvědčeni, že právě oni se daného úkolu zhostí profesionálně a s přehledem. Typy aranžmá, které nám na plese předvedli, byly velmi moderní, podle posledních vazačských trendů. Byl použit zajímavý doplňkový materiál a tím se vazačské úpravy staly neokoukané a svěží. Byla zde patrná zkušenost, přehled a profesionalita pedagogů školy, kterou tak bravurně předávají mladé generaci, svým žákům.
Přípravné práce probíhaly za oboustranné spokojenosti, porozuměli jsme si i v námětu. Vlastní organizace výzdoby byla perfektní, bez chaosu a zmatků. Na příštích akcích stojíme určitě o další spolupráci.

Za Vyšší odbornou školu zahradnickou a Střední zahradnickou školu Mělník měla akci na starosti Ing. Radka Pšeničková, které jsme se zeptali:

Je obvyklé, že se Vaše škola podílí na tak významných a co se objemu práce týče i rozsáhlých akcích?
Výzdoba plesu BZ v Praze byla pro nás velkou výzvou. Naše škola každoročně zajišťuje výzdobu plesů mnoha významným společnostem, ale Žofín je svým interiérem a atmosférou jedinečný.

Jako škola jste zajišťovali kompletní výzdobu Květinového plesu. Na jiných akcích podobného zaměření se obvykle podílí mnoho zkušených floristů, vy jste mohli pracovat pouze se svými žáky. Neměli jste trošičku obavy z toho, jak to zvládnou?
Obavy, neobavy, náš floristický tým, to je sedm lidí a to pro akci tak velkého rozsahu opravdu nestačí. Vybrali jsme si studenty z různých ročníků, kteří navštěvují školní vazačské kroužky, nebo floristické bloky. Jednotlivá aranžmá jsme vymysleli tak, aby je studenti zvládli zpracovat. Každá členka floristického týmu pak měla na starosti skupinu tří až čtyř studentů, kteří po úvodní instruktáži již pracovali sami.

Jak dlouho trvala příprava na ples, kolik osob se na realizaci podílelo, kolik materiálu se spotřebovalo, jak dlouho trvaly samotné práce už na Žofíně?
Každý florista mi potvrdí, že největší inspirace přichází poté, co vstoupíte do prostoru, který máte aranžovat. Pokusili jsme se vymyslet aranžmá tak, aby jemně doplňovala celý interiér. Jak už jsem řekla, aranžmá jsme museli přizpůsobit tomu, aby je zvládli studenti, výhodou však byla určitá stylová jednotnost všech aranžmá.
Přípravné práce – tvorba konstrukcí započaly zhruba dva týdny před plesem, čtyři dny před akcí jsme pak se studenty v rámci vazačských cvičení začali s vypichovanými miskami na stoly. Den předem jsme dokončovali většinu vazeb na stěny. Situaci nám nepatrně zkomplikoval na letošní zimu nezvyklý mráz, takže jsme všechna hotová aranžmá museli složitě balit, abychom je uchránili před namrznutím. Na realizaci plesu se kromě 23 aranžérů podíleli ještě technicko-hospodářští pracovníci školy, kteří zajišťovali mj. dopravu, stavbu konstrukce ve velkém sále a občerstvení.
Práci přímo na Žofíně jsme zahájili kolem osmé hodiny ráno, na velký sál jsme mohli až po desáté. Podmínkou pořadatele bylo dokončit práce na podiu ve velkém sále do šestnácti hodin kvůli zkouškám účinkujících. Poslední nepoužité květiny jsme z podia uklízeli v půl čtvrté, ostatní prostory byly dokončeny ještě dříve.

Jak hodnotili samotní studenti skutečnost, že se mohli na takové akci podílet?
Myslím, že naši studenti odvedli pořádný kus práce, jistě byli unavení, ale většině z nich to nebránilo jít si večer na vlastnoručně vyzdobený Žofín zatančit. I když ve škole v rámci výuky aranžování mají možnost pracovat s poměrně velkou škálou vazačských materiálů, většina z nich to chápala jako příležitost „sáhnout si pořádně na živé kvalitní květy“.
Jak jste byla s výsledkem spokojená Vy a co Vám udělalo nejvíce radost?
Největší radost mi jako pedagogovi udělalo nadšení a zodpovědný přístup studentů. Jistě také to, že jsme i přes počáteční obavy vše dokázali zorganizovat tak, aby nedocházelo k časovým prodlevám a že se výzdoba zadavateli líbila.

Dostali jste podobnou nabídku i na příští rok?
Výzdoba plesu takového rozsahu byl pro nás další i když trochu vyčerpávající floristický krok, ale už teď se nám v hlavách líhnou další nápady a vylepšení, která třeba využijeme při výzdobě Žofína v dalších letech. A jestli to bude ples Botanické zahrady hl. m. Praha, se kterou škola spolupracuje i na jiných projektech, nebo pro někoho jiného, to se necháme překvapit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *